26.07.2018 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv chráněného metioninu na laktaci a výskyt ketóz

V Zemědělské společnosti Dobříš byl v rámci diplomové práce Bc. Václava Svobody během minulého roku uskutečněn pokus založený na zkrmování chráněného metioninu dojnicím v období přípravy na porod. Byl sledován vliv na průběh laktace a na výskyt ketóz v období po porodu.

Pokus probíhal v dobře vedeném chovu českého strakatého skotu. Tuto skutečnost potvrdily výsledky sledování, v němž optimální kondici před porodem mělo 70,5 % dojnic, 23 % dojnic mělo kondici vyšší než 3,5 bodu a 6,5 % zvířat mělo kondici pod 3. Úroveň kondice v období přípravy na porod měl statisticky významy vliv na koncentraci BHB v krvi těchto dojnic po porodu (P < 0,05).

Výsledky v této práci potvrdily, že dojnice, které dostávaly do TMR navíc dávku 16 g RPM, zvýšily během prvních 100 dnů laktace nádoj o 2,78 kg/kus a den oproti kontrolní skupině (P ˂ 0,05).

Vliv přídavku RPM na snížení koncentrace v krvi ani na snížení výskytu ketóz nebyl statisticky potvrzen (P > 0,05). Chráněný metionin snižoval plazmatické koncentrace ß-hydroxybutyrátu, průměr BHB u kontrolní skupiny byl 0,77 mmol/l, to je o 0,23 mmol/l více než u skupiny s přídavkem chráněného metioninu, kde tato hodnota činila 0,54 mmol/l. Statistický rozdíl mezi skupinami těsně skončil pod hranicí průkaznosti P = 0,085, tudíž vliv přídavku chráněného metioninu na snížení koncentrace ß-hydroxybutyrátu v krvi a snížení i výskytu ketóz nebyl vyhodnocen jako statisticky významný. Z těchto důvodů se nepotvrdila první hypotéza, že přídavek chráněného metioninu sníží výskyt ketóz v poporodním období u dojnic. Hlavním důvodem je nejspíš celkově malý výskyt ketóz a nízké referenční hodnoty BHB. Zvýšené BHB mělo pouze 10 % zvířat v době sledování, z toho skupina s chráněným metioninem měla dva případy výskytu klinické ketózy a jeden případ subklinické ketózy u 46 dojnic. Skupina kontrolní měla tři případy výskytu klinické ketózy a tři případy subklinické ketózy u 46 dojnic.

Denní nádoj kontrolní skupiny byl v průměru 27,4 kg/kus a den, což bylo o 2,78 kg méně než u skupiny s přídavkem metioninu 30,18 kg. Vliv přídavku chráněného metioninu na produkci mléka byl statisticky významný rozdíl mezi skupinami (P ˂ 0,05) a potvrdila se druhá hypotéza.

I když se statisticky nepotvrdila hypotéza, že chráněný metionin snižuje po porodu výskyt ketóz, u testované skupiny se projevil statisticky významný vliv na denní nádoj mléka.*

Autor práce: Ing. Václav Svoboda

Kompletní článek najdete v Krmivářství 4/2018

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down