04.09.2022 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv rozdílných teplotních a srážkových podmínek na kvalitu vojtěšky seté

Vojtěška je teplomilná pícnina a i v období sucha dokáže poskytnout dobrý výnos. V suchých letech doprovázených vysokými teplotami je však třeba při časování sklizně přihlédnout i k obsahu sušiny a neřídit se pouze růstovou fází. Sušina by se měla pohybovat maximálně kolem 20 %. Při překročení této hranice dochází i ve fázi butonizace ke snížení kvality píce.

Abychom zjistili, jak se vojtěška dokáže vyrovnávat s nepříznivými podmínkami stanoviště a jaká bude její kvalita v provozních podmínkách, pustili jsme se do odběru vzorků. Kontinuálně od roku 2018 do roku 2020 byly odebírány čerstvé vzorky vojtěšky a byly analyzovány v laboratoři běžnými metodami. Vzorky vojtěšky byly každoročně odebírány v termínech provozních sklizní (ve fázi butonizace) a v každém roce proběhly tři sklizně. Experiment probíhal na lokalitě Troubsko (Jižní Morava), kde byla v provozních podmínkách pěstována vojtěška setá odrůda Holyna. Porost byl založen v roce 2017, rok 2018 byl první užitkový.

Negativní vliv nedostatku vláhy způsobeného nízkými srážkami a vysokými teplotami na kvalitu vojtěšky dokládají výsledky z roku 2018 a 2019. V suchých údobích v roce 2018 se sušina ve fázi butonizace pohybovala v rozmezí 23,04 % - 26,45 %, v závislosti na délce trvání deficitu vody. Došlo také k navýšení podílu NDF, ADF a ke snížení podílu NL. Ve třetí sklizni s dostatkem vody poklesl obsah sušiny na 18,56 % a hodnoty NDF a ADF byly také nižší. Naopak, podíl dusíkatých látek vzrostl. V roce 2019 ve druhé a třetí sklizni při sušině 23,53 % resp. 21,47 % opět výrazně vzrostl podíl NDF i ADF ve srovnání se první sklizní při sušině 16,48 %. V roce 2020 vojtěšce prospěly z hlediska obsahu sušiny a NL vyšší teploty s dostatkem srážek. I přes dostatek vody vyšší teploty způsobily vyšší obsah NDF a ADF.

Z uvedených výsledků vyplývá, že v suchých a teplých letech ve fázi butonizace už při sušině 21,47 % došlo ke snížení kvality píce. Z výsledků nelze přesně určit bod zlomu v obsahu sušiny s ohledem na snižující se kvalitu, nicméně je jasné, že 21,47 % obsahu sušiny je již za tímto zlomem. Z výsledků lze tedy usuzovat, že zlomový bode nastává kolem 20 % obsahu sušiny.

Hodnocení kvality vojtěšky bylo provedeno na odrůdě Holyna a dá se předpokládat, že podobně budou reagovat i jiné odrůdy. Přesné hodnoty pro každou odrůdu by se ale musely experimentálně odzkoušet.

Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství a za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1722.“

Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.  Troubsko

Kontakt na autora:

lang@vupt.cz

Více najdete v Krmivářství 5/2022. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down