Výběry a aukce masných býků v Cunkově

Svátkem pro chovatele masných plemen skotu, kteří produkují plemenné býky, jsou každoroční výběry a dražby na uznaných odchovnách plemenných býků. Pro první turnus naskladněných budoucích pepinierů proběhly letos v dubnu. Jednou z největších odchoven je OPB Cunkov, kde se dražilo přes osmdesát býků.

Býci všech masných plemen skotu, kteří budou využívání v plemenitbě, tj. jak v přirozené, tak v inseminaci, procházejí testem vlastní užitkovosti na odchovnách plemenných býků, těch je v Česku osm, nebo odchovem u chovatelů.Test pro první turnus byl zahájen 1. prosince 2005, pro druhý 1. února. 2006, tzn. že dosud běží, a termíny výběrů a aukcí jsou stanovené v červnu.; 1. června bude zahájen třetí běh testu. Prvním turnusem prošli býci narození mezi 1. listopadem 2004 a 31. březnem 2005. OPB Cunkov na Sedlčansku vlastní Ing. Pavel Kozák. Letos u něho prvním turnusem prošlo a bylo hodnoceno celkem 86 býků plemen charolais, limousine, blonde d‘Aquitaine, masného simentála, aberdeen anguse, salerse, piemontese, gasconne a belgického modrobílého.

Francouzská plemena
Nejpočetnější skupinou během prvního aukčního dne byli býci plemene charolais. Celkem třicítku posuzoval Ing. Jan Kaplan, který se ujal i odpolední dražby. Velice vysokého hodnocení 84 bodů se dočkal Pavel Kozák u svého býka Mamba z Cunkova, jehož celkové hodnocení za zevnějšek se v součtu vyšplhalo na 84 bodů. Býk přirůstal v testu 2208 gramů a od narození dosáhl denní přírůstek živé hmotnosti 1717 gramů. Otcem plemeníka je Ohio ZCH 574, OM: ZCH 386 Harnois. Býk byl prodán za 115 tisíc korun.
Pochvalného komentáře se dočkal od hodnotitele Nova Bovet chovatele a majitele Bovetu, a. s., Sloupnice(O: ZCH 450 Le Rebel, OM: ZCH 386 Harnois, hodnocení 76 bodů). Jeho matka č. 116999 511 má jednu z nejlepších plemenných hodnot pro přímý efekt (pohybuje se na třetím až pátém místě českého žebříčku) a patří díky embryotransferu do nejpočetnější rodiny, dnes již s více než stovkou samičích potomků. Na potomstvo přenáší obrovskou růstovou potenci. To potvrzují údaje o synovi Nova Bovet, který v testu denně přirůstal 2500 gramů a 1892 gramů od narození. „Ne každý den se hodnotí takový býk,“ pochvaloval se Jan Kaplan. Na odpolední aukci byl pak Nova Bovet vydražen za 126 000 Kč.
Velice pěknými 80 body byl hodnocen Nilsen z Veselíčka chovatele a majitele Ing. Petra Boudy z Voděrádek (O: ZCH 440 bezrohý Chiran P, OM: ZCH 299 Ficus) Byl vydražen za 127 tisíc korun.
Vysokého hodnocení dosáhli i plemeníci ze ZD Pozovice. Napo Smilovský, který rostl v testu 2116 gramů je synem ZCH 577 Lunaparca, býka vhodného pro užitkové křížení. I syn Napo vyniká obdélníkovým rámcem, jemnou kostrou a je vhodný pro užitkové křížení.

Jen dobrý otec nestačí
Komentáře francouzských plemen býků se ujal i přítomný Patrik Reversé z francouzské společnosti Charolais Optimal, specialisty na šlechtění charolais. U předvedených býků poukázal na široký záběr plemenitby a pochválil profesionální přístup svazu. Výsledky charolais býků na české odchovně jsou podle jeho mínění porovnatelné se špičkovými francouzskými plemeníky. „Plemeno charolais je širokospektrální,“ uvedl, tj. je vhodné pro plemenná stáda i pro křížení. „Zlepšení ve šlechtění přichází z obou stran – matek i otců býků. Důležité je si nejen vybrat správného plemeníka jako otce, ale i velmi kvalitní matky. Významné je i sestavovat připařovací program. Jednou se zaměřit na rámec, pak na maso, ale vždy v souladu se šlechtitelským cílem. Tak lze získat zvířata s velkým tělesným rámcem, osvalením i přírůstkem.“ Výhodou odchoven plemenných býků je podle Patrika Reversé možnost porovnat býky ve stejných podmínkách bez vlivu chovu a managementu. „I do přirozené plemenitby musíte mít možnost vybrat kvalitní genetiku,“ radil českým chovatelům. „Je třeba stále mít na paměti, že v genetice je snadné rychle ztratit.“
„V České republice je více než 300 matek býků,“ vysvětlil Jan Kaplan, „a ty mají plemennou hodnotou pro přímý efekt vyšší než 106. Je třeba se zabývat matkami, které vykazují nadprůměrné hodnoty. Sebelepší otec s podprůměrnou krávou nedá výsledek!“ Konkurenceschopnost plemene nebude dostatečně vysoká, pokud se s budou využívat jako matky podprůměrné krávy.

Limousine a blonde d‘Aquitaine
Vysoká poptávka po býcích limousine se projevila v aukčních cenách. Nejvíce celkem 123 tisíc korun získal majitel OPB Cunkov za Nabuca z Kaliště z chovu farmy Kaliště, Ing. Josefa Papáčka. Býk je synem ZLI 370 Meridiena, otec matky ZLI 207 Joueur; přírůstek v testu 1783 gramů denně. Hodnocen byl 71 body. Nejvyšší ohodnocení 76 body získal Ing. Papáček jako majitel za Nagana z Kaliště, syna ZLI 319 Jokera, OM: ZLI 1561 Polier, přírůstek v testu 1416 gramů. Býk byl vydražen za 116 tisíc korun. Za stejné peníze byl vydražen i Národní vítěz z Kaliště, syn ZLI 324 Mas Du Clo (Nejvyšší PH v ČR), OM: ZLI 246 Hymour. Také 116 tisíc stál i syn Foita ET ZLI 241 Nils ze Svaté Kateřiny, chovatel Adolf Loos, majitel OPB Cunkov. Ten přirůstal v testu 1791 gramů, hodnocen byl 69 body.
Na prodej byli jen dva býci plemene blonde d‘Aquitaine a tak není divu, že za celý den byl nejvýše vydražen – za 141 000 Kč právě příslušník tohoto francouzského plemene. Minesotta z Cunkova Ing. Pavla Kozáka je synem ZBA 253 Bazooka, OM: ZBA 191 Cacao. V testu přirůstal 1500 gramů a získal ohodnocení 74 body. Vynikal i velice pěkným samčím výrazem. Druhý býk Nabuco RF z chovu rodinné farmy Chroustových byl hodnocen 63 body a vydražen za 101 000 Kč. Je synem ZBA 282 Impair, v testu rostl 1691 gramů.

Zájem o simentály
Druhý den výběrů se posuzovalo a dražilo 40 býků plemen masný simentál, aberdeen angus, piemontese, gasconne, salers a jeden belgický modrobílý.
Nejlépe hodnoceným masným simentálem byl Miquel z Cunkova V Ing. Pavla Kozáka, který získal 79 bodů. Otcem je ZSI 156 Ast Omega Gold, otec matky ZSI 070 Gorm.
Nejlepší aberdeen angusem se stal se 79 body Národní vítěz z Pěčína, majitele a chovatele Vladimíra Lepši. Otcem je ZAA 461 Kuna red, OM ZAA 221 Mewil King Erik 12E. Býk přirůstal v testu 1958 gramů a 1718 gramů od narození. Jeho plemenný výraz můžete posoudit na titulní fotce tohoto časopisu.

Poprvé salers
Býci extenzivního plemene salers byli dosud většinou odchováváni na farmách. K jejich tradičním producentům patří dva šumavští chovatelé Josef Sova a Eduard Kraml. Ti se v roce 2005 dohodli a každý z nich poprvé v historii umístil na podzim po dvou býčcích do odchovny v Cunkově. Svým průměrným přírůstkem v testu 1639 gramů a od narození 1381 gramů prokázali, že ve standardních podmínkách staničního testu salerské plemeno vykazuje střední růstovou intenzitu, více než porovnatelnou s plemeny piemontese a gasconne.
Hodnocení býků na konci testu a výběry do plemenitby v Cunkově znamenaly pro salerse i jednu premiéru a jednu derniéru: Nejlépe hodnocený plemenný býk Nexus se svými 73 body za exteriér, solidními přírůstky i plemennými hodnotami kvalifikoval do inseminace a odchází do Hradištka pod Medníkem. Dlouholetý chovatel a nadšený propagátor salerského plemene Josef Sova při této příležitosti ohlásil předání farmy a odchod do důchodu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *