25.01.2023 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výběry býků masných plemen 2023

První turnus výběrů býků masných plemen se rozjíždí 20. února v OPB Janovice u Rýmařova, ale také u chovatelů. Zakončen bude 3. března. Druhý turnus výběrů pak začne netradičně až 2. května, tedy až po skončení brněnské národní výstavy hospodářských zvířat.  Český svaz chovatelů masného skotu připravil pro zájemce o plemenného býka následující doporučení:

V posledních letech registruje svaz zvyšující se zájem o domácí odchov (odchov u chovatele). Ten je dán zejména ekonomikou vlastního odchovu, ale i celého chovu masného skotu a také kapacitami provozovatelů OPB.

Výhodou nákupu tuzemských býků je maximum informací, které mnohdy u dovozů plemeníků chovatelům chybí. Kalendář výběrů a aukcí s uvedením plemen a počtu býků je zveřejněn ve velkém předstihu jak na internetových stránkách ČSCHMS, tak i ve zpravodaji, a každý zájemce o býka tak má dostatek času se na nákup připravit. Před zahájením výběrů jsou na těchto stránkách k nahlédnutí i ke stažení katalogy nabízených býků s jejich původem, užitkovostí, plemennými hodnotami a dalšími důležitými informacemi. Pro snazší orientaci jsou katalogové listy doplněné o grafické vyjádření úrovně plemenných hodnot každého z býka. Standardní součástí katalogu jsou také informace o počtu otelení matky.

Hmotnost telat
Chovy jsou rozčleněny do tří skupin podle toho, jak přistupují ke zjišťování hmotností telat při narození. Toto členění se zatím týká pouze šesti plemen (AA, BA, HE, CH, MS a LI) u kterých bylo provedeno na základě žádostí chovatelů podrobné šetření a máme dostatečné množství aktuálních dat potřebných k vyhodnocení. Vyjádření je realizováno formou hvězdiček přiřazených k údaji o porodní hmotnosti: *** váženo při narození, ** odhadováno, * nesledováno. Tato informace může kupujícím chovatelům pomoci v orientaci ve vztahu k relevantnosti tohoto údaje.

Hodnocení končetin

Letošní novinkou bude hodnocení kvality končetin u býků. V rámci popisu končetin se sleduje celkem 5 souhrnných znaků. Jedná se o postoj předních a zadních končetin, souhrnné ukazatele délka a úhel přední a zadní končetiny a zaúhlení pánevních končetin. Všechny sledované vlastnosti se popisují na škále od 1 do 9 bodů. Škála je upravena tak, aby postihovala biologické extrémy (hodnocené body 1 a 9) a stupně mezi nimi. Ne u každého plemene a vlastnosti je bodové hodnocení 5 ideálem, ale zpravidla to tak je.

Hodnocení zevnějšku není vše
Poměrně často se setkáváme s tím, že hlavním, či dokonce jediným, kritériem měření kvality býka je jeho hodnocení zevnějšku. Mezi mnohými chovateli se vžilo přesvědčení, že čím vyšší bodové hodnocení býček má, tím je kvalitnější. Takto zjednodušující pohled ale není správný a je značně zavádějící, zejména pak u méně intenzivních plemen, která se nechovají jen kvůli co nejlepšímu osvalení. Jednak proto, že hodnocení zevnějšku je pouze jedním z mnoha ukazatelů celkové kvality plemeníka, ale také proto, že posuzování býka jen podle celkových bodů bez znalosti dílčích znaků je odborně nesprávné a do jisté míry nepřesné.

Exteriér je bezesporu důležitým ukazatelem a vyplatí se k němu přihlížet, ale jen za předpokladu, že se nehledí pouze na celkový počet bodů, ale díváme se, z jakých známek se toto hodnocení skládá. Není pravdou, že cílem šlechtění je stobodový býk. Má-li býk 75 bodů celkem, neznamená to automaticky, že se do vašeho stáda a pro vaše potřeby bude hodit lépe, než býk například se 65 body. Je nutné si uvědomit, jak se celkové bodové hodnocení skládá. Pokud býk v extrému získá za tři hodnocené ukazatele v rámci tělesného rámce (výška, délka a hmotnost) 30 bodů, stačí mu v dalších sedmi hodnocených znacích nasbírat 40 bodů, aby se dostal na celkovou hodnotu 70 bodů. Je takový býk skutečně lepší, nežli ten, který sice nemá 30 bodů za rámec, ale má ve většině ukazatelů okolo 7 bodů a je tedy celkově vyrovnanější? Jistěže není. Jen se hodí pro jiné účely. Kupujete-li býka na obnovu stáda, budou vás zcela jistě zajímat trochu jiné exteriérové znaky, než chovatele, který chce kvalitního býka na křížení. A přesně tak je třeba k hodnocení a popisu zevnějšku potřeba přistupovat.

Jak připravit býka pro působení ve stádě
Nákupem býka ale práce nekončí, právě naopak. Chcete-li, aby vám býk dobře sloužil a aby se investované prostředky co neefektivněji vrátily, pak je nutné vědět, jak s mladým býkem správně zacházet a jak se o něj starat. Odchovny i jednotliví prodávající chovatelé se samozřejmě snaží býka co nejlépe připravit na základní výběr, to ale nemusí být vždy totéž, jako připravit býka pro působení ve stádě. Pokud dodržíte níže uvedené hlavní zásady, je vysoká pravděpodobnost, že budete mít březí krávy a dlouhověkého, solidně rozvinutého býka.

Připravte místo prvního ustájení býka. Složit ho přímo na pastvinu mezi jiné býky, staré krávy sice může, ale také nemusí vyjít. Ideální je volná stáj s návazností na velký výběh a ještě lépe pastvinu. Pro zvíře již před dovozem připravte menší množství plemenic (5 starších „hodných" krav, ideálně bezrohých), které pomohou zvířeti v aklimatizaci. Sledujte, jak plemenice býka přijaly a jak se v jejich přítomnosti býk chová. Pro býka připravte luční seno a dohlédněte, zda umí pít z napáječky. Jadrné krmivo není nezbytně nutné, neboť na pastvě ho stejně mít nebude. V tomto prostoru ponechte býka asi minimálně týden a pravidelně jej kontrolujte. Tím mu vytvoříte minimální nutný přechod do „pracovní" reality všedního dne.

Mladý býk je sice v pohlavní i chovné dospělosti, ale jeho výrazné přetížení již v prvním roce života se může negativně odrazit na jeho zdraví i plodnosti. Mějte na paměti, že průměrný býček ve věku asi 15 měsíců je určen jen pro malou skupinu plemenic – maximálně do 20 zvířat. Plně jej lze bez ohrožení jeho zdraví zatížit až v dalším roce. Ať používáte mladého či staršího plemeníka, pravidelně ho kontrolujte i při jeho působení na pastvině a v případě problémů jej ihned stáhněte domů. Pokud býk kulhá, výrazně ztrácí hmotnost (víc než 10 %), nežere či má jiný problém, tak stejně neskáče a ve stádě vám nebude nic platný. Čím dřív odstraníte příčinu, tím dřív bude opět aktivní.

Možnost reklamace

Pokud se plemenice přebíhají i přes to, že býk je v klidu, v odpovídající kondici a skáče, na nic nečekejte a ihned hledejte příčinu. Na reklamaci plodnosti máte u solidních odchoven 100 dnů. Provozovatel odchovny spolu s původním majitelem býka se vám pokusí poradit a situaci s vámi budou řešit. K reklamacím: pokud jste po dvou měsících od nákupu zjistili, že váš nový býk, který původně měl 600 kg, nyní váží 350 kg, tak nevolejte kvůli reklamaci plodnosti, ale věnujte pozornost předcházejícímu odstavci.

Pokud patříte mezi chovatele, který používá býka na velké stádo krav (platí i pro harémové připouštění) bez možnosti jeho rozdělení na menší skupiny, tak uvažujte o nákupu býka s velkým předstihem. Ideálně s ročním předstihem. Mladí býci jsou velmi aktivní bez ohledu na svoje zdraví a dokážou se doslova uskákat k smrti. Spoléhat se na to, že starší býci nebo býk je k plemenicím nepustí, není zárukou. Dlouhodobá zkušenost říká, že systém spolehlivě funguje, pokud máte jednoho dospělého býka na 30 plemenic. Za zavážení také stojí, zda nemít jednoho býka takzvaně v záloze, pro případ, že vám býk nenadále z reprodukce vypadne a vy ho nemáte rychle čím nahradit. Škody způsobené jalovými plemenicemi jsou většinou výrazně vyšší, než náklad na výživu býk navíc.

Přehled aktuální termínů základních výběrů najdete na stránkách svazu: www.cschms.cz v záložce ODCHOVNY// kalendář výběrů a dražeb.* 

Kamil Malát

Český svaz chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down