27.12.2018 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vybrané ekonomické ukazatele podniků specializovaných na produkci mléka v období 2012 až 2017 s využitím dat FADN

Pro podniky zaměřené na produkci mléka představuje realizační cena mléka rozhodující faktor pro tvorbu hodnoty živočišné produkce. Nejvyšší hodnoty dosáhla cena mléka v roce 2014, a to 9,20 Kč/l. Zhoršená ekonomika v odvětví produkce mléka v letech 2015 a 2016 zapříčinila zvýšení porážek jatečných krav a jalovic. Z dlouhodobého hlediska jsou náklady vyšší než produkce a dosažení ziskovosti zajišťují podnikům dotace a podpory.

Podniky specializované na produkci mléka jsou z hlediska počtu zastoupených podniků čtvrtým nejvýznamnějším výrobním zaměřením v ČR a v souboru FADN představují celkem 9,2 % subjektů ze všech zemědělských podniků. Převážná většina podniků (89,4 %) této výrobní specializace v roce 2017 hospodařila v méně příznivých oblastech, což potvrzuje význam takto specializovaných podniků pro obhospodařování zemědělské půdy právě v oblastech LFA. Na celkové zemědělské produkci ČR mají více než 10% podíl a na celkové hodnotě mléčné produkce se podílejí 28,7 %. Zde je nutné zmínit, že více než 2/3 hodnoty produkce mléka a mléčných výrobků je u podniků výběrového souboru FADN produkováno ve VZ smíšená výroba (67,6 % produkce). Podniky VZ produkce mléka obhospodařují 7,9 % zemědělské půdy a na celkovém počtu chovaných zvířat v přepočtu na dobytčí jednotku (DJ) se podílejí 12,6 %. Z dlouhodobého hlediska se stavy krav s tržní produkcí mléka (dojnic) v České republice snižují, od roku 2004 (po vstupu ČR do EU) došlo k poklesu o více než 15 % (z 433 tis. ks na 365 tis. ks). Jedním z důvodů snižování stavů dojnic je kolísající výkupní cena kravského mléka až pod hranici rentability a dále trend rostoucí dojivosti, která dokáže klesající stavy kompenzovat.

Cílem této studie je porovnat vybrané ekonomické a produkční ukazatele podniků specializovaných na produkci mléka za roky 2012 až 2017 a vliv realizační ceny kravského mléka na hodnotu těchto ukazatelů.

Materiál a metodika

Uvedené závěry (výsledky) byly získány na základě dat podniků zařazených do výběrového šetření FADN (Zemědělská účetní datová síť – Farm Accountancy Data Network). V šetření FADN bylo v roce 2017 zahrnuto celkem 1311 podniků různých výrobních specializací. Pro tuto studii byla použita data 123 až 155 podniků, které byly v období let 2012 až 2017 zařazeny do výrobního zaměření produkce mléka.*

Ing. Martina Döbertová,

Ing. Světlana Lamprechtová,

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Kontakt: dobertova@fadn.cz

Článek byl odborně recenzován.  Najdete jej v Našem chovu 1/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down