14.10.2015 | 04:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vybrané ukazatele ovlivňující efektivitu chovu dojnic

Příspěvek pojednává o vybraných ukazatelích chovu dojených krav na základě údajů šetření u 80 podniků v ČR za rok 2014. Byl prokázán signifikantní vztah mezi věkem při prvním otelení a užitkovostí. Vhodným nástrojem hodnocení reprodukce je v zahraničí často používaný komplexní ukazatel míry březosti (Pregnancy Rate), který vychází v našich podmínkách zhruba na úrovni 22 %.

Vyhodnocen je též laktační den, který se udává ideálně do 170. dne laktace. Na zjištěném počtu dojnic vychází potřeba 7 až 11 březostí každý týden a potřeba inseminací 3 až 5 krav každý den. Struktura stáda se na zmíněném vzorku podniků blíží ideálnímu rozdělení v závislosti na pořadí laktace nejvíce  skupině chovů plemene H. Podíl krav v období stání na sucho z celkového počtu sledovaných dojnic vychází v ekonomicky výhodném poměru do 15%. V souboru podniků má pouze 29 % farem počet somatických buněk do 200 tis./ml., přičemž požadavek pro ekonomickou hranici chovu krav do 100 tis./ml. splňuje pouze jeden chov.  Současná situace na trhu s mlékem se vyznačuje dramatickým poklesem ceny mléka, která bude mít za následek ztrátovost odvětví. Pro vyrovnanost nákladů a výnosů je zapotřebí dle vypočteného bodu zvratu dosáhnout minimální ceny 8,43 Kč/l.

Klíčová slova: mléko, chov dojnic, reprodukce, laktační den, věk při prvním otelení

Recenzovaný článek najdete v Našem chovu č. 10/2015

Ing. Jan Syrůček1; Ing. Jiří Burdych, MBA1,2

 1VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves; 2VVS Verměřovice, s.r.o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down