05.06.2006 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výkrmna prasat bez lidské práce

S rozvojem nových technologií se řada činností v živočišné výrobě automatizuje, stoupá produktivita práce a ubývá potřeba pracovní síly. V Zemědělském družstvu Sedlejov na Vysočině byla dostavena stáj pro výkrm prasat, kde by se mělo produkovat 3600 prasat ročně bez trvalé lidské obsluhy. Hala je rozdělena na šest sekcí, je osazena automatickým podtlakovým ventilačním systémem a linkou na tekuté krmivo Schauer. Nad správným chodem stáje bdí systém signalizace poruch Agrialarm.

Zemědělské družstvo Sedlejov hospodaří v malebné krajině Vysočiny na půl cesty mezi Telčí a Třeští v nadmořské výšce 400 až 600 metrů. Na části z celkové rozlohy 1800 ha pěstují krmné obilí, průmyslové a sadbové brambory a větší část plochy slouží k produkci objemných krmiv. Živočišná výroba je postavena na chovu prasat – základní stádo čítá 245 prasnic. V loňském roce vyprodukovali 510 t vepřového masa a podařilo se odchovat 21,5 selat na prasnici. Kromě prasat chová ZD Sedlejov 476 holštýnských dojnic s průměrnou užitkovostí kolem 8000 kg.

Z odchovny stáj pro prasata
V loňském roce družstvo vypracovalo za pomoci společností Agrico Třeboň a dalších firem projekt přestavby odchovny jalovic na středisku Urbanov na stáj pro výkrm prasat s kapacitou 1200 kusů. Rekonstrukce začala v červnu 2005. Budova z roku 1983 byla rozebrána, takže zbyl pouze ocelový skelet a střecha se stropním podhledem
Za rok vznikla v Urbanově moderní plně automatická výkrmna prasat. Hala je rozdělena na šest sekcí po 200 kusech, ale předpokládá se, že jedna sekce bude vždy asanována. Krmení je tekuté, na každé vykrmované prase připadá 30 cm délky koryta. Záměrem moderní stavby je dosáhnout možnosti jednorázového naskladnění každé sekce, rovnoměrného výkrmu do porážkové hmotností, jednorázového vyskladnění, na které bude následovat rychlá a účinná dezinfekce. Protože je každá sekce samostatný celek – má veškeré ovládání termoregulace a vzduchotechniky, rovněž vlastní krmný okruh - nebude turnusové naskladňování problém.
V každé sekci je osm kejdových van, mezi nimi je vzduchový kanál, který je uprostřed rozdělen a ústí do komínu odtahové šachty. Vzduch je odsáván z podroštového prostoru, takže se čpavek a jiné škodliviny nedostávají z prostoru kejdového kanálu ke zvířatům.

Plná automatika
Ventilační systém je podtlakový a podroštový. Znamená to, že vzduch se přivádí přes přívodní klapky z jedné a z druhé strany stáje. Klapky jsou ovládané servo pohonem a přes regulátor. Do každé sekce jsou instalovány čtyři ventilátory a z podroštových chodeb ústí na každou stranu stáje odtahové šachty. Vzduch je nasáván pod podhledy, směšuje se a klesá dolů ke zvířatům, následně pod rošty.
Systém je plně automatický a má funkci minimálního větrání, která je zvláště důležitá v zimním období. Obsluha tak může nastavit interval sepnutí (např. jednou za dvě minuty), kdy ventilátory sepnou na 20 % otáček a běží půl minuty, aby se vzduch zbavil těch největších emisí. Projektanti předpokládají, že se kejda v podroštovém prostoru zdrží maximálně čtyři až pět týdnů a nebude docházet k její fermentaci.

Hlídač posílající SMS
Hlavní zootechnik bude mít však ještě něco navíc - zařízení Agrialarm, které signalizuje na akustickém či světelném zařízení v kanceláři, že se děje něco nad rámec normálního provozu. Pokud na podnět řídicí jednotky nikdo v určité časové prodlevě nereaguje, v systému může být zadáno několik čísel mobilních telefonů, na něž Agrialarm vyšle SMS zprávu. Tu obdrží příslušné osoby vždy, když Agrialarm zjistí poruchu na vzduchotechnickém zařízení nebo krmné lince. Nejde pouze pasivní varovný systém, ale je možné jej pomocí krátkých textových zpráv z mobilu dotazovat na momentální stav.
V případě, že má zootechnik pochybnosti například o aktuální teplotě nebo výměně vzduchu v určité sekci, lze takto zkontrolovat stav otevření přívodních klapek či činnost ventilátorů. Vedení podniku tedy pro tuto provozovnu nepočítá s žádným stálým pracovníkem.

Systém mokrého krmení
V Urbanově byl instalován systém mokrého krmení Schauer Genpro standard. Krmivo se bude míchat třikrát a čtyřikrát denně pro každou skupinu vykrmovaných prasat.
Multifázové krmení Genpro předpokládá homogenní skupiny zvířat, u kterých je možné optimalizovat růst a dosáhnout dobré kvality porážených kusů. Každá skupina by měla dostat denně správné množství krmiva v optimálním složení. Potřeba bílkovin a lyzinu se mění v poměru k potřebnému množství energie každý den, proto je systém založen na stále optimalizovaném míchání dvou krmných směsí – té dražší bílkovinné a druhé (levné) s obsahem energie. Pro halu stačí tedy dvě sila a dostatečný přívod vody.
V porovnání s klasickým výkrmem (předvýkrm, hlavní výkrm, dokrm) by systém Genpro měl ušetřit až sedm procent dusíkatých látek.

Tři obrátky za rok
„V naší míchárně budeme pro tento provoz vyrábět směsi A1 a CDP, které pak počítač bude míchat podle růstové křivky. S touto technologií máme již zkušenosti na starší hale.
Prasata budou do výkrmny naskladňována ve vyšší hmotnosti - kolem 30 až 35 kg, čímž urychlíme obrátku na nové hale na zhruba 108 až 112 dní, takže bychom měli dosáhnout tří obrátek za rok, včetně sanitační doby. To znamená, že výkrmna bude produkovat až 3600 prasat ročně bez stálé pracovní síly,“ dodává hlavní zootechnik Ing. Miloš Uhlíř.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down