27.03.2009 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výroba objemných krmiv bez rizika

Cyklus odborných seminářů zaměřených na konzervaci objemných krmiv, jež jsou základem efektivnosti chovu dojeného skotu, uspořádala společnost VVS Verměřovice spolu se společností Alltechnology, C. Z., začátkem února. Přednášející dali zemědělcům návod, jak správně postupovat při silážování v tomto roce, jaký konzervant zvolit, aby vyrobili siláže bez rizika, nebo jak se vyvarovat chyb v managementu krmení dojnic.

Tým odborníků ze společnosti VVS Verměřovice, Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze spolu s hostem z Velké Británie procestovali postupně pět obcí z různých koutů republiky. Hojná účast potvrdila, že o konzervaci objemných krmiv je zájem a čeští chovatelé dojeného skotu svůj boj o ekonomické přežití jen tak nechtějí vzdát.

Aditiva přidávají krmivům hodnotu
Dr. David Davies, britský host společnosti Alltech, ukázal ve svém vystoupení možnosti silážování a krmení dojnic za účelem optimální retence živin a užitkovosti zvířat. Podotkl, že vyjde nastejno, jestli zemědělský podnik bude vyrábět kvalitní nebo nekvalitní objemné krmivo. Výrobní náklady jsou mnohdy úplně stejné. Kolik ale stojí ztráty způsobené špatným managementem? U průměrného silážního žlabu při ceně 700 Kč za tunu až půl milionu korun.
Přednášející dále upozornil, největší možnost snížení obsahu vody v silážovaném porostu je dvě hodiny po posečení – právě tak dlouho jsou otevřené průduchy rostlin.
Všechny subjekty (stroje a osoby) zapojené do výroby siláže je třeba neustále kontrolovat. Chyby se stále dělají na všech úrovních – někdy se rozhrnuje to, co už bylo udusané, stroj s dusacím zařízením nikdy nezastavuje – je nutné využít co nejvíce času k utěsnění hmoty.
Dr. David Davis vyzdvihl unikátnost ČR ve výrobě vagónových kol k dusání siláží. „Trh v Anglii je otevřený byznysu s vagónovými koly, takže je tu dobrá podnikatelská příležitost,“ sdělil přednášející.
Teplo, vzniklé aerobní činností kvasinek a plísní v silážích, představuje ztráty energie a sušiny. Proto byl společností Alltech navržen konzervant Sill-All Firegard, který mimo své výborné konzervační schopnosti zvyšuje aerobní stabilitu již hotových siláží. Kromě tří baktérií a tří enzymů zajišťujících optimální průběh fermentace je v Firegardu přítomen sorban draselný a benzoan sodný. Ty patří mezi látky používané také v potravinářském průmyslu ke snížení růstu širokého spektra kvasinek a plísní.
Přípravek je navržen pro vyšší sušinu, když nejsme dusáním schopni dokonale vytěsnit kyslík, také pro ošetření vlhkého kukuřičného zrna a pro případy, kdy je silážní žlab daleko od místa spotřeby objemného krmiva zvířaty.
„Používejte aditiva – umožní přidat hodnotu krmivům, ne však zamaskovat problémy způsobené vážnými chybami v managementu,“ dodal Dr. Davis.

Sklidit s optimálním množstvím živin
Ing. Miroslav Kozák, poradce na výživu VVS Verměřovice konstatoval, že výživáři dnes nedělají téměř nic jiného, než přepočítávají krmné dávky, aby snížili náklady na krmiva. Jeho přednáška se týkala efektivní výroby objemných krmiv, optimálních postupů a kontroly při přípravě siláží.
Zdůraznil, jak je důležité vystihnout optimální dobu sklizně. Nejvhodnějším obdobím sklizně pro jetel a vojtěšku je stadium butonizace, kdy tyto rostliny mají největší koncentraci N-látek a energie (tabulka z prezentace). U trav je nejvhodnějším obdobím pro sklizeň fáze metání. S postupující vegetační fází klesá: množství a kvalita N-látek, jejich stravitelnost, obsah sacharidů a výrazně se zvyšuje obsah vlákniny.

Dá se uvažovat o pastvě?
Ing. Václav Kudrna z VÚŽV, v. v. i., Praha, navázal s upozorněním, že náklady na krmiva tvoří v chovu dojeného skotu 42 %, proto bychom se měli vyvarovat všech chyb, které souvisejí s jejich přípravou, nakládáním s nimi a zkrmováním. Kromě jiného také porovnal význam pastvy a výživy TMR.
TMR je komplexní dávka, která by měla být naprogramována tak, aby zajistila dostatek potřebných živin v optimálních poměrech. Pokud je sestavena z konzervovaných krmiv, je v podstatě po celý rok stabilní, což umožňuje maximální rozvoj bachorových mikroorganismů, a tím tedy i dostatečnou produkci mastných kyselin jako zdrojů energie a plnohodnotnou produkci mikrobiální bílkoviny jako rozhodujícího zdroje dusíkatých látek, respektive esenciálních aminokyselin. TMR vzhledem k její živinové komplexnosti, potřebě strojů a skladovacích prostorů je vhodná pro intenzivní výrobu mléka.
Pastva, uplatňovaná v méně intenzivních oblastech, je charakteristická nevyrovnanou úrovní živin. Podle toho, v jaké vegetační fázi se pastevní porost nachází, má zcela rozdílný obsah hrubé vlákniny, která ovlivňuje délku pobytu substrátu v bachoru a stravitelnost krmiva. Na jaře je obsah hrubé vlákniny nízký, její množství v dietě je vhodné doplnit dalším krmivem ve stáji. Se stárnutím porostu obsah vlákniny narůstá – snižuje se jeho stravitelnost a klesá využití živin. Z hlediska ekonomického patří pastva k výrazně lacinějšímu způsobu krmení, neboť snižuje potřebu pracovních sil, mechanizačního vybavení, skladových prostorů pro krmiva. „Uvádí se, že pastva dojnic může být ekonomická i při ceně mléka 22 centů a méně, takže při současných cenách mléka v ČR již lze o pastvě také uvažovat,“ doplnil Václav Kudrna.
Klíčové info:
• Náklady na krmiva tvoří v chovu dojeného skotu 42 procent.
• Náklady na výrobu kvalitního či nekvalitního objemného krmiva jsou téměř stejné.
• Aditiva umožní přidat hodnotu krmivům, ne však zamaskovat problémy způsobené chybami v managementu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down