20.05.2002 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky embryotransferu ve světě v roce 2000

V lednovém čísle Našeho chovu byl uveřejněn článek Přenos embryí hospodářských zvířat v roce 2000 v Evropě a v České republice. Mezinárodní společnost pro přenosy embryí I.E.T.S. zveřejnila v těchto dnech výsledky ET v roce 2000 ve světě. Přehled těchto výsledků přinášíme našim čtenářům se záměrem, aby se mohli seznámil se světovým trendem emryotransferu..

Přenos embryí skotu – in vivo

V roce 2000 bylo ve světě přeneseno 528 540 embryí vyprodukovaných in vivo (tab. 1). Je to nepatrné zvýšení v porovnání s rokem 1999 (+7828). Ke zvýšení došlo v Severní Americe, Asii a Oceánii, naopak pokles zaznamenaly Jižní Amerika a Evropa. Nejvíce přenosů bylo provedeno v Severní Americe (42,5 %), následuje Evropa (20,1 %) a Jižní Amerika (16,0 %). Od 113 058 dárkyň bylo získáno 664 320 přenosuschopných embryí, tj. průměrně na jeden výplach 5,9 kvalitních embryí. Z celkového počtu přenesených embryí představuje podíl zmrazených embryí 53,4 %, což znamená zvýšení proti roku 1999 (50,0 %). Nejvyšší podíl přenesených zmrazených embryí ze všech embryí dosáhla Asie (74,5 %), následuje Evropa (55,3 %) a Severní Amerika (54,4 %).

I.E.T.S. každoročně v přehledech uvádí tzv. „TOP TWELVE“ evropských zemí podle počtu vyplachovaných dárkyň a přenosů in vivo embryí (tab.2). Česká republika se umístila na šestém místě, zatímco v roce 1999 zaujala osmé místo. V „TOP TWELVE“ se neumístila žádná další středoevropská postkomunistická země. Nově se do této skupiny zařadilo Švédsko, Velká Británie nevykázala výsledky.

V tabulce 3 je uvedena aktivita ET v pěti zemích kromě Ameriky a Evropy. Celkem bylo v Brazílii, Japonsku, Argentině, Číně a Jižní Africe přeneseno 149 365 embryí, což představuje 28,5 % z celkového počtu přenosů ve světě.

V roce 2000 vykázaly export a import embryí skotu pouze Amerika a Kanada. Amerika exportovala 10 774 a importovala 979 embryí, Kanada exportovala 12 386 embryí a importovala 667 embryí. Proti roku 1999 došlo k mírnému poklesu.

Přenos embryí skotu – in vitro

Podle údajů v tabulce 4 počet přenesených embryí IVP dosáhl 41 691 a proti roku 1999 se podstatně zvýšil (+14 739). Největší rozsah zaznamenaly Evropa, Jižní Amerika a Asie. V Asii a Evropě je zaznamenán vysoký podíl přenosů zmrazených IVP embryí. Embrya byla produkována z oocytů jak žijících dárkyň (OPU), tak i od dárkyň post mortem. Zdá se, že obě tyto metody jsou i z hlediska šlechtění perspektivní. Je zajímavé, že byl vykázán vysoký počet vyprodukovaných in vitro embryí (140 272). Tato embrya jsou především v Japonsku a v Koreji převážně používána k experimentálním účelům zejména k přenosu jader.

Přenos embryí u ostatních druhů zvířat

Rozsah a výsledky ET u ostatních druhů zvířat jsou uvedeny v tabulce 5. Podle I.E.T.S. nejsou údaje úplné. Za rok 1999 nepředložily data Velká Británie a Austrálie, neúplná data předala Kanada, nepodařilo se získat pravidelné údaje například z Číy, Mongolska a řady dalších zemí.
Z celkového počtu 4886 přenosů u ovcí bylo provedeno 3472 přenosů s použitím zmrazených embryí, tj. 71 %. Nejvyšší aktivitu ET u ovcí vykázala Jižní Afrika, kde bylo provedeno 2514 výplachů dárkyň, bylo získáno 15 093 přenosuschopných embryí, celkem bylo přeneseno 1957 embryí, z toho 1480 zmrazených a bylo exportováno 9370 ovčích embryí.

Z celkového počtu 10 519 přenosů embryí u koz bylo přeneseno 607 zmrazených embryí. Nejvyšší aktivitu zaznamenaly USA se 7782 přenosy. Podle neoficiálních výsledků bylo v Číně a Mongolsku přeneseno více jak 10 000 kozích embryí.

V roce 2000 došlo i ke zvýšení počtu přenosů embryí u koní. Z celkového počtu 2830 přenosů bylo nejvíce provedeno v USA ve výši 2516, z toho bylo použito 50 zmrazených embryí.

Také u prasat se zvýšil proti roku 1999 počet přenosů embryí z 2529 na 7091. Na prvním místě je Tchajwan se 4321 přenosy. V tomto počtu jsou zahrnuty i přenosy pro účely experimentů při tvorbě transgenních prasat. Velký počet experimentálních přenosů provedla Korea. Jde o experimenty v oblasti přenosu jader a v tvorbě transgenních zvířat. Co do počtu přenosů prasat se na druhém místě umístila Evropa s počtem 2539 ET.

Výsledky ET roku 2000 ve světě ukázaly stabilitu ET skotu. V celé řadě zemí, zejména v Evropě se vyskytly v tomto odvětví značné zdravotní a ekonomické potíže. Na tomto kontinentu se dá očekávat další stagnace i v roce 2001. K rozšíření ET dochází zejména v zemích dalších kontinentů. Rezerva v ET u skotu je i v dalším využití IVP embryí. I přes výrazné zvýšení přenosů IVP embryí v roce 2000 činí podíl přenosů těchto embryí pouze asi 10 % z celkového počtu přenosů. Velká rezerva je i v rozšíření ET u ostatních druhů zvířat, a to jak ke šlechtitelským účelům, tak i k použití při vývoji mikromanipulačních metod, zejména k přenosu jader a k tvorbě transgenních zvířat.

Ing. Jiřina Petelíková, CSc.,
prof. Ing. Jaroslav Pytloun, DrSc.,
Českomoravská společnost chovatelů, a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down