15.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontrol včelařů

V roce 2021 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 702 chovatelů včel, z toho u 685 chovatelů byla provedena kontrola na místě a u 17 chovatelů byla provedena z důvodů vyšší moci pouze kontrola administrativní.

Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku a byly zjištěny  pouze u 10 kontrolovaných včelařů.

Z těchto důvodů, přestože porušení bylo zjištěno u minimálního počtu kontrol, chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

  • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,
  • termín pro předání těchto údajů je  nejpozději do 15. září kalendářního roku, a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,
  • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě  hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,
  • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.Pozor: Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1. D. Podpora včelařstvíkterá se podává do 15. 9. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s., k administraci dotace a je podmínkou pro její kladné vyřízení.

    Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

    Zdenka Majzlíková

    Česká plemenářská inspekce*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down