23.06.2021 | 03:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce

Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond. Významná část kontrolní činnosti byla zaměřena na kontroly v oblasti šlechtění a plemenitby a kontrol oprávněných osob.

Povinnost chovatelů označovat svá zvířata, evidovat je ve stájovém registru (popř. v registru prasat v hospodářství), hlásit veškeré změny ve stanovené lhůtě do ústřední evidence a zajistit pro tury průvodní list skotu (průkaz koně – pro koně) není pro české chovatele žádnou novinkou. Česká plemenářská inspekce kontroluje dodržování těchto povinnosti od nabytí účinnosti vyhlášky 136/2004, Sb. Kontrola dodržování povinností je dána legislativou a chovatelé jsou ke kontrolám vybírání analýzou rizika 3 % hospodářství s chovem turů, 3 % hospodářství s chovem ovcí a koz a 1 % hospodářství s chovem dalších druhů hospodářských zvířat. Pro kontroly podmíněnosti je vybíráno 1 % žadatelů a pro kontroly způsobilosti 5 % žadatelů za každé opatření.

Kritéria pro zařazení do analýzy rizika jsou včasné předávání správných a úplných údajů do ústřední evidence, veterinární a zoohygienické podmínky, dřívější nákazová situace, výše ročních finančních podpor, výsledky kontrol v uplynulém období, významné změny ke, kterým na hospodářství došlo v minulém období, popř. další kritéria stanovená členským státem. Od roku 2005 do roku 2020 bylo zkontrolováno 2 332 955 turů na 27 090 hospodářství, 498 555 ovcí a koz na 11 036 hospodářství a 691 872 prasat na 4 415 hospodářstvích.

 

Nedostatky v evidenci jsou minimální

Zjištěné výsledky kontrol na místě ukazují, že došlo k významnému snížení počtu kontrolovaných zvířat, u kterých bylo zjištěno porušení v oblasti označování a evidence.

V roce 2005 bylo při kontrolách zjištěno 13,1 % turů chybně označených a v roce 2020 pouze 2,1 %.

U ovcí a koz byl od roku 2005 do roku 2020 zaznamenán pokles chybně označených zvířat z 11,5 % na 4,3 % a u prasat ze 7,5 % na 0,6 %.

Uvedené výsledky souvisí s osvětou v této oblasti a v nemalé míře také s vyšší kvalitou ušních známek. Jen těžko lze již očekávat lepší výsledky, protože vždy se musí počítat s provozními ztrátami na pastvinách a ve volném ustájení.

Nedostatky ve vedení stájového registru u turů, ovcí a koz jsou minimální. V roce 2005 byly problémy s vedení stájového registru zjištěny u 1,9 % kontrolovaných hospodářství, v roce 2020 pouze u 0,1 % hospodářství s chovem turů a u 0,7 % hospodářství s chovem ovcí a koz. Obdobný trend byl zaznamenán u registru prasat v hospodářství, kde došlo ke snížení od roku 2005 ze 4,9 % na 0,6 % v roce 2020.*

Ing. Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce

Celý článek najdete v Našem chovu 7/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down