13.11.2001 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky ověření produkční účinnosti kompletních krmných směsí pro výkrm kachen se zařazením preparátu Livol classic

Firma Indian Herbs s.r.o., která je dovozcem ryze bylinných preparátů z Indie, se obrátila na náš ústav s žádostí o ověření možnosti využití preparátu Livol classic do směsí pro výkrm kachen.

Ověření proběhlo formou biologické zkoušky na biologické testační stanici ÚKZÚZ Lípa v okrese Havlíčkův Brod. Jejím cílem bylo sledovat vliv preparátu Livol classic na růst, spotřebu krmiva a jatečné ukazatele vykrmovaných kachen. Zkouška byla provedena na 3 dvouskupinových srovnávacích pokusech tak, že kachňata byla sexována a následně rozdělena v poměru pohlaví 1: 1.Celkem bylo v pokusu 30 kachen kontrolních a 30 pokusných brojlerového typu R 51. Vlastní pokusné sledování bylo zahájeno od jednodenních kachňat a ukončeno v 70. dnu stáří kachen a 84. dnu stáří kačerů. Kachnám byly zkrmovány krmné směsi VKCH 1 do 28. dne stáří a směs VKCH 2 do ukončení pokusu. Rozdíl mezi kontrolními a pokusnými skupinami byl pouze v zařazení preparátu Livol classic a to v dávkování 0,2 %, tj. 2 kg na tunu krmné směsi. Krmná směs VKCH 1 byla zkrmována v suchém drobtovitém stavu, směs VKCH 2 byla granulovaná. V průběhu biologické zkoušky nebyl pozorován zvýšený počet úhynu kachňat, uhynulo celkem po 3 kusech a to v kontrolních i pokusných skupinách celkem. Zdravotní stav kachen nebyl negativně ovlivněn.

Samotné výsledky z pohledu srovnání přírůstků a spotřeby je nutné vyhodnotit po jednotlivých obdobích výkrmu. Na směsích VKCH 1 za období od 1 – 28 dnů stáří za obě pohlaví se efekt ještě ve srovnání s kontrolní skupinou neprojevil, ale za období od 29 do 70 dnů stáří na směsích VKCH 2 byla tendence jednoznačná s tím, že pokusná skupina měla přírůstek vyšší o 4,4% a spotřebu krmiva nižší o 5,3 %. Za celé období celkem byl přírůstek vyšší o 2,4 % a spotřeba nižší o 2,7 %. V posledním období výkrmu samotných kačerů od
71 –84. dne se produkční účinnost udržela na stejné výši.

Zejména výsledek u směsí VKCH 2 za poměrně dlouhé období 29 – 70. den výkrmu vykazoval jednoznačně pozitivní tendenci. Je jasné, že se jednalo pouze o biologickou zkoušku, na omezeném počtu zvířat, a proto výsledky mají indikativní charakter. Ale předpoklad, že bylinný preparát Livol classic, který jako zchutňovadlo stimulující činnost zažívacího traktu a také působící jako jaterní tonikum může najít uplatnění i u výkrmu kachen se vcelku potvrdil.

Ing. Emil Mareček
Vedoucí oddělení biologického zkoušení krmiv
ÚKZÚZ - odbor krmiv Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down