20.06.2001 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky ústřední evidence drůbeže za rok 2000 - hrabavá drůbež

Výsledky ústřední evidence drůbeže, zahrnující stavy zvířat ve šlechtitelských, prarodičovských a rodičovských chovech jednotlivých druhů drůbeže, líhnutí mláďat, vývozy a dovozy násadových vajec a drůbeže, poukazují přes snížení stavů v rodičovských chovech nosných typů slepic a zvýšení stavů kachen na vcelku stabilizovaný vývoj v této oblasti.

V rodičovských chovech nosných typů slepic sice bylo uznáno pouze 175 900 kusů (80 % stavu z roku 1999), ale bylo vylíhnuto asi 9,5 miliónů slepiček, což je o 2 milióny kusů více (o 26 %) než v roce 1999. Při započtení dovozu 1,58 miliónů. a vývozu 450 000 kusů je předpoklad, že do odchovu bylo v roce 2000 zastaveno 10,63 miliónů jednodenních slepiček, tedy o 2,3 miliónů kusů více než v předchozím roce.
Stav v rodičovských chovech masných typů slepic je na úrovni roku 1999, asi 1,644 miliónů slepic (nárůst necelých 0,5 %). Celkem bylo vylíhnuto 175,816 miliónů. kuřat, což je o 14,321 miliónů kusů (8,8 %) více než předešlý rok. Převážná část tohoto zvýšení byla vyvezena. Vývoz jednodenních kuřat k výkrmu se zvýšil asi o 8 miliónů na celkovou výši 29,121 miliónů. kusů. Došlo ke zvýšení dovozu i vývozu násadových vajec, ale výsledné saldo je na úrovni roku 1999. Na základě těchto údajů lze předpokládat, že do výkrmu bylo v roce 2000 zastaveno 145 miliónů jednodenních kuřat (zvýšení o 3,5 %).
Rovněž stavy v rodičovských chovech krůt jsou na porovnatelné výši s minulým rokem, současných 27 800 kusů proti 29 500 v roce 1999. Celkem bylo vylíhnuto 2,4 miliónů. krůťat (nárůst 350 000) a dovezeno bylo 1,040 miliónů. kusů (rovněž o 350 000 více). Vzhledem k vývozu pouze 35 000 kusů můžeme předpoklídat, že do výkrmu bylo zastaveno 3,4 miliónů jednodenních krůťat, což je o 700 000 více než loni a představuje to nárůst o 26 %.
Na základě nového plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. s platností od 1. 1. 2001 dozná řadu změn i ústřední evidence drůbeže. Mimo současně sledovaných rozmnožovacích chovů, evidence dovozů a vývozů a líhnutí se bude dotýkat všech chovů drůbeže s kapacitou nad 100 kusů a líhní s kapacitou nad 1000 kusů. Předpokládané změny byly uvedeny v Našem chovu 5/2001. Podrobnější informace budou uvedeny v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu zahrnující ústřední evidenci drůbeže, jejíž vydání se očekává v pololetí tohoto roku.
Ing. Vlastislav Machander, Mezinárodní testování drůbeže s. p., Ústrašice

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down