07.09.2018 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí

Ceny zemědělských výrobců (CZV) hlavních krmných obilovin v ČR, zveřejňované měsíčně ČSÚ, se od května do léta letošního roku stále držely pod průměrem let 2012 až 2016. Průměrné měsíční CZV v období od května do července tohoto roku u krmné pšenice a kukuřice rostly, zatímco u krmného ječmene měly klesající trend a u krmného ovsa trend kolísající

U krmného ječmene a krmné kukuřice se držely nad cenovou úrovní téhož období minulého roku. U krmné pšenice a krmného ovsa se naopak držely po touto cenovou úrovní, v červenci ji však překonaly. Ústav zemědělské ekonomiky a informací předpokládá u uvedených hlavních krmných obilovin, vzhledem k vývoji cen na okolních trzích Německa a Polska, mírný růst až stagnaci CZV.

Průměrná měsíční CZV krmné pšenice v červenci tohoto roku činila 3736 Kč/t, což znamenalo ve srovnání s květnovou cenou tohoto roku vzrůst o 2,2 % a oproti červenci minulého roku se také jednalo o vzrůst, a to o 1,1 %. Oproti červencovému průměru let 2012 až 2016 pak byla o 10,6 % nižší. V Německu měly průměrné CZV krmné pšenice od únoru tohoto roku rostoucí trend a v červenci dosáhly hodnoty 161,66 eura/t, což byl oproti květnovým hodnotám tohoto roku vzrůst o 4,4 %. Na polském trhu tyto ceny od května roku 2018 také rostly. Průměrná hodnota červencových CZV na polském trhu byla 166,38 eur/t a ve srovnání s květnovou hodnotou tohoto roku tak byla vyšší o 3,5 %. V České republice je předpokládána stagnace CZV krmné pšenice.

Průměrná CZV krmného ječmene v červenci tohoto roku dosáhla hodnoty 3 468 Kč/t, přičemž se ve srovnání s květnovou cenou snížila o 2,6 %, avšak meziročně se pak o 5,7 % zvýšila. Oproti červencovému průměru let 2012 až 2016 byla o 11,2 % nižší. V Německu průměrné měsíční CZV od května do července tohoto roku stagnovaly. Červencová cena dosáhla hodnoty 156,61 eura/t, což bylo ve srovnání s květnovou hodnotou zvýšení o pouhá 0,2 %. Průměrná hodnota červencových CZV v Polsku byla 148,96 eura/t a ve srovnání s květnovými hodnotami se jednalo o pokles o necelých 5,0 %. Ceny v Polsku měly klesající trend již od dubna tohoto roku. U českých CZV krmného ječmene je predikována stagnace.

U krmného ovsa činila v tomto roce průměrná červencová hodnota CZV 3380 Kč/t a oproti květnové hodnotě tak byla nižší o 2,9 %. Proti červenci minulého roku byla vyšší pouze o 0,5 % a ve srovnání s pětiletým průměrem let 2012 až 2016 pak byla nižší o 10,6 %. Na německém trhu průměrné měsíční CZV od února tohoto roku mírně rostly a následně stagnovaly. V červenci stagnaci vystřídal výraznější růst a průměrná červencová hodnota CZV krmného ovsa byla 154,26 eura/t, což byl oproti květnové hodnotě vzrůst o 4,6 %. Průměrná červencová hodnota CZV v Polsku byla 124,31 eura/t a oproti květnového hodnotě se tak jednalo o pokles o 1,2 %. U českých CZV krmného ovsa se předpokládá jejich mírný růst.

Průměrná červencová hodnota CZV krmné kukuřice v tomto roce činila 3993 Kč/t a byla tak o 1,6 % vyšší než květnová hodnota. Meziročně byla o 2,9 % vyšší a oproti průměru let 2012 až 2016 byla nižší o 10,0 %. Na německém trhu průměrné měsíční CZV rostly od října minulého roku až do července roku 2018. Průměrná červencová CZV krmné kukuřice v Německu byla 168,97 eura/t a ve srovnání s květnovou cenou tak byla o 3,6 % vyšší. V Polsku průměrná červencová CZV krmné kukuřice činila 161,36 eur/t a byla o 2,8 % vyšší než květnová cena tohoto roku. Od prosince minulého roku do letošního července měly tyto průměrné měsíční ceny, podobně jako v Německu, rostoucí trend.

Průměrná letošní červencová CZV tritikale činila 3439 Kč/t. Oproti květnu tohoto roku se snížila o pouhé 1,1 %. Meziročně se ale zvýšila o 1,2 %. Ve srovnání s pětiletým průměrem let 2013 až 2016 byla červencová cena o necelá 4,0 % nižší.

Obchodní cena sójového šrotu na německém trhu (komoditní burza v Hamburku) od počátku roku 2018 strmě rostla, přičemž v květnu dosáhla vrcholu a poté začala klesat. V červenci činila 326,5 eura/t. Ve srovnání s květnovou hodnotou tak došlo k poklesu o 12,0 %. V meziročním srovnání byla červencová obchodní cena sójového šrotu v tomto roce o 13,6 % vyšší.

Ing. Miluše Abrahamová,

Ing. Martina Andrýsková

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Kontakt: abrahamová.miluse@uzei.cz

Podrobněji včetně grafů v Krmivářství 5/2018.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down