10.09.2019 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí

Podle letošního odhadu sklizně Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 15. červenci se v porovnání s loňskou sklizní předpokládá úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) o 8,0 % vyšší, avšak ve srovnání s průměrnou sklizní za posledních pět let je očekávaná úroda základních obilovin o 4,9 % nižší. Odhad sklizně všech ozimých obilovin je vyšší než v loňském roce.

Pšenice ozimé se dle odhadu sklidí 4 679 tis. t (o 10,7 % více) s odhadovaným hektarovým výnosem 5,74 t/ha, ječmene ozimého pak 619 tis. t (o 21,2 % více) se stejným odhadovaným hektarovým výnosem jako pšenice ozimá. Triticale se dle odhadu sklidí 195 tis. t (o 13,2 % více) a žita 157 tis. t (o 31 % více). Díky meziročnímu poklesu osevních ploch se očekává nižší sklizeň jarních obilovin. Odhadovaná sklizeň pšenice jarní je 111 tis. t (o 41,8 % méně) s hektarovým výnosem 4,45 t/ha a ječmene jarního 1 075 tis. t (o 1,9 % méně) s hektarovým výnosem 5,07 t/ha. Odhadovaná sklizeň ovsa je srovnatelná s loňským rokem.

Podle výhledu Evropské komise z letošního léta se odhad osevních ploch obilovin v rámci EU 28 meziročně zvýšil o 2,2 % na 56 mil. ha, což je srovnatelné s průměrem předchozích pěti let. Odhadová produkce v rámci EU 28 je 311 mil. tun. Odhaduje se meziroční zvýšení produkce pšenice o 10 %, ječmene o 7 %, ovsa o 5 % a kukuřice o 0,5 %. S ohledem na očekávaný vývoj živočišné výroby se pro rok 2019/2020 ve srovnání s rokem 2018/2019 nepředpokládají změny v poptávce po krmivech.

Ceny zemědělských výrobců (CZV) hlavních krmných obilovin v ČR, zveřejňované měsíčně ČSÚ, jsou od počátku roku 2019 vyšší než měsíční průměry let 2013 až 2017, s výjimkou krmné kukuřice. CZV všech těchto krmných obilovin, včetně krmné kukuřice, jsou od počátku roku 2019 vyšší než průměrné měsíční CZV minulého roku, které vloni začaly růst zejména v druhé polovině roku. Na německých a polských trzích mají CZV od počátku roku převážně klesající trend. ÚZEI v následujících měsících očekává mírný pokles cen hlavních krmných obilovin.

Ing. Miluše Abrahamová,

Ing. Martina Andrýsková

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Kontakt: abrahamova.miluse@uzei.cz

Podrobnějí v časopise Krmivářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down