13.11.2017 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí

Produkce obilovin sklizených v ČR v roce 2017 dosáhla vysoké hodnoty 8596,4 tis. t, což proti předchozímu roku představovalo nárůst o 5,0 %, a tento výsledek lze hodnotit jako vysoce nadprůměrný. Na celkové produkci se nejvyšším objemem podílela pšenice, a to 5454,6 tis. t (tj. 63,4 %), ječmene bylo sklizeno 1845,3 tis. t a zrnové kukuřice 845,8 tis. t.

Pro letošní rok se odhaduje sklizeň obilovin (podle posledních zpráv ČSÚ) v ČR ve výši 7274 tis. t, což představuje vcelku velký meziroční pokles o 15,2 %. Při ploše téměř shodné s předchozím rokem je to v důsledku výrazně nižšího průměrného výnosu 5,40 t/ha proti 6,22 t/ha v předchozím roce, a odhadovaného poklesu produkce kukuřice na zrno na velice nízký objem 533,0 tis. t. Podobně jako v předloňském roce, kdy v důsledku sucha zejména v Jihomoravském kraji došlo k propadu sklizně kukuřice, pokles produkce kukuřičného zrna povede na našem trhu opět k nárůstu jeho ceny.

Predikce cen zemědělských výrobců krmných obilovin v ČR do konce současného roku předpokládají mírný růst u krmného ječmene a triticale, a stagnaci u pšenice a ovsa. Naopak zrno krmné kukuřice by mělo zaznamenat, v souvislosti s vývojem na našem a dalších středoevropských trzích, výraznější růst.

Cena sójového šrotu na německém trhu se od propadu z jara minulého roku stále pohybuje na dlouhodobě nízkých hodnotách, v září 2017 činila 273,25 eura/t.

 

Ceny průmyslových krmiv pro prasata a drůbež

V září 2017 ceny krmných směsí pro drůbež a prasata proti předchozímu měsíci roku shodně rostly, a to v rozmezí od 0,2‑2,1 %. Reagovaly tak na vývoj cen především krmného ječmene a kukuřice. Vyšší nárůst cen byl evidován u krmných směsí pro prasata než pro drůbež. V září t. r. se proti předchozímu měsíci cena krmiva pro předvýkrm prasat zvýšila o 1,9 % (tj. o více než 115 Kč/t), pro finální výkrm stoupla výrazněji, a to o 2,1 %, (tj. o 110 Kč/t). Za téměř stejnou cenu jako v srpnu 2017 nakupovali kompletní krmnou směs chovatelé nosnic, neboť došlo k jejímu meziměsíčnímu růstu pouze o 0,2 % (tj. o 13,0 Kč/t). O něco výrazněji se zvýšila cena krmné směsi pro výkrm brojlerů, kdy byl v září t. r. zaznamenán její meziměsíční nárůst o 0,4 %, což představovalo 33 Kč/t.

V meziročním srovnání se ceny krmiva pro monogastry vyvíjely zcela odlišně. Zatímco kompletní krmnou směs pro předvýkrm prasat nakupovali chovatelé v září 2017 proti stejnému měsíci roku 2016 stále ještě levněji o 0,9 % (o 55 Kč/t), KS pro výkrm prasat byla naproti tomu již dražší, a to o 1,7 %, (tj. o 90 Kč/t). V případě CPV krmné směsi pro nosnice došlo v září 2017 v meziročním porovnání ke zlevnění o 5,7 %, tj. o 351 Kč/t, naproti tomu cena kompletní krmné směsi pro výkrm kuřecích brojlerů již překročila o 1,0 % (tj. 75 Kč/t) úroveň zářijové ceny roku 2016.

Cena kompletních krmných směsí pro monogastry za období leden až září roku 2017 se nacházely stále ještě pod úrovní ceny vykazované za stejné období roku 2016, a to u všech výše uvedených KS. CPV krmné směsi pro předvýkrm prasat byla v průměru prvních devíti měsíců roku 2017 meziročně nižší o 6,0 % a dosáhla v 6253 Kč/t, cena KS pro finální výkrm prasat nad 65 kg klesla za stejné období meziročně o 6,2 % na 5 237 Kč/t. U krmných směsí pro výkrm kuřecích brojlerů došlo za období leden až září letošního roku proti stejnému období roku 2016 ke zlevnění průměrné ceny o 2,8 % na 7852 Kč/t. Stále velmi nízké v meziročním porovnání jsou CPV krmné směsi pro nosnice, které byly za prvních devět měsíců roku 2017 nižší o 9,3 % a dosáhla 5781 Kč/t.

Prognóza vývoje cen krmných směsí pro prasata i drůbež na období říjen až prosinec 2017 se bude odvíjet od ceny vstupní suroviny zejména v ČR, ale také v ostatních zemí EU. Odhaduje se, že cena krmné kukuřice poroste, zatímco v případě krmných obilovin se očekává jen její mírné zvýšení. Naproti tomu se neopředpokládá, že by cena sóji, která byla většinu roku 2017 pro výrobce krmiv velmi příznivá, v nejbližších měsících výrazně vzrostla. Odhaduje se, že CPV krmiva pro prasata v ČR budou v posledním čtvrtletí roku 2017 mírně posilovat. Vzestup CPV kompletních krmných směsí se očekává u drůbeže, z toho výrazněji pro výkrm kuřat.

 

V Rakousku se cena krmné směsi pro výkrm prasat v srpnu t. r. v meziměsíčním srovnání zvýšila (o 1,4 %) na 265,3 eura/t a v porovnání se stejným měsícem roku 2016 byla rovněž vyšší o 3,0 %, tj. o 7,5 eura/t. V průměru osmi šesti měsíců roku 2017 byla cena kompletní krmné směsi pro výkrm prasat v Rakousku ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 jen nepatrně vyšší, a to o 1,3 % (tj. o 3,3 eura/t) a dosáhla 260,4 eura/t.

Cena průmyslových výrobců kompletních krmných směsí pro výkrm kuřat v Německu se v září 2017 proti předchozímu měsíci téměř nezměnila (pokles o 0,1 %) a zůstala na 314 eura/t. Naproti tomu v porovnání se stejným měsícem roku 2016 byla nižší o 1,1 % (o 3,40 eura/t). V průměru ledna až září 2017 se německá cena kompletní KS pro výkrm kuřat proti stejnému období roku 2016 nezměnila a zůstala na 315,1 eura/t. V Nizozemsku se v září 2017 cena krmiva pro brojlery meziměsíčně snížila o 0,8 % (o 2,5 eura/t) na 309,5 eura/t, v meziročním srovnání byla rovněž nižší o 1,9 % (o 6  eur/t). Průměrná nizozemská cena KS za leden až září 2017 dosáhla 316,2 eura/t, což představovalo v meziročním srovnání její zlevnění o 1,8 % (o 5,5 eura/t). V Polsku se cena krmné směsi pro výkrmu kuřat v srpnu 2017 proti červencové snížila z uvedených zemí nejvýrazněji, a to o 1,1 %, tj. o 3,5 eura/t na 326,0 eura/t. K jejímu výraznějšímu oslabování docházelo již od června letošního roku. V meziročním srovnání, tj. proti srpnu 2016 vykázala polská cena KS pro brojlery naopak zvýšení o 2,4 % a za prvních devět měsíců letošního roku v meziročním srovnání posílila v průměru o 2,0 % (tj. o 6,5 eura/t) na 324,4 eura/t. Tento vývoj koresponduje s vývojem CZV zejména krmné pšenice a kukuřice na polském trhu, kde u těchto komodit došlo v letošním roce k výraznému růstu ceny. Polské ceny KS pro brojlery od února letošního roku výrazně vzrostly a ve srovnání s německými a nizozemskými cenami vykázaly v průměru ledna až srpna 2017 nárůst o 2,9 %, resp. o 2,3 %.

 Ing. Petr Novotný,

Ing. Miluše Abrahamová

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Kontakt: novotny.petr@uzei.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down