21.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj chovu skotu na Slovenku

Zemědělství na Slovensku prochází od roku 1990 složitým procesem, který výrazně poznamenává jeho vývoj. Nejvíce postiženým odvětvím během probíhajícího procesu transformace je chov skotu. Svědčí o tom především pokračující pokles počtu chovaného skotu (tab.1). Za posledních pět let 1995 až 2000 se snížil celkový počet chovaného skotu o 271 000 kusů tj. o 29 % a počty krav o 84 000 kusů tj. o 24 %.

Na 100 ha zemědělské půdy je chováno 11,6 krav. Ze strany státu je uplatňována podpora programu chovu krav bez tržní produkce mléka, což se projevuje zvyšováním jejich počtu. K 30. 6. 2000 bylo do systému chovu bez tržní produkce mléka zapojeno 24 600 krav, což představuje 9,1 % z celkového počtu chovaných krav (při podílu 35 % luk a pastvin ze zemědělské půdy). K poklesu počtu chovaného skotu i krav docházelo také v roce 2000, i když pomalejším tempem než v dřívějších letech.
S klesajícími stavy se snížil i prodej jatečného skotu ze 108 000 tun v roce 1995 na 88 000 tun v roce 2000 tj. o 20 000 tun, respektive o 19 %. Celková produkce mléka zásluhou zvyšující se průměrné užitkovosti krav ve stejném období poklesla jen o 100 mil. litrů, tj. o 9 % a v roce 2000 se předpokládá výroba 1050 mil. litrů. Z tab. 2 je patrno, že v průběhu let 1995 až 2000 se zvýšila průměrná roční užitkovost o 993 litrů mléka (tj. o 30 %) a v posledním roce předpokládá prognóza její výši 4285 litrů. tržnost mléka (tj. podíl nakoupeného mléka z celkové výroby) má mírně vzestupný trend a v první polovině roku 2000 dosáhla 85,2 %.
Objem výroby skotu byl ovlivněn i domácí spotřebou. Zatímco roční spotřeba mléka a mléčných výrobků na obyvatele se v průběhu let 1995 až 2000 nezměnila a dosahuje 163 kg, spotřeba hovězího masa na kosti na obyvatele ve stejném období klesla z 11,8 na 9,2 kg, tj. o 22 %.
Jednou z příčin snižování stavů skotu a tím i menšího zájmu o jeho chov jsou trvalé rozdíly mezi výrobními náklady a cenami placenými výrobci za jednotlivé komodity chovu skotu (tab. 3). Zatímco v produkci mléka se ekonomická ztráta na jeden litr mléka s postupem let mírně snižovala, ve výkrmu zůstává stále stejná a dosahuje –8,1 Sk na 1 kg živé hmotnosti. U žádného druhu jatečného skotu nepokrývají nákupní ceny vlastní náklady.
Mimo státní podpory se považuje za hlavní cestu pro dosažení rentability výroby v chovu skotu zvyšování parametrů užitkovosti. Za hlavní úlohy probíhajícího předvstupního období do EU se považuje stabilizace chovů, zvyšování jejich hustoty, nárůst domácí spotřeby mléka, zvyšování exportu hovězího masa, zlepšení reprodukčních a ekonomických ukazatelů a další zlepšení kvality produktů.
Doc. Bohumil Suchánek

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down