13.11.2020 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj sklizně obilovin v EU a na Ukrajině

Odhad produkce obilovin pro EU je stále revidován, s tím jak pokračuje sklizeň v jednotlivých členských zemích. Podle poslední (páté) zářijové prognózy pro rok 2020 byl odhad sdružení evropských zemědělských obchodníků Coceral celkové produkce obilovin v EU 27 včetně Velké Británie opět revidován směrem dolů, a to z původních srpnových 295,5 mil. t na 293,6 mi. t. V porovnání s rokem 2019 to představuje nižší úrodu o 6,0 %, tj. o 18,6 mil. t, neboť loni bylo sklizeno celkem 312,4 mil. t obilovin. Průměrný hektarový výnos obilovin v Unii byl letos meziročně nižší o 4,1 % (tj. o 0,2 t/ha) a dosáhl 5,38 t/ha

V celé EU se podle posledních zářijových odhadů COCERAL přepokládá pokles produkce pšenice (kromě pšenice durum) o 11,6 % na 129,2 mil. t v porovnání se 146,0 mil. t v roce 2019. Z ostatních obilovin se očekává, že sklizeň bude meziročně nižší u ječmene ozimého a kukuřice na zrno o 3,0 %, resp. o 3,8 %. Produkce ječmene ozimého se odhaduje na 61,3 mil. t a kukuřice 62,8 mil. Naproti tomu se v porovnání s rokem 2019 letos zvýší v EU sklizeň ječmene jarního o 18,3 %, ovsa o 10,5 %, žita o 5,4 %, a pšenice durum o 3,4 %. V jednotlivých členských zemích jsou však ve výnosech a sklizni obilovin celkem i jednotlivých druhů velké rozdíly. Záleželo na průběhu povětrnostních podmínek během vegetačního období, kdy v některých regionech sucha v jarních měsících výrazně ovlivnily výnosy, zatímco v jiných bylo dostatek vláhy.

V Polsku podle předběžných odhadů Ústředního statistického úřadu dosáhne produkce obilovin přibližně 27,9 mil. t, což je o 11 % více než v roce 2019. Vzhledem k příznivým povětrnostním podmínkám během sklizně jsou ztráty podle polské Komory pro obiloviny v kvalitě zrna minimální. Vysoké budou, podle odhadu Centrálního statistického úřadu, rovněž celkové výnosy obilovin. Počítá se, že meziročně stoupnou přibližně o 10 % na 3,9 t/ha, zatímco v roce 2019 dosáhl průměrný výnos obilovin v zemi přibližně 3,7 tuny z ha. Nižší výnos o 8 % se očekává pouze u kukuřice na zrno. Obchodování s obilovinami se v Polsku zatím příliš nehýbe. Ječmen se prakticky neobchoduje a začínají probíhat nákupy tritikale a žita. Zemědělci většinou kvůli nespokojenosti s nabídnutými výkupními cenami zatím váhají s prodejem úrody a obiloviny spíše skladují. Někteří producenti nicméně začali prodávat již ve druhé polovině září, aby získali finanční prostředky na podzimní polní práce.

V Maďarsku byla sklizeň obilovin již ukončena a odhaduje se podle tamního ministerstva zemědělství (AM), že by produkce obilovin v letošním roce měla dosáhnout asi 14,8 mil. t., což je meziročně o 0,8 % více. Průměrný výnos klesl o 2,0 % na 5,9 t/ha. Na ozimou pšenici z celkového objemu připadá produkce ve výši 4,7 mil. t (meziročně nárůst o 2,8 %). Domácí spotřeba obvykle dosahuje 2,5 až 3 mil. t, takže Maďarsko počítá s celkovým objemem exportu pšenice okolo 2 mil. t. Osevní plocha pšenice byla o 900 tis. ha vyšší než v roce 2019 a průměrný letošní výnos dosáhl 5,28 t/ha. Produkce ozimého ječmene byla letos v Maďarsku naopak nižší o 8,1 % a dosáhla 1,3 mil. t. Podle Národní asociace pěstitelů obilovin průměrný výnos ječmene ozimého byl překvapivě dobrý (4,9 t/ha), ale jeho kvalita horší kvůli nižšímu obsahu bílkovin. Nižší výnos kukuřice na zrno o 0,7 t/ha proti roku 2019 ovlivnil její celkovou produkci směrem dolů o 2,5 % na 7,8 mil. t.

Ukrajinská asociace obilí (UGA) revidovala zářijovou prognózu sklizně obilovin a olejnin v této sezóně z 96,7 mil. t na 95,6 mil. t, a vývoz z 58,4 na 56,3 mil. t. Obiloviny z celkového objemu sklizně představují zhruba 68 mil. t, což je v porovnání s rekordním rokem 2019 méně o 9,4 %, neboť loni bylo sklizeno 75 mil. t. I po snížení prognózy sklizně může být její letošní objem druhý nejvyšší za posledních pět let. Ukrajina podle UGA, uvádí, že v tomto roce zemědělci sklidili 26,6 mil. t pšenice (prognóza byla 26,8 mil. t) a 8,3 mil. t ječmene (předpověď byla 8,2 mil. t). Podle prognóz Sdružení může vývoz ukrajinské pšenice v této sezóně dosáhnout 17,5 mil. t a ječmene 4,5 mil. t. UGA v září mírně snížila prognózu sklizně kukuřice ve srovnání s předchozí srpnovou prognózou na 35,3 mil. t kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám panujícím v jižních a částečně středních oblastech Ukrajiny. Podle odborníků UGA proto zde zemědělci nebudou sklízet kukuřici na zrno z 205 tis. ha, což je 3,8 % z celkové plochy obilovin. V ostatních regionech země, které jsou hlavními producenty kukuřice, je situace v oblasti sklizně uspokojivá až dobrá a nezaznamenávají kritické ztráty.

Ing. Miluše Abrahamová

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Kontakt: abrahamova.miluse@uzei.cz

Celý článek najdete v Krmivářství 6/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down