Vývojové trendy v chovech podle farmářů

Hlavními aktéry úvodní tiskové konference na veletrhu EuroTier byli samotní farmáři, kteří podnikají v chovech skotu, prasat a drůbeže. Pozvali je pořadatelé výstavy, aby přednášeli o aktuální situaci a možnostech vývoje chovů hospodářských zvířat.

Za producenty mléka vystoupil nizozemský farmář Frans A. M. Keurentjes, který chová 150 dojnic s kvótou 1,2 mil. kg mléka. Rozšiřovat výrobu je v současné době v Nizozemsku podle farmáře nemožné vzhledem k vysokým cenám půdy a kvót. Nová legislativa způsobuje, že „máme čím dál tím menší prostor,“ tvrdí Keurentjes. Produkovat je nutné efektivně, cestou k lepší ekonomice je členství v mlékařských družstvech. „Je třeba budovat dobrý image sektoru, mít vizi a strategii,“ uzavřel přednášející.
Jak postoupit dál v chovech prasat? Z pohledu zemědělce rozvíjel tuto otázku dánský farmář Aksel Kirketerp. Současný trend charakterizoval jako snahu společnosti stále více zasahovat a předepisovat zemědělcům, jak mají hospodařit. Rozdíl je také ve faktu, že musí investovat zisk, aby obstál v konkurenci na rozdíl od dřívější situace, kdy investoval do expanze. Farmář kupoval nejen další farmy v Dánsku, ale investoval i v Polsku, kde v současné době obhospodařuje tisíce hektarů zemědělské půdy a chová 18 000 prasnic. Nyní podle vlastních slov hledá cesty na Ukrajinu a do Ruska. Na otázku přítomných novinářů, jaké jsou rozdíly v rentabilitě v Polsku a Dánsku, však neodpověděl. Uvedl pouze, že jak zvířata, tak technologii krmení přivezl do Polska z Dánska.
S největšími problémy se v současné době potýkají evropští chovatelé nosnic. Jak popsal dolnosaský farmář Klaus Middendorf, zatímco v Německu od roku 2007 se nebudou smět chovat nosnice v klecích a od roku 2012 nebudou povolené ani obohacené klece a nosnice se budou muset chovat v malých skupinách, unie povoluje obohacené klece i po roce 2012. Stupeň soběstačnosti v produkci vajec v roce 2001 dosáhl v Německu 74 %, ale odhaduje se do roku 2007 pokles na 35 %. Middendorf chová 200 000 nosnic v různých technologiích od klecí po podlahový chov. Přesto podle chovatele lze kdykoliv v každém čase usilovat o změny. Když v roce 1995 začal s podlahovým chovem, nastaly velké zdravotní problémy. V současné době chov funguje, ale jak uvedl, je k tomu zapotřebí dobrý stájový management na vysoké úrovni.
Jako jedinou cestu uvedl pro chovy nosnic nutnost rozvíjet technologii obohacených klecí a chovat nosnice v malých skupinách od 50 do 100 kusů. Farmář, jehož podnik má již padesátiletou tradici, zároveň v Hannoveru vystavoval. Z farmy prodává přímo nejen vejce, ale i další produkty – poraženou drůbež, uzeniny, chléb, brambory, ovoce, zeleninu a také zmrzlinu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *