15.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Při krmení koní v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem aplikujeme nejnovější poznatky o výživě koní, s maximální snahou využití vlastních objemných krmiv a zachování tradičních způsobů krmení. Krmení je podřízeno fyziologickým potřebám a aktuálním požadavkům na živiny jednotlivých kategorií koní.

Kladruby nad Labem jsou lokalitou v nadmořské výšce 205 metrů nad mořem, spadají do teplé klimatické oblasti s průměrnou roční teplotou 8 °C a průměrnými ročními úhrny srážek 550 až 600 mm. Ve vegetačním období je průměrná teplota 14 °C a úhrny srážek v rozmezí 350–400 mm. Geologickým podkladem celého území je křídový útvar, zastoupený opukami a slíny, převrstven fluviálními náplavy, místy překryt vátými písky. Nivní půdy jsou zrnitostně hlinité až hlinitopísčité s mírně kyselou reakcí, střední sorpční kapacitou a nasyceným koloidním komplexem. V regionálním fytogeografickém členění České republiky spadá krajina v Kladrubech nad Labem do obvodu českého termofytika.

Seno, pastevní porost a mačkaný oves

Při krmení koní v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem aplikujeme nejnovější poznatky o výživě koní, s maximální snahou využití vlastních objemných krmiv a zachování tradičních způsobů krmení. Krmení je podřízeno fyziologickým potřebám a aktuálním požadavkům na živiny podle jednotlivých kategorií koní. Techniku krmení určuje způsob ustájení. Koně v Kladrubech nad Labem jsou ustájeni v historických, památkově chráněných objektech. Pastviny, umožňující koním od nejútlejšího mládí volný pohyb, navazují na komplex stájových budov. Při sestavování krmných dávek pro jednotlivé kategorie jsou základními komponenty seno, pastevní porost a mačkaný oves. K doplnění vitamínů, minerálních látek a aminokyselin je jednotlivým kategoriím koní zkrmováno doplňkové krmivo sestavené na základě analýzy zkrmovaného sena, pastevního porostu a ovsa.

Při výrobě sena věnujeme mimořádnou pozornost kvalitě sklízeného porostu. K výraznému snížení krmné hodnoty a následně i zhoršením dietetických vlastností může dojít během vegetace, sklizně i skladování. V našich podmínkách sklízíme seno v polovině kvetení trav, to je později než se seče tráva na seno pro dojnice. Seno pro koně by mělo obsahovat více než 20 % vlákniny, koně nemají rádi příliš měkké seno, bohaté na listy, z hlediska fyziologie výživy je pro ně vhodnější tvrdší materiál, který obsahuje stonky. Dbáme na to, abychom lisovali co nejsušší materiál, protože kvůli silnému stlačení nelze takto sklizenou hmotu dosoušet. Čím je seno sušší, tím je pro koně přijatelnější, bez ohledu na druhové složení nebo délku stébel. Lisované balíky uskladňujeme v historických stodolách. Kvalitní seno tvoří základ krmné dávky pro naše koně, proto se vyvarujeme chyb při jeho sklizni. Zkrmování plísní znehodnoceného sena je u nás vyloučeno. Seno napadené plísněmi vyvolává u koní trávicí potíže, koliky, alergie, dýchací problémy, u březích klisen může vést ke zmetání.

Ing. Jitka Raichová

hlavní zootechnička Národního hřebčína v Kladrubech

Kontakt: raichova@nhkladruby.cz

Více najdete v Našem chovu 3/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down