Výživa selat: aktuální poznatky

Konferenci na Téma moderní trendy ve výživě prasat už podesáté uspořádala společnost Biofaktory Praha s. r. o. jedním z přednášejících, který posluchače velmi zaujal souhrnem aktuálních poznatků ze světa, byl doc. Ing. Jaroslav Heger, DrSc. V příspěvku se věnoval problematice selat v odstavu.

Jak uvedl doc. Heger odstavená selata prodělají krizi danou:
– zastavením přísunu imunoglobulinu A a ostatních ochranných faktorů,
– změnou prostředí, stresem,
– novými zdroji živin,
– ztrátou kontaktu s matkou,
– kontaktem s novými patogeny.
Dochází k propadu přírůstku v období odstavu. Příčinou je atrofie klků a hyperplazie krypt v zažívacím traktu. V důsledku toho dochází u selat k problémům v trávení a mění se poměr mezi výškou klků a hloubkou krypt. Dochází ke zmenšení absorpční plochy, klesá aktivita trávicích enzymů, omezí se absorpce živin a dojde k proliferaci patogenů. Hlavní příčinou atrofie klků je nízký příjem krmiva po odstavu.
Jednou z možností ovlivnění je typem krmení (suché, mokré, fermentované). V pokusech se ukázal pozitivní vliv mokrého krmení v období jednoho až tří týdnů po odstavu. Fermentované krmení je mokré, leží v tanku a dochází k rozvoji mléčného kvašení laktobacily, snižuje se pH. Většina výsledků s ním je kladná.

Výběr surovin
Jde o surovinové složení starteru. Podle přednášejícího není rozumné ze směsi pro selata vyřazovat živočišné bílkoviny, protože je sele potřebuje. Dále je nutné vybírat komponenty obsahující málorozpustné neškrobové polysacharidy (NSP).

Světelný režim
Prodloužení světelného dne zvyšuje příjem krmiva, snižuje záchovnou potřebu energie. Dochází jeho vlivem ke zvýšení metabolismu energie, zvyšuje se ukládání bílkovin a tuku.

Kompenzační růst
Jde o kontroverzní téma, tvrdí doc. Jaroslav Heger. Pokud máme možnost použít kvalitní prestarter, nemůžeme se spolehnout na kompenzační růst. Ten někdy může nastat jindy nikoliv, upozornil.

Doplňkové látky
V mléce prasnice je obsažen ve vysoké koncentraci glutamin. Jde o neesenciální aminokyselinu, která je hlavním zdrojem energie pro erytrocyty a zdrojem dusíku pro syntézu nukleotidů. Zabraňuje atrofii klků, podporuje totiž buněčné dělení v jejich proliferační zóně. Glutamin je důležitý pro prostupnost střevní stěny.
Arginin je pro mladá selata esenciální aminokyselinou. Stimuluje produkci růstových hormonů. Ornitin je důležitý pro syntézu polyaminů. V mléce prasnice se nachází i polyaminy (putrescin, spermidin, spermin), které jsou nutné pro proliferaci a diferenciaci buněk. Nukleotidy mají pozitivní efekt na integritu střevní stěny.

Protilátky
Při odstavu se zastaví u selat příjem protilátek a problémem je, jak je přidat. Z minulosti známe například surovinu, jako je sušená plazma, která má dobré aminokyselinové složení a obsahuje protilátky. Problémem však je, že EU její užití nepovoluje, ačkoliv v USA se běžně zařazuje v dávkách pro selata 5 až 7 %.
Proto přichází v úvahu výroba prostřednictvím imunizovaných slepic. Hlavní kmeny Escherichia coli (K 88, K 99, 987 P) se kultivují, izolují se buňky, purifikují antigeny a imunizují slepice. Ve vaječném žloutku se objeví protilátky v množství 100 až 150 gramů. Ty se suší, lyofilizují a žloutek se dávkuje v množství 1,5 gramu na den, tj. 0,2 % v krmné směsi. Výhodou je, že se jedná o specifickou záležitost.
Proto aby vyrobené protilátky při podání selatům měly efekt je třeba: dostatečné koncentrace, kontinuální podávání po dobu, kdy hrozí průjmy. Jejich předností je snadná produkce, specifické účinky proti patogenům a žádné vedlejší účinky. V pokuse, který provedla společnost Biofaktory, došli k poznatku o dobré účinnosti během období podávání. Po jeho ukončení se však objevily průjmy znovu.
Podle přednášky doc. Jaroslava Hegera

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *