31.01.2020 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam a využití ukazatele IOFC v managementu stáda dojeného skotu

Stále častěji užívaným nástrojem měření efektivity chovu dojeného skotu je ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Mezi jeho hlavní přednosti patří, že ve svém výpočtu nezohledňuje fixní náklady a dotace. Hodnotí tedy vztah mezi příjmy za prodej mléka a náklady na krmiva. V ČR byl IOFC počítán na základě údajů od 62 až 114 podniků získaných v letech 2012 až 2018 a jeho průměrná výše dosáhla 96 Kč na krávu a den při meziročním kolísání od 68 do 119 Kč. Kolísání mezi sledovanými roky bylo způsobeno zejména volatilitou nákupních cen mléka, která ovlivňuje denní tržby a tím i ukazatel IOFC. Kromě cen mléka má na výši ukazatele významný vliv též dojivost a náklady na krmiva. Ukazatel IOFC byl rozdílný i podle toho, v jaké výrobní oblasti chovatelé hospodařili a jaké chovali plemeno.
Klíčová slova: dojený skot, cena mléka, náklady na krmiva, ukazatel IOFC

IOFC je jedním z možných nástrojů hodnocení ekonomické efektivity produkce u dojeného skotu. Jeho předností je, že na rozdíl od výsledku hospodaření ve svém výpočtu nezohledňuje fixní náklady a dotace. V chovu dojeného skotu (podobně jako v jiných oblastech nejen zemědělské výroby) zaujímají fixní náklady (především pracovní náklady, odpisy a režie) 40 až 50 % celkových ročních nákladů. Fixní náklady jsou součástí výsledku hospodaření, ale jejich výše přímo nesouvisí s produkcí, a proto mohou v některých případech zkreslit výsledek a znemožnit tak porovnání mezi roky či mezi podniky stejného výrobního zaměření. Obdobně mohou hospodářský výsledek ovlivnit na výnosové straně přijaté dotace, které podobně jako fixní náklady nemají přímou souvislost s produkcí. Ferreira (2015) doplňuje, že náklady na krmiva obvykle přímo souvisí s produkcí mléka, neboť čím více a kvalitněji je krmeno, tím by měla být produkce vyšší. Pomocí IOFC lze včas odhalit problémy a zhodnotit možnosti optimalizace výrobního procesu. Pro jeho výpočet je nutné znát produkci mléka, prodejní cenu mléka a náklady na krmivo. Platí, že čím je IOFC vyšší, tím lépe, neboť z denních příjmů podniku zůstává po zaplacení krmiv větší částka na úhradu dalších nákladů (veterinárních, plemenářských, fixních aj.).*

Příspěvek byl odborně recenzován.

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektů MZE-RO0718 a NAZV QK1910242.

 Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1;

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2;

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1

1VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves;

2VVS Verměřovice, s. r. o.

Článek najdete v Našem chovu 1/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down