05.11.2021 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam mikroprvků zinku, mědi a manganu ve výživě hyperplodných prasnic

V posledním desetiletí se zaměření v oblasti produkce prasat týkalo především zavádění hyper plodných prasnic. Nárůst počtu živě narozených selat a odstavených selat na cyklus znamená pro producenty větší ekonomickou návratnost. Optimalizace výživy je obecně přijímána jako velmi důležitý předpoklad pro splnění těchto vyšších užitkových standardů při zachování dobrých podmínek welfare prasnic.

Špičkový výkon je od prasnic vyžadován v každé fázi reprodukčního cyklu. Je proto nutno uvažovat o změnách v oblasti zootechnického managementu a výživy, které jsou nutné k podpoře takto ohromného nárůstu užitkovosti. Tyto prasnice vyžadují odpovídající výživu, přičemž tři stopové prvky hrají v tomto procesu zásadní roli. Jedná se především o zinek, měď a mangan (Towers 2016, Ren 2019, Bonekamp 2021). Je zřejmé, že se požadavky prasnic na minerální výživu v průběhu reprodukčního cyklu liší. První fází je vývoj plodu a doplnění tělesných zásob (hlavně mineralizace kostí). Druhou fází je růst plodu, následuje porod, tvorba mleziva a mléka, následuje období stání na sucho a inseminace. Přestože jsou požadavky na stopové minerály nejvyšší v období pozdní březosti a laktace, jejich kontinuální doplňování během celého cyklu z krmiva a z jejich zásob uložených v tkáních přispívá ke splnění každodenních nutričních potřeb prasnice. Optimální splnění minerálních požadavků je důležité jak pro reprodukční schopnosti, tak pro užitkovost potomstva (Towers 2016, Ren 2019, Bonekamp 2021).

Trend je rostoucí

Požadavky na zásobení prasnic zinkem, mědí a manganem se stále zvyšují. Minimální požadavky na množství zinku, mědi a manganu v krmivu u březích a laktujících prasnic vyjádřeno v mg/kg krmiva, které udává nejnovější vydání NRC (National Research Council) z roku 2012, jsou významně větší než u předchozího vydání NRC (1998) (viz tabulka 1 –  modifikováno z Ren 2019).

 Šlechtitelské organizace prasat se snaží stále zlepšovat genetiku svých mateřských a koncových linií. Různé společnosti se ve svých šlechtitelských programech zaměřují na odlišné vlastnosti, což má za následek různé požadavky na živiny pro odlišné linie prasat. PIC, Topigs a Danbred jsou tři hlavní genetické linie prasat. V tabulce 2 jsou uvedeny minimální požadavky na obsah minerálních látek v krmivu pro nové prasničky, které budou zařazeny do reprodukce (modifikováno z Ren 2019).

 

Tab. 1 – Minimální požadavky na množství vybraných minerálních látek

NRC (1998) NRC (2012)
Požadavek v mg/kg Prasnice březí Prasnice laktující Prasnice březí Prasnice laktující
Zinek 50 50 100 100
Měď 5 5 10 20
Mangan 20 20 25 25

 

Tab. 2- Požadavky na obsah minerálních látek u různých genotypů prasat

Požadavek v mg/kg PIC 60 až 105 kg Topigs 56 až 100 kg Danbred 65 až 110 kg
Zinek 125 100 107
Měď 15 15 6
Mangan 50 40 43

Publikace byla podpořena projektem FVL/ ILLEK /ITA 2020, Veterinární univerzita Brno.

Literatura u autora

 Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Kontakt: SvobodaMa@vfu.cz

Celý článek najdete v Našem chovu 11/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down