20.09.2019 | 03:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam selenu a vitamínu E pro zdraví prasat

Selen a vitamín E patří mezi látky s výraznými antioxidačními účinky. Cílem článku je prezentovat nové poznatky týkají se významu selenu pro jednotlivé kategorie prasat. Dále je diskutována možnost obohacování vepřového masa selenem a jeho vliv na kvalitu masa.

Řada onemocnění hospodářských zvířat je způsobena nebo souvisí s nedostatkem selenu (Se) a vitamínu E. Častými predispozičními faktory jsou neobvyklá zátěž zvířat a rychlá růstová intenzita u mladých zvířat. Predispozičně rovněž působí přítomnost velkého množství nenasycených mastných kyselin. Přítomnost nenasycených mastných kyselin v krmivu může způsobit nedostatek vitamínu E, protože tento vitamín působí jako antioxidant a je tedy v průběhu metabolizmu spotřebováván.

Enzym glutathion peroxidáza (GSH-Px) chrání buněčné membrány před peroxidativním poškozením tím, že inhibuje a rozkládá v organizmu vznikající peroxidy. Peroxidy jsou látky, které mohou způsobovat denaturaci buněčných bílkovin, což vede k degenerativním změnám, případně až k odúmrti buněk.

Rovněž vitamín E působí jako antioxidant tím, že zabraňuje peroxidativnímu poškození buněčných membrán.

Vit. E a selen zabraňují degeneraci a nekróze tkání, zvláště jater, srdeční svaloviny a cév. Nedostatek Se a vit. E u prasat má za následek degenerativní myopatii srdeční a kosterní svaloviny a nekrózu jater (hepatosis dietetica). V srdci a játrech se zvyšuje množství vápníku. Svalová dystrofie se objevuje u všech hospodářských zvířat, ale nejčastěji u telat, jehňat, kůzlat a hříbat.

 

 

Nedostatek selenu a vitamínu E u prasat

 

U prasat se v souvislosti s nedostatkem selenu a vitaminu E popisuje tzv. VESD syndrom (Vitamin E – Selenium Deficiency). VESD syndrom se objevuje u rychle rostoucích prasat obvykle v období po odstavu (3 týdny až 4 měsíce věku), zvláště pak během výkrmu. Obvykle výskyt VESD syndromu souvisí s krmivem s nedostatkem Se a vit. E a s nadbytkem nenasycených mastných kyselin.

Tento syndrom zahrnuje následující onemocnění. Tyto poruchy se mohou vyskytovat samostatně, častěji se však jedná o jejich kombinaci.

Onemocnění morušovitého srdce (mulbery heart disease)

Jedná se o nejčastější formu deficitu Se a vit. E u prasat. Nejčastěji se objevuje u intenzivně rostoucích prasat ve výkrmu (60 až 90 kg), která jsou v dobrém výživném stavu a která jsou krmena krmivem s vysokým obsahem energie a nízkým obsahem vitamínu E a selenu. Onemocnění bylo zaznamenáno také u mladých selat a u dospělých prasnic. Postižená prasata jsou obvykle nalezena uhynulá bez předchozích příznaků.

Jestliže jsou někdy klinické příznaky pozorovány, jedná se o ztížené dýchání, cyanózu a ulehnutí. Nucený pohyb může způsobit okamžitý úhyn zvířete. Transportní stres nebo teplotní změny mohou vyvolat další úhyny. Tělesná teplota je obvykle normální, činnost srdeční je zrychlená.

Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Kontakt na autora: svobodama@vfu.cz

Článek najdete v Krmivářství 5/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down