10.11.2003 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Welfare není žádná pohoda

Podle Ing. Zdeňka Burdy, předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat udělala Česká republika za posledních deset let v oblasti ochrany zvířat velké pokroky. Jedním z nich jsou i odborné konference ochrany zvířat a welfare, pořádané Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Státní veterinární správou ČR a Ústřední komisí pro ochranu zvířat. Jubilejní desátý ročník se konal 24. září 2003 v pavilonu profesora Klobouka na VFU v Brně. Sto sedmdesát registrovaných účastníků vyslechlo více než třicet referátů o životní pohodě nejen hospodářských zvířat, ale i lovné zvěře, ryb, zvířat v zájmových chovech a v ZOO.

Česká republika zaznamenala po svém vzniku významný posun kupředu v přijetí zákonů a jejich novel (zákon na ochranu zvířat proti týrání, novela trestního zákona, zákon o veterinární péči, o krmivech, o šlechtění a plemenitbě, GMO a dalších). Z hlediska ochrany pokusných zvířat se v souladu se zákonem udělují akreditace a osvědčení pro chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení. Rezervy jsou podle Burdy ve výchově a vzdělávání hlavně na úrovni obecních úřadů, kde se problematika welfare setkává s pasivitou. Je nezbytné, aby o toku financí do ochrany zvířat rozhodovali kvalifikovaní lidé s praktickými znalostmi. Česká republika je jako jediná ze zemí střední a východní Evropy smluvní stranou všech pěti evropských dohod o ochraně zvířat a podle ústního hodnocení Birte Broberg, vedoucí mise Peer review pořádané agenturou TAIEX (červenec 2003) je Česká republika dobře připravena k promítnutí práva Evropské unie do oblasti životní pohody zvířat. Určité obavy má komise z termínu schválení novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Země by měla vstupovat do Unie s již fungující novelou. Zákon upravuje přepravu zvířat, jejich usmrcování, ochranu hospodářských zvířat, ochranu zvířat pro pokusné účely i v zájmových chovech a zvířat volně žijících. Plánovaná účinnost je od 1. 3. 2004, ale vše záleží na rychlosti našich zákonodárných orgánů.

Pohoda nosnic je relativní
Tradičně největší výměna názorů byla v sekci drůbež. MVDr.Květoslav Košař, CSc. upozornil, že welfare je nutné brát jako celek a problémy, které vzniknou nosnicím chovaným v některých alternativních systémech navrhovaných směrnicí rady 1999/74 EC mohou v některých případech hraničit s jejich týráním. Sociální stres z hromadného ustájení vede kromě nižší snášky také k zvýšeným úhynům, známá je agrese některých jedinců, protože slepice přejímají v mnohačetných hejnech alternativních chovů funkci kohoutů, kteří mají geneticky zakódováno bránit své teritorium. Z alternativních technologií plynou i další negativní aspekty jako přenos chorob a parazitů a kontaminace vajec. Po Košařově příspěvku se rozpoutala debata mimo jiné o nákladech na vejce z welfarových technologických systémů. Ty by se podle Ing. Martina Hubeného, který na konferenci zastupoval docenta Jaroslava Holoubka z ČZU Praha, mohly snížit využitím biologického potenciálu slepic ve dvou po sobě následujících snáškových cyklech. S Košařem byla za jedno i doc. Ludmila Chmelničná ze Slovenské zemědělské univerzity v Nitře, která experimentálně ověřovala snížení plochy klece na jednu nosnici. Negativní účinek přehuštění haly při zabezpečení odpovídajícího větrání zaznamenali pouze v nižší životnosti nosnic v počátku snáškového cyklu a následným navýšením spotřeby krmiva na vyprodukované vejce. Intenzita snášky, kvalita skořápky a ostatní produkční ukazatele byly stejné.
Pozor na nové skupiny
Chovatele skotu z hlediska ekonomiky příliš nepotěší výzkum kolektivu autorů v čele s docentem Miloslavem Šochem z Jihočeské univerzity. Zjistil významné snížení užitkovosti dojnic českého strakatého plemene po převodu do nové skupiny. 24% pokles dojivosti se postupně vyrovnává, ale ani po čtrnácti dnech nedosahuje původní hladiny. Tvorbu nových skupin zvířat lze pokládat za významný stresor.
Konference ukázala, že problematika není jednoduchá. Tvůrci zákonů by neměli podléhat subjektivním pocitům rádoby ochránců zvířat, ale přistupovat k welfare na základě vědecky ověřených informací a právě takovéto akce k tomu dávají dostatečný prostor.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down