31.01.2023 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Z činnosti Státní veterinární zprávy v roce 2022

V loňském roce státní veterinární dozor v České republice nejvíce zaměstnávala likvidace dvou desítek ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Po čtyřech letech se do země vrátil africký mor prasat (AMP). Významnou část práce nemalého počtu zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS) zabraly úkoly a jednání spojená s předsednictvím ČR v Radě EU. SVS musela také akutně řešit situaci spojenou s uprchlickou krizí vyvolanou konfliktem na Ukrajině.  Představitelé Státní veterinární správy o tom informovali na své výroční tiskové konferenci. 

V loňském roce bylo v tuzemských chovech drůbeže postupně potvrzeno 20 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1, který je považován za subtyp, u něhož existuje možnost přenosu na člověka. Většina ohnisek byla zjištěna v malochovech drůbeže (celkem 16). V komerčních chovech drůbeže byla zjištěna celkem čtyři ohniska. V závěru roku se nákaza dostala do historicky největšího chovu v ČR. Na Tachovsku v Plzeňském kraji se v něm nacházelo 750 000 kusů nosnic. Likvidace tohoto ohniska probíhala v lednu letošního roku. „Za velký úspěch považujeme to, že se díky umožnění výjimky podařilo v průběhu roku navakcinovat a tím ušetřit před utrácením hejno geneticky a chovatelsky vzácných českých hus na Novohradsku,“ uvedl ředitel veterinární sekce SVS Petr Šatrán.

SVS v reakci na mimořádnou situaci spojenou s vlnou válečných uprchlíků z Ukrajiny v prvním pololetí opakovaně zaváděla mimořádná veterinární opatření. Jejich hlavním smyslem bylo zabránit zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, zejména vztekliny.

Začátkem loňského prosince byl v ČR po více než čtyřech letech potvrzen výskyt AMP. Jednalo se o uhynulé sele nalezené na Frýdlantsku v těsné blízkosti hranic s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje. SVS ihned po potvrzení přijala opatření k zamezení šíření nákazy, a i nadále na vývoj nákazové situace reaguje. Pozitivní je skutečnost, že se České republice podařilo udržet všechny ostatní v minulosti příznivé nákazové statusy.

Zásadním dlouhodobým úkolem SVS je zajištění stálého dozoru na jatkách a tím zdravotní nezávadnosti masa a dalších živočišných produktů na domácím trhu. Na jatkách a ve zvěřinových závodech dozorovalo v loňském roce více než 400 veterinárních lékařů a techniků. Celkové porážky hlavních kategorií zvířat na českých jatkách loni mírně meziročně klesly, přesto přesáhly 120 milionů kusů.

Kontroly potravin

Počet kontrol v oblasti potravin živočišného původu v loňském roce meziročně mírně vzrostl. Veterinární inspektoři provedli v této oblasti zhruba 40 200 kontrol, zhruba o 700 více než v roce 2021. Spektrum závad v oblasti hygieny potravin bylo v loňském roce velmi podobné jako v předchozích letech. Nejčastěji byly zjišťovány přestupky ve správné výrobní a hygienické praxi (21 %), označení výrobků (17 %), manipulaci s produkty (14 %), vedení dokumentace (13 %), čištění a sanitaci (9 %) a sledovatelnosti (9 %).

Welfare

Veterinární inspektoři každý rok uskuteční tisíce kontrol zaměřených na dodržování podmínek welfare u hospodářských i zájmových zvířat. V roce 2022 provedli v této oblasti více než 6 754 kontrol, meziročně o tři procenta více. Procento zjištěných závad v chovech hospodářských zvířat dosáhlo podobně jako předloni 19 procent, u zájmových zvířat dosáhl podíl kontrol se závadou necelých 32 procent, srovnatelně jako v roce 2021. Nejčastějšími nedostatky byly nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezajištění veterinární péče a nezabezpečení zvířete proti úniku. SVS na základě zjištění předala obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 446 podnětů. Tyto podněty vyplývající z porušení předpisů v oblasti ochrany zvířat zahrnuji také návrhy na tzv. zvláštní opatření, mezi které patří například umístění týraného zvířete do náhradní péče (80 podnětů), opatření ke snížení počtu zvířat (11 podnětů) nebo nařízení náhradní péče v místě chovu (1 podnět). V pěti nejzávažnějších případech předala Policii ČR podnět pro podezření ze spáchání trestného činu.

Více v Našem chovu 3/2023*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down