17.01.2007 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravotní rizika v chovech prasat

V současné době představuje největší riziko přenosu salmonel z hospodářských zvířat na člověka drůbež. To by se ale mohlo dramaticky změnit. Zvyšuje se totiž četnost nálezů salmonel u prasat.

O aktuální nákazové situaci v chovu prasat a zvyšujícím se výskytu salmonel hovořil ve svém příspěvku na 13. výroční konferenci společnosti VVS Verměřovice MVDr. Oto Huml.

Zdroj infekce
„Podobně jako v osmdesátých letech u drůbeže, i nyní je hlavním zdrojem infikovaných prasat západní Evropa, především Německo, Francie a Dánsko,“ konstatoval MVDr. Huml. V roce 1995 byl v Dánsku zahájen povinný program tlumení salmonelózy prasat, který zahrnoval všechny stupně výrobního řetězce, včetně vepřového masa určeného pro lidský konzum. Poskytl tak unikátní možnosti sledovat vývoj salmonelózy v prasečím produkčním řetězci i její šíření. Přes řadu úspěchů se ale podle přednášejícího nepodařilo snížit výskyt sérovaru Salmonella typhimurium ve stádech prasnic, ani vepřovém mase. Naopak v chovech se zvýšila prevalence sérovaru Salmonella derby. K výraznému snížení prevalence v chovech i vepřovém masu došlo díky programu v případě původně nejvíce rozšířeného sérovaru Salmonella infantis. Podstatné bylo, že se prokázal význam vepřového masa jako zdroje humánní salmonelózy. „Můžeme proto předpokládat, že s ohledem na úzké kontakty některých našich chovatelů a výkrmců prasat se zahraničími partnery hrozí vysoké riziko zavlečení salmonel do našich chovů.
Situaci u nás můžeme prozatím hodnotit jako dobrou, i když z výsledků studie monitorování výskytu salmonel u poražených prasat provedené Šišákem a kol. 2005 v letech 2001 až 2002 vyplývá, že procento nálezů již bylo dosti vysoké,“ varoval přítomné MVDr. Oto Huml. Na základě několika závažných případů klinicky probíhající salmonelózy zaznamenaných v loňském roce krátce po jejich dovozu z Německa lze předpokládat, že salmonelóza prasat se šíří i tímto způsobem (??, jakým).

Výskyt cirkovirů
Dalším problémem v chovech prasat jsou podle řečníka cirkoviry. V poslední době se mění charakter cirkovirových infekcí, místo klasického zakrsávání (PMWS) se stále častěji setkáváme se subakutním hynutím v kategorii 20 až 40 kilogramů. „V současné době se připravuje registrace vakcíny, ale hlavním opatřením proti cirkovirům zůstávají stále chovatelské postupy, například zlepšení péče o selata, nesměšování skupin prasat, dodržování turnusového provozu a hygienických opatření v chovech,“uvedl MVDr. Huml.
Zapomenuty nejsou ani výhřezy rekta, které se vyskytují především u selat po odstavu, ale setkáme se s nimi i u starších rostoucích prasat a méně často i u prasnic. Předpokládanými příčinami jsou především stáří (prolapsy se vyskytují nejčastěji ve stáří 12 až 16 týdnů nebo hmotnosti 35 až 60 kg), pohlaví (většina postižených zvířat jsou prasničky 73 %), kolísání teploty prostředí (především v úrovni podlahy - vede to ke shlukování zvířat k sobě a na sebe, a tím ke zvyšování abdominálního tlaku).

Do nového období
Nový ředitel společnosti Ing. Václav Brynda popřál všem přítomným vše nejlepší do nového roku a představil plány společnosti VVS pro nejbližší období. Nejvyšší představitel firmy plánuje její stálý růst s cílem stát se lídrem trhu v oblasti výživy skotu a významným evropským producentem minerálně vitaminových doplňků pro přežvýkavce i ostatní druhy hospodářských zvířat. Do budoucna počítá Ing. Brynda také s chovatelskými balíčky. V širokospektrálním balíčku najde zemědělec informace nejenom z oblasti výživy zvířat, ale také další potřebná data, například týkající se zemědělské legislativy, kvót a dotací.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down