12.12.2003 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zkušenosti galského kohouta

Genetika a výživa prasat byly hlavním tématem odborného semináře, který koncem listopadu uspořádala v Průhonicích u Prahy společnost Tekro ve spolupráci s France Hybrides CZ, a. s. Jak zaznělo hned v úvodu, v budoucnu uspějí jenom ti chovatelé, kteří ve svých stájích zajistí výkonnost. A ta je podmíněna vysokou užitkovostí a nízkými náklady.

Cílem letos navázané spolupráce společnosti Tekro s France Hybrides CZ je poskytovat chovatelům plemenná zvířata s vysokou užitkovostí a ustálenými mateřskými i produkčními vlastnostmi, kdy jednotný typ křížení umožňuje dokonale využít propracovanější systémy plnohodnotné výživy. Tu zajišťuje společnost Tekro, která má bohaté zkušenosti se stavbou receptur a produkcí krmných směsí, do nichž zařadila nezbytné doplňky vitamínů a mikroprvků.
S více než sedmdesáti chovateli se nejdříve podělili o své zkušenosti představitelé společností Glon, France Hybrides a France Hybrides CZ.
Z pole až na talíř
Tak by se nechala jednoduše charakterizovat činnost rodinné skupiny Glon s obratem 1,23 miliardy eur, kterou v roce 1950 založili tři bratři. Po více než 50 letech zaměstnává 4000 pracovníků a zabývá se řadou činností, počínaje dodáváním osiv, přes nákup rostlinných produktů, výrobu krmných směsí, chov hospodářských zvířat a jejich porážku a konče produkcí hotových výrobků. Jen pro zajímavost, za rok vyrobí tato společnost přibližně tři tisíce tun krmných směsí, každý týden porazí 15 tisíc prasat a každý den vyprodukuje 120 tun masných výrobků.
Velkou pozornost věnují ve skupině Glon také vlastnímu výzkumu, vývoji a šlechtění. Právě šlechtění a výživa má podle ředitele André Glona rozhodující vliv na užitkovost zvířat a profitibilitu chovu, stejně jako na výtěžnost a jakost masa. Genetikou a šlechtěním se ve společnosti zabývá France Hybrides.
Velký genetický pokrok
V roce 2002 měla France Hybrides 125 zaměstnanců, přitom ročně produkuje 180 tisíc plemenných prasat a 700 tisíc inseminačních dávek. Na francouzském trhu tak zaujímá 20% podíl. Své cíle zaměřuje jak na chovatele, tak na spotřebitele. „Chovatelům garantujeme dobrý zdravotní stav prasat, jejich vysokou plodnost, dobré mateřské vlastnosti i růst a nízkou konverzi krmiva, což vede k výraznému snižování nákladů a tím i konkurenceschopné produkci. Každý chovatel by měl vyprodukovat od jedné prasnice za rok tři tuny masa. Spotřebitelům pak zaručujeme chutné, bezpečné a zdravé potraviny s vysokou nutriční hodnotou, dostupné široké veřejnosti,“ tvrdí Didier Goupil, ředitel společnosti France Hybrides.
V nukleovém chovu má France Hybrides tři mateřské a dvě otcovské linie, které vykazují vynikající genetický pokrok. U mateřské linie je to +20 g denní přírůstek, -0,04 mm výška špeku na 100 kg, -0,01 kg konverze krmiva, +0,15 živě narozená selata na vrh a +0,1 dobré struky. Otcovské linie se mohou pochlubit genetickým pokrokem +20 g denní přírůstek, +0,4 cm2 kotleta na 100 kg a –0,01 kg konverze krmiva. Ve Francii má společnost čtyři inseminační stanice kanců, které produkují čerstvé i zmrazené inseminační dávky. Zmrazené semeno slouží k uchování genetických rezerv a k exportu. Velkou perspektivu vidí France Hybrides v embryotransferu, kterým je především možné překonávat zdravotní bariéry.
Čím menší farma, tím vyšší náklady
Ve Francii se v současné době chová 1,210 milionu prasnic (průměrná velikost chovu je 91 prasnic) a každý rok se porazí přibližně 25,678 milionu prasat. Francois Halleppe poukázal na výrazné rozdíly v nákladech mezi velkými a malými chovy. Z jeho přehledu vyplynulo, že čím menší je farma, tím jsou náklady vyšší a tento efekt je stejný v každé zemi. Například produkce v malém chovu se 180 prasnicemi je v porovnání s chovem 3000 prasnic o 15 až 25 procent dražší. Vzhledem k pracovní době a kvalitě života mají francouzští chovatelé snahu jednak delegovat některé činnosti na jiné subjekty a jednak změnou řízení zvýšit produktivitu práce a zajistit tak trvalý ekonomický přínos a perspektivu chovu. Zpracovatelé zase od chovatelů očekávají jistotu, trasibilitu (dohledání výrobku) a nízké náklady.
V poslední době se v zemi galského kohouta budují specializované porodny pro 500 až 1200 prasnic, jejichž majiteli je pět až deset akcionářů. Ve skupině Glon je v současnosti 24 těchto poroden o celkové kapacitě 16 tisíc prasnic a v příštím roce by mělo zahájit provoz dalších deset poroden celkem pro 8000 prasnic. Vzhledem k vysoké koncentraci, specializaci a dobrému zdravotnímu stavu se v roce 2001 dosáhlo v těchto chovech (v porovnání s průměrem Francie) výrazně lepších ekonomických výsledků. Dalším trendem je ponechání selat po stavu v jedné stáji a skupině až do porážky. U tohoto systému se prokázala větší výkonnost, tj. vyšší denní přírůstky o 20 až 50 g, nižší index spotřeby o 0,19 a nižší úhyn o 2 procenta.
Pravidelný import plemenných kanců
Akciová společnost France Hybrides CZ byla založena v roce 2002 a jejími akcionáři jsou France Hybrides a Proagro Nymburk. Právě na jeho farmě ve Velkém Chvojnu se nachází nukleový chov s cílovým stavem 1000 prasnic a vlastní inseminační stanice s počtem 25 míst. Další inseminační stanice kanců je v Nové Vsi u Chotěšic v okrese Nymburk, kde je v současné době ustájeno 50 kanců praprarodičovské a prarodičovské populace. Genetický pokrok je zabezpečen pravidelným importem plemenných kanců do ČR. Na úrovni šlechtění procento obnovy kanců na inseminačních stanicích v ČR dosahuje 400 %.
„Posláním nukleového chovu je produkovat plemenná zvířata na úrovni praprarodičů a prarodičů jak v mateřské, tak otcovské linii,“ řekl přítomným Ing. Petr Svoboda. „Opět vycházíme ze tří mateřských a dvou otcovských linií, jejichž finálním produktem je užitková prasnička Galaxy 900. Pokud se sledovala užitkovost u třiceti procent nejlepších producentů ve Francii, tak tyto prasničky dosahovaly 13,8 všech narozených selat, 12,8 živě narozeného selete, 11,3 odstaveného selete ve vrhu a 27,8 ostaveného selete za rok. Hmotnost při zapuštění prasničky ve věku 240 dnů se pohybuje v rozmezí 140 až 170 kilogramů a při prvním porodu v rozmezí 200 až 220 kilogramů.“ A jak hodlá France Hybrides CZ posílit ekonomický profit svých zákazníků? „Především produkcí zdravého špičkového plemenného materiálu z českých chovů, zabezpečením kvalitní výživy prostřednictvím společnosti Tekro, ochranou našich i užitkových chovů před zavlečením nákaz, trasibilitou výroby a kvalitním poradenstvím,“ dodává Petr Svoboda.
Seminář v Průhonicích zakončil Václav Svoboda ze společnosti Tekro, který se zabýval prosperitou v chovech prasat. Podstatnou část z jeho vystoupení přineseme v příštím čísle týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down