26.06.2005 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny a povolení pro doplňkové látky

Od data vstupu České republiky do Evropské unie došlo k určitým změnám ve způsobu transformace právních předpisů Evropského společenství do národní legislativy. Do zákona a vyhlášky se nyní přenášejí pouze směrnice a rozhodnutí Rady Evropy, Evropského parlamentu a Evropské komise. Ustanovení nově vydávaných nařízení jsou ve všech členských zemích platná přímo a musí se proto s nimi seznámit každý jednotlivě. Změny, úpravy a nová povolení uváděné v těchto nařízeních nelze přenášet do vyhlášky č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny předpisy vydávané Evropským společenstvím se zveřejňují v Úředním věstníku, a od 1. května 2004 již také i v českém jazyce. Důležité je upozornit na to, že právně závazná je pouze řada L věstníku, zatímco řada C má pouze informativní charakter bez právně legislativního dopadu.

Přehodnocování dočasných povolení
Osmnáctého října loňského roku vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 1831/2003/ES, o doplňkových látkách ve výživě zvířat, které nahradilo dříve platnou směrnici č. 70/524/EHS. Od našeho vstupu do EU vyšla řada nových nařízení, která upravují používání doplňkových látek, a to na základě průběžně probíhajícího přehodnocování dočasně vydaných povolení pro používání doplňkových látek ve výživě zvířat podle směrnice č. 70/524/EHS. Článek 10 nařízení č. 1831/2003 umožňuje používat tyto látky do doby vydání nového povolení, jestliže žádost o přehodnocení byla podána ještě před jeho účinností.

Číselné označení
pro enzymy a mikroorganismy
Pokud jde o doplňkové látky ze skupiny Enzymy nebo Mikroorganismy, což je častý případ, jak je patrné z připojené tabulky, mění se dřívější dvouciferné označení doplňkové látky dočasně povolené na čtyřmístné, počínaje číslem 1600 pro enzymy, respektive číslem 1700 pro mikroorganismy. U dočasných povolení zůstávají čísla dvouciferná.
Ve vydaném povolení není uvedeno, jaké bylo původní číslo doplňkové látky. Proto je nutné vyhledat ve vyhlášce podle složení doplňkové látky, o kterou původní látku jde (příloha č. 14, část C 4) a převést ji pro příslušné druhy a kategorie zvířat do skupiny látek s trvalým povolením (příloha č. 14, část C 3 vyhlášky – číselné řady 1600 a 1700 pro enzymy a mikroorganismy) a vyškrtnout ji ze skupiny látek s dočasným povolením.

Seznam změn příloh směrnice č. 70/524 od 1. 5. 2004
Tisk č. Druh Číslo předpisu Mění se
L 239 NK 1259/2004 mikroorganismy E 1707 - C 3, enzymy E 1602 – 1606 - C 3
L 243 NK 1288/2004 barviva E 161(z) - C 3, mikroorganismy E 1702, E 1704-1706 – C 3, E 13 – C 4
L 243 NK 1289/2004 antibiotika E 756 – C 2
L 247 NK 1332/2004 enzymy E 1607 a E 1608 – C 3
L 247 NK 1333/2004 mikroorganismy E 1708 – C 3
L 251 NK 1356/2004 antibiotika E 757 – C 2
L 269 NK 1453/2004 mikroorganismy a enzymy C - 3
L 269 NK 1455/2004 lasalocid sodný
L 270 NK 1463/2004 salinomycinát sodný
L 270 NK 1464/2004 narasin
L 270 NK 1465/2004 6-fytáza
L 317 NK 1800/2004 robenidin hydrochlorid
L 370 NK 2148/2004 klinoptilolit, mikroorganismy a enzymy C3, enzymy C4
L 45 NK 255/2005 mikroorganismy, enzymy
L 57 NK 358/2005 enzymy, barviva, mikroorganismy
L 84 NK 521/2005 enzymy, mikroorganismy
L 99 NK 600/2005 antikokcidika, mikroorganismy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down