20.06.2017 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny v systému kontroly užitkovosti v ČR

Současná doba přináší překotné nasazování inovativních technologií do chovu skotu. Navzdory všem technologickým novinkám, které poskytují různá data pro management stáda, je nutné zdůraznit nezastupitelnou roli kontroly užitkovosti dojeného skotu. Stále platí, že kontrola užitkovosti je základním plemenářským opatřením na úrovni stáda i populace.

Tak jak se zvyšuje význam a používání genomicky selektovaných plemeníků, roste i význam klasické kontroly užitkovosti (KU), která standardizovanými metodami ověřuje dosahované výsledky. Bez kontinuálního přísunu informací z kontroly užitkovosti by nebylo možné udržet systém výpočtu genomických hodnot ve funkčním cyklu. To znamená, že fenotypový projev, výkonnost zjištěná při kontrole užitkovosti, je zpětnou vazbou, která zpřesňuje genomické plemenné hodnoty. Chovatelsky vyspělé země se proto s rozmachem genomické selekce současně zaměřují i na zpřesňování systému kontroly užitkovosti. Vývoj postupuje velmi rychle. Stále dokonalejší a výkonnější analytické přístroje v laboratořích umožňují analýzy na další složky mléka jako jsou skupiny aminokyselin, analýzy tuku na spektrum mastných kyselin a další. Následně se tyto informace mohou využívat ve šlechtění a ovlivňovat budoucí nutriční hodnotu mléka.

Význam kontroly užitkovosti v posledním období však dostává nový rozměr. Kromě tradičního významu KU pro zušlechťování chovů a vyhodnocování zootechnické a plemenářské práce nabývá na důležitosti také postavení KU ve vertikále kontroly bezpečnosti potravin a v systémech certifikace vyšších stupňů kvality mléčných produktů.

Pokud chceme obstát v konkurenci zahraničních producentů mléka nebo se naopak ucházet o obchodní prostor na zahraničních trzích, musíme se s velkým předstihem připravovat na budoucí požadavky zpracovatelů mléka. V současné době se ve všech pádech skloňuje míra používání antimikrobik v chovech produkujících potraviny. V budoucnu se přidají další požadavky na certifikaci chovů a produkci potravin z chovů prostých vybraných onemocnění. KU díky pravidelnému odběru biologického vzorku může v kontrole a eliminaci ekonomicky významných chorob sehrát klíčovou roli.

 

Pouze elektronická forma dat

Aby mohla kontrola užitkovosti tyto nové výzvy a očekávání naplnit, je připravena celá řada změn. První a zásadní podmínkou je její kompletní elektronizace z hlediska přenosu dat a přístrojová identifikace jednotlivých vzorků mléka. Výsledkem březnového jednání oprávněných organizací a ČMSCH, a. s. bylo dohodnuto rozhodné datum 1. ledna 2018. Od tohoto data budou laboratoře rozborů mléka přijímat data z KU pouze v elektronické formě.

Pro splnění tohoto cíle je nezbytné učinit některé dílčí kroky. Krokem nejdůležitějším je označení všech vzorkovnic strojově čitelným čárovým kódem. Tato fáze již započala a během následujících několika měsíců bude výměna všech 330 000 vzorkovnic dokončena.

První fáze předcházející těmto změnám však byla již učiněna úpravou metodiky kontroly užitkovosti v minulém roce. Došlo ke sjednocení rozboru mléka na kombirozbor (jednotný rozbor na tuk, bílkovinu, laktózu, somatické buňky a močovinu). Touto změnou byla zajištěna podmínka plošného sběru dat o počtu SB pro zapojení se chovů do režimu Q CZ. Chovatel má možnost, při splnění podmínek, se kdykoli do systému zapojit. Vedlejším přínosem bylo zjednodušení systému KU pro plošné nasazení elektronického sběru dat.

 

Systém mobilního datového terminálu

Druhou, zásadní podmínkou, bylo zajištění vhodného přístrojového vybavení pro sběr dat v dojírnách. Po analýzách potřeb a požadavků na přístroj a při zvážení všech kladů a záporů jednotlivých variant, bylo rozhodnuto nahradit platformu postavenou a vyvíjenou ČMSCH, a. s. na tabletech, systémem mobilního datového terminálu. Zvolené zařízení tak bylo vybráno s ohledem na odolnost, ergonomii, snadnost ovládání, integrovaný skener různých typů čárového kódu, škálovatelnost (rozšiřitelnost o čtečku RFID čipů) a cenovou dostupnost. Podrobnosti o vybraném zařízení naleznete v infoboxu.

Pro toto zařízení byl vyvinut software, který uživatele lineárně provádí kontrolou užitkovosti krok za krokem. Software je snadný na obsluhu, přitom však je velice komplexní a pokrývá většinu kombinací metod KU a typů dojíren, které mohou v praxi nastat. Za zmínku například stojí kooperační mód, kdy lze provádět elektronický sběr dat nezávisle dvěma a více techniky současně (velké dojírny, dvě a více dojíren v jedné stáji). Do programu jsou zahrnuty sofistikované logické kontroly, které brání vzniku chyb. Obavy, že se technici kontroly užitkovosti s terminály nenaučí pracovat, jsou neopodstatněné. Podle prvních zkušeností se ukazuje, že nezáleží na věkové skupině techniků. Jedinou podmínkou je chuť ušetřit si úmornou a zdlouhavou práci při přípravě kontroly v její „papírové“ podobě.

ČMSCH, a. s. tato zařízení nabízí za zvýhodněných podmínek všem oprávněným organizacím, které provádí výkon KU. V době, kdy čtete tento článek, probíhá elektronický sběr dat na více než 70 těchto zařízeních. Pro zaškolení techniků KU pro elektronický sběr dat a pro kontinuální podporu a pomoc  byl personálně posílen tým oddělení kontroly užitkovosti ČMSCH, a. s.

 

Sledování zásilek

Dalším stavebním kamenem celého komplexu modifikací KU bude připravovaný systém sledování zásilek, kdy chovatel, technik KU i laboratoř rozboru mléka budou schopni v každém okamžiku sledovat pohyb zásilky. Primárním účelem systému je optimalizace doby od odebrání vzorků po předání dat chovateli. Vedlejším efektem bude odbourání papírových žádanek, optimalizace svozných tras a efektivnější plánování využití lidských zdrojů v laboratořích rozborů mléka.

Připravované, či již v praxi realizované, změny přinesou do systému výkonu kontroly užitkovosti její vyšší přesnost, nabídnou možnost zrychlení toku dat v rámci KU a umožní implementaci dalších souvisejících prvků v rámci KU.

Ing. David Lipovský

vedoucí odboru plemenářské práce

ČMSCH, a. s.

článek nejdete v NCH 6/2017

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down