Změny ve výpočtu GPH u holštýnského plemene v Německu

Od roku 2010 probíhal výpočet genomických plemenných hodnot u holštýnského skotu ve výpočetním středisku VIT téměř beze změn. Úpravy, které byly zavedeny do praxe s výpočtem v dubnu 2016, vycházely z rozsáhlé analýzy celého tohoto výpočtu.

Vyšší spolehlivost

Reálný odhad skutečné spolehlivosti přímých genomických plemenných hodnot (SNP-efektů) není vůbec jednoduchý. Vzhledem ale ke zvýšení referenční populaci na více jak 32 000 genotypizovaných býků s výsledky z prověření na dcerách, kteří jsou součástí referenční populace, mohla být zjištěná spolehlivost stanovena vyšší, než dříve. A to zvláště u funkčních znaků s nízkým koeficientem dědivosti, jak zobrazuje tabulka 1.

K největšímu nárůstu došlo u plodnosti o 13,2 %, na hodnotu spolehlivosti 49,4 %. A dále pak u dlouhověkosti o 11,2 %, na hodnotu 57,1 %. Naopak k žádnému nárůstu nedošlo u indexu mléka a somatických buněk, kde i tak byla už spolehlivost ze všech znaků nejvyšší.

Na výsledky publikovaných – genomicky optimalizovaných PH se podílí přímé genomické PH v kombinaci s rodokmenovými hodnotami. Váhy obou těchto informací souvisí s jejich spolehlivostí. Z toho důvodu se zvýšením spolehlivosti u přímých genomických PH mají tyto nyní také o něco větší váhu i ve zveřejněných genomicky optimalizovaných PH. Protože ale již předtím měla genomická přímá PH výrazně vyšší spolehlivost, než rodokmenová, byl dopad této změny poměrně malý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *