19.01.2024 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální informace o varroóze

Varroóza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroóza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroózy.

Pro plošné sledování výskytu varroózy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroózy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace provedou chovatelé včel předjarní léčebné ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku. K ošetření včel proti varroóze se použijí registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Přehled registrovaných léčivých přípravků k ošetření včel proti varroóze je uveden na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Metodický pokyn

Státní veterinární správa ve spolupráci s externími odborníky vydala metodický pokyn, který má sloužit chovatelům včel k postupu při tlumení výskytu roztočů ve včelstvech.

V roce 2023 byly v České republice na přítomnost roztoče Varroa destructor vyšetřeny vzorky zimní měli odevzdané z celkem 61 196 stanovišť včelstev.

Zatímco v roce 2022 bylo zcela bez roztoče zhruba 22 procent stanovišť, loni pouze 17 procent. Podíl stanovišť s 0–3 roztoči se mírně snížil z 59,6 na 57,4 procenta. Naopak podíl stanovišť s více než 3 roztoči vzrostl z 18,5 procenta na více než čtvrtinu ze všech vzorků.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down