Archiv autora: Jana Velechovská

Filtr

Travní porosty jsou prospěšné i v suchých letech

Většina českých chovů letos trpí nedostatkem objemných krmiv. Častá je i zhoršená kvalita, která se snad nejvíce projevuje u kukuřice, kde usychající rostliny nemohly vytvořit slušný podíl škrobu a siláže mají nízkou energii. Už několik let nám narůstá deficit vody v horních i spodních vrstvách půdy a zásadní obrat k...

Kategorie: Krmivo

Udržení pastvin pro udržitelné zemědělství

Život a živobytí přibližně 800 milionů lidí na celém světě závisí na chovu hospodářských zvířat, která se pasou na přirozené vegetaci. Ale pastevní systémy jsou důležité i pro komerční chovatele, nejen jako další krok k welfare zvířat, ale i při redukci nákladů na chov.

Kategorie: Krmivo

Tipy pro minimalizaci agrese u prasat

Nekontrolovaná agrese u prasat, a to jak mezi sebou navzájem, tak i vůči lidem, vede k nemalým ekonomickým ztrátám a její důsledky mohou být katastrofální. Chovatelé prasat by si měli být vědomi, že agrese je přirozený projev každého zvířete, které je vystaveno konfliktní situaci, a svým přístupem by měli takové...

Kategorie: Prasata

Ve jménu pohody v chovech prasat

Chov prasat je častým terčem kritiků, kteří se zabývají podmínkami chovu hospodářských zvířat a poukazují na nutnost změn ve stájích. Vždy poukazují na to, že prasata disponují vysokou inteligencí, kterou je potřeba brát v úvahu při budování technologií.

Kategorie: Nezařazené

Nepasterizované mléko z farem

Pasterizovat či nepasterizovat – to je otázka, která trápí leckterého farmáře zaměřeného na mléčnou produkci a následnou výrobu mléčných produktů z vlastního mléka. Pasterizace znamená tepelné ošetření mléka, které je určeno přímo k prodeji zákazníkům, nebo k dalšímu zpracování do mléčných produktů. Pasterizace se provádí při různé škále teplot za...

Kategorie: Dojený skot

Až se zima zeptá…

…co vaše technologie vydrží, může být pozdě. Technologie pro ustájení hospodářských zvířat je třeba budovat s rozmyslem a se zvážením všech známých faktorů. Znalost prostředí a jednotivých variant řešení nám mohou napovědět, jak se budou námi zvolené technologie chovat v rozdílných, resp. v našich konkrétních podmínkách.

Kategorie: Technologie

Potravinová preference divokých prasat

Člověk bohužel zajišťuje potravu divokým prasatům v celém vegetačním období díky obhospodařovaným pozemkům. Plodiny, které pěstujeme intenzivně, jsou vždy energeticky bohatší než rostoucí volně v přírodě, i proto jsou konzumovány prasaty ve velkém množství. Divoká prasata jsou při výběru potravy velmi flexibilní a při hledání potravy toho více zničí, než...

Kategorie: Výživa zvířat

Od píce po sklenici mléka

Ve čtvrtek a v pátek se v prostorách společnosti AGRO-partner, s. r. o., v Soběslavi uskutečnily dny otevřených dveří. Čtvrtek byl věnován převážně obchodním partnerům, v pátek program přilákal veřejnost včetně nejmladší generace.

Kategorie: Dojený skot

Nová hala pro výkrm otevřena

Slavnostní otevření haly pro výkrm brojlerů uspořádaly ve středu ve Staměřicích společnosti AGE, s. r. o., České Meziříčí a JMbrojler Vacanovice, s. r. o. Společnost AGE působí na českém trhu od roku 1992 a je známá jako dodavatel staveb a technologií především pro chov prasat a drůbeže.

Kategorie: Drůbež