25.10.2023 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU

V pěstitelských oblastech Spojených států pokračuje sklizeň kukuřice a v současnosti je sklizeno 54 % plánovaných ploch, což vyvíjí typický sezónní tlak na její ceny. Zároveň američtí farmáři pokračují v setí ozimé pšenice, přičemž dosud je oseto 77 % plánovaných ploch. V Mexiku vstupuje od roku 2024 v platnost zákaz dovozu GMO kukuřice, což vyostřuje vztahy mezi Mexikem a Spojenými státy, odkud Mexiko GMO kukuřici převážně dováží. Nedávné srážky pozitivně ovlivnily setí kukuřice v Argentině a také vyšší objem sklizně pšenice v Austrálii.

Podle Mezinárodní rady pro obiloviny (dále IGC) se v marketingovém roce 2023/24 očekává objem světové produkce pšenice ve výši 784,9 mil. tun, IGC navýšila svou původní zářijovou prognózu díky vyššímu odhadu sklizně ve Spojených státech a na Ukrajině, naopak u Ruska a Argentiny svou původní prognózu mírně snížila. Světová spotřeba pšenice se v roce 2023/24 očekává na rekordní úrovni 803,8 mil. t, meziročně o 8,8 mil. t více. Meziročně vyšší úroveň spotřeby je očekávána zejména pro krmivářské účely. Je předpokládána vysoká míra konkurence na trzích s krmnými obilovinami, jelikož se očekává dostatek krmné kukuřice i krmné pšenice. Oproti tomu je očekáváno meziročně výrazně nižší využití pšenice pro potravinářské účely. U světových zásob na konci marketingového roku 2023/24 se IGC drží své zářijové prognózy a očekává jejich výši na úrovni 262,6 mil. t, což je oproti předchozímu marketingovému roku o 7 % méně. Meziroční pokles bude pravděpodobně způsoben poklesem zásob v zemích EU, Rusku, Číně a Indii. IGC také oproti září zvýšila svůj odhad produkce a vývozu pšenice z Ukrajiny a Spojených států, naopak u Argentiny svůj odhad vývozu snížila.

Ve srovnání s předchozí sezónou se očekává, že se v marketingovém roce 2023/24 celosvětově vypěstuje o 5 % více kukuřice, a to na úrovni 1 219 mil. t. Hlavním důvodem meziročního nárůstu jsou očekávané vyšší výnosy v nejvýznamnějších pěstebních regionech a také rozšíření pěstebních ploch kukuřice ve světě. Nadprůměrné sucho znesnadnilo její pěstování v Argentině, očekává se tedy nižší sklizeň a zároveň i nižší sklizeň v Brazílii ve prospěch sójových bobů. Ve Spojených státech amerických je očekáván pokles výnosů. Oproti tomu v Číně se očekává sklizeň rekordní. Světová spotřeba kukuřice pravděpodobně meziročně vzroste o 3 % na 1 208 mil. t a dosáhne dlouhodobě nejvyšší úrovně. Nárůst spotřeby se očekává ve všech způsobech užití, nicméně nejvýznamněji naroste spotřeba kukuřice pro krmivářské účely. Očekává se také meziroční nárůst světových zásob kukuřice, a to především díky nárůstu ve Spojených státech, což plně kompenzuje jejich pokles v Číně. Očekává se, že světové zásoby vzrostou meziročně o 4 % na 283 mil. t.

Ing. Miluše Abrahamová

Ing. Anežka Vorlíčková

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Kontakt: Abrahamova.Miluse@uzei.cz

Více nejdete v časopise Krmivářství 6/2023. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down