29.06.2023 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antimikrobika a rezistence v chovech prasat

Vzhledem k tomu, že živočišná výroba využívá více antimikrobiálních látek než humánní medicína, zvyšuje se míra potenciálního rizika šíření rezistentních bakterií potravinovým řetězcem ze zvířat na člověka. Výše uvedené tak může mít v dlouhodobém časovém horizontu nejen pro chovatele, ale i pro spotřebitele velký ekonomický, etický a ekologický dopad. Prevence a léčba infekcí je klíčem k produktivitě a ekonomické rentabilitě chovatelů potravinových zvířat.

V Evropě se úroveň spotřeby antibiotik u zvířat monitoruje kontinuálně. Podle údajů systému dlouhodobého sledování spotřeby antimikrobiálních láteku zvířat ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) došlo v Evropě v období 2011 až 2020 k poklesu prodeje antibiotik pro zvířata o více než 43 %.

Analýzou potenciálních rizikových faktorů podílejících se na šíření rezistentních bakterií v chovech prasat se ve své práci zabývali také specialisté z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves (doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Gabriela Malá, Ph.D.) a Veterinární univerzity Brno (MVDr. Josef Prášek, Ph.D.). Ve svém doporučení uvedli, že dodržování zásad správné chovatelské praxe jako nedílné součásti managementu chovu prasat, profylaxe včetně principů biologické bezpečnosti a udržování vysoké hygienické úrovně v objektech pro ustájení prasat jsou základem pro udržení dobrého zdravotního stavu prasat na farmách a odpovídající úrovně jejich welfare.

Dále, že spotřebu antimikrobních látek a následně i potenciální riziko vzniku a šíření antimikrobiální rezistence může v chovech prasat omezit ošetřující veterinární lékař ve spolupráci s chovatelem. Jednak v oblasti  terapie – racionálním používáním antibiotik v indikovaných případech s postupným výběrem antibiotik první, druhé a třetí volby na základě výsledku diagnostiky a stanovení citlivosti testované bakterie k antimikrobním přípravkům, tzv. antibiogramu. Dále v oblasti metafylaxe – vytvořením individuálního plánu biosekurity, zaměřeného na opatření směrovaná na minimalizaci rizika průniku infekčních agens do chovu a jeho šíření v areálu farmy. A konečně i v oblasti profylaxe – zavedením a především pak důsledným dodržováním zásad správné chovatelské praxe v oblasti vytvoření komfortního chovného prostředí. A to včetně vybalancování krmné dávky pro všechny kategorie prasat, pravidelné sanitace stájí, vysoké hygienické úrovně a managementu chovu, snížení stresu chovaných prasat zvýšením jejich odolnosti a tím i snížením náchylnosti k infekcím.*

Tabulka – Dynamika výskytu vybraných patogenů v chovech prasat v období 2017-2022

Patogen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Actinobacilluspleuropneumoniae

11,4

11,5

10,0

10,6

4,1

1,5

Escherichia coli

45,6

53,0

52,2

49,7

67,0

78,6

Pasteurellamultocida

13,1

10,8

14,8

14,5

14,4

4,6

Streptococcussuis

21,9

21,9

20,8

19,9

9,8

12,2

Staphylococcushyicus

8,0

2,9

2,2

5,3

4,7

3,1

Více se dočtete v červencovém čísle časopisu Náš chov.

Základem pasivní imunity je příjem mleziva selaty
Odstav a vytvoření skupin v odchovu je pro selata významným stresujícím faktorem

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down