Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Ovčáci na aukci beranů v Müdenu

V polovině července na výstavišti v Müdenu nad Örtze v Dolním Sasku proběhl již 69. aukční trh beranů ovce vřesové. Speciální chovatelské události se zúčastnili i čeští ovčáci, respektive členové Klubu chovatelů ovcí vřesových, kteří přijeli na aukci odehrávající se nedaleko vstupu do Natur Parku v centru města na březích...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Podaří se zachránit českou slepici?

České slepice jsou jediným původním plemenem kura, který se chová na našem území již po staletí. Až do poloviny 19. století se chovaly v několika barevných rázech a byly nejrozšířenějším plemenem slepic. Po snaze o jejich hospodářské využití a masovém dovozu cizích plemen se však "češky" ocitly na okraji vyhynutí....

Kategorie: Drůbež

Veterinářem pod jižní oblohou

Zambijská republika je vnitrozemský stát jižní Afriky, který je téměř desetkrát větší než Česká republika. Pro ekonomiku země hraje klíčovou roli zemědělství, v němž je zaměstnáno bezmála 70 % tamní pracovní síly. O tom, jak vypadá život na farmě v zemi, jež se nachází pod souhvězdím Jižního kříže, jsme si...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Zdraví zvířat

Chov prasat drží finalizace produkce

Šlechtění prasat v Dřevci u Kožlan má dlouholetou tradici. Dobám, kdy se z uvedeného podniku hospodařícího na severu plzeňského regionu odebíralo na 1500 prasniček a 150 kanečků, bohužel již dávno odzvonilo. A nebýt možnosti finalizovat jatečnou produkci ve vlastní výrobně masných výrobků, prasata by se v akciové společnosti D-K Zemědělská,...

Kategorie: Prasata

Největší chov racek je v Dobříši

Hortobágyská racka, maďarská cápovice či uherská cápová ovce – to jsou jen další zažité názvy pro maďarskou cápovou ovci, neboli racku, která se u nás chová zejména v zoologických zahradách. Zatím ojediněle najdete toto původem maďarské plemeno ovcí, které svým vzezřením připomíná spíše antilopu s vlnou, také v několika málo...

Kategorie: Ovce a kozy

Stane se koroptev polní opět běžným druhem?

Ještě v polovině minulého století byla koroptev polní u nás běžnou pernatou zvěří. Zejména změnou krajiny spojenou s hospodařením na velkých celcích se však její stavy začaly rapidně snižovat, a tak se tento evropský zástupce hrabavých ptáků dostal na seznam ohrožených živočichů mezinárodní organizace IUCN (International Union for Conservation of...

Kategorie: Drůbež

Tradice zůstávají, zvyklosti se mění

Ani po ukončení činnosti Zemědělského družstva Vysočina drůbež z drůbežárny Mírovka v Havlíčkově Brodě nevymizela. Na chovatelské tradice uvedeného zemědělského podniku navázala firma Svona, s. r. o., která zde v pronajatých dvou halách odchovávala kromě kuřic ještě brojlery a krůty. Posledních šest let v této činnosti pokračuje jeden ze zakladatelů...

Kategorie: Drůbež

Trendy v inseminaci prasat

Bezmála padesát let se v chovech prasat v tuzemsku využívá inseminace jako standardní biotechnologická metoda pro řízenou reprodukci. O její rozšíření se zasloužilo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, které je dodnes centrem především aplikovaného výzkumu uvedeného agrárního sektoru. Zeptali jsme se proto vedoucího oddělení Ing. Miroslava Rozkota, CSc.,...

Kategorie: Prasata

Výsledky KU koz

Kontrola užitkovosti ovcí a koz se provádí v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb. a se stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Vedle údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád patří k základním ukazatelům sledování růstových schopností u všech plemen ovcí a masných plemen koz, dále...

Kategorie: Ovce a kozy

Výsledky KU ovcí

Kontrola užitkovosti ovcí a koz se provádí v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb. a se stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Vedle údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád patří k základním ukazatelům sledování růstových schopností u všech plemen ovcí a masných plemen koz, dále...

Kategorie: ovce a kozy