27.11.2012 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Audiovizuální přehlídka kanců ve Smiřicích

Již po sedmé se v městském kulturním středisku ve Smiřicích sešli středočeští a východočeští chovatelé prasat aby shlédli prezentaci plemenných kanců mateřských a otcovských plemen, včetně syntetických linií ustájených v inseminační stanici Brná.

Přehlídka mateřských plemen
Inseminační stanice kanců (ISK) Brná je jednou ze dvou stanic s ustájenými plemennými kanci východočeské akciové společnosti Chovservis. Podle katalogu je v ní momentálně třiašedesát plemeníků, z toho dvaadvacet jich reprezentuje čistokrevnou genetiku (čtyři české bílé ušlechtilé, stejný počet českou landrase, šest plemeno duroc, pět bílé otcovské, tři pietraina), zbývajících jednačtyřicet jsou zástupci syntetických linií – čtrnáct H 38 (kombinace duroc x pietrain), osm H 48 (bílé otcovské x pitrain), jeden H 68 (hampshire x pietrain), které doplňuje osmnáct plemeníků zastupujících tři linie genetiky Topigs (A, N, Talent).

České bílé ušlechtilé (populaci ve šlechtění reprezentuje 1800 prasnic)
Audiovizuální přehlídku v režii ředitele divize šlechtění prasat Ing. Miroslava Koláře odstartovala trojice zástupců českého bílého ušlechtilého plemene, kterou uvedl kanec Faloxe-54. Představitel základního mateřského plemene narozený 18. 1. 2012 po otci FOE-51 a matce po SPT-21 dosahoval v ukazatelích vlastní užitkovosti 698 g průměrného denního přírůstku (1127 g v testu), 58,8 % libové svaloviny a 1,18 cm výšky hřbetního tuku. „Jde o kance s přiměřeně silnou kostrou a vynikající mechanikou končetin. Jeho předností jsou i výrazné a pravidelně rozmístěné struky v počtu osm na levé i pravé straně. Kaneček, který je zařazený mezi pět procent nejlepších kanců v populaci (CPH 2235, směrodatná odchylka CPH 1,9), pochází od matky na třetím vrhu s průměrnou užitkovostí 15,7 všech, 14,3 živě a 13,7 odchovaných selat,“doplnil ředitel divize šlechtění prasat.
Po něm následoval o dva měsíce mladší plemeník Butik-26 po otci BTK-2 a matce po FKR-23. jeho ukazatele vlastní užitkovosti odpovídaly hodnotám 813 g průměrného denního přírůstku (1145 g v testu), 66,2 % libové svaloviny a 0,5 cm výšky hřbetního tuku. Kaneček, který se svými plemennými hodnotami – CPH 2173 a směrodatnou odchylkou CPH 1,6 řadí mezi pět procent nejlepších zvířat v populaci pochází ze šestého vrhu s 18 všech, 18 živě a stejným počtem odchovaných selat.
Poslední z tria prezentovaných kanečků Aspirant-21, potomek po plemeníkovi APX-1 a matce po BNN-21 se svou CPH 2044 a směrodatnou odchylkou CPH 1,2 zařadil mezi patnáctiprocentní skupinu nejlepších kanců v populaci. Kaneček narozený 24. 2. 2012 dosahoval v testu vlastní užitkovosti 805 g průměrného denního přírůstku (1099 g v testu), 67,7 % libové svaloviny a 0,5 cm výšky hřbetního tuku.

Česká landrase
Druhé mateřské plemeno českou landrase reprezentovali čtyři plemeníci, a to kanec Astelan-22 po otci ASE-1 a matce po FTC-21 narozený 24. 2. 2012, který v ukazatelích vlastní užitkovosti dosahoval 786 g průměrného denního přírůstku (1056 g v testu), 64,9 % libové svaloviny a 0,54 cm výšky špeku. Svou celkovou plemennou hodnotou 2210 a směrodatnou odchylkou CPH 2,1 se řadí mezi pět procent nejlepších kanců v populaci.
Také o rok starší plemeník Famoza-27 po otci FMZ-21 a matce po FLB-29, který dosahoval 837 g průměrného denního přírůstku (1413 g v testu), 64,5 % libové svaloviny a 0,58 cm výšky špeku se svými plemennými hodnotami CPH 2104 a směrodatnou odchylkou CPH 1,7 řadí mezi pět procent nejlepších kanců v populaci.
Shodně i dva zbývající kanečci prezentovali ročník 2011. Červencový Skippy-30 (SKI-22 x DBY-45), který reprezentuje linii původem ze Švédska dosahoval v testu vlastní užitkovosti 701 g průměrného denního přírůstku (1079 g v testu), 63,7 % libové svaloviny a 0,69 cm výšky špeku. Plemennými hodnotami – CPH 1811 a směrodatnou odchylkou CPH 0,6 se řadí mezi 30% skupinu nejlepších kanců v populaci.
Bezkonkurenčně nejlepší užitkovost vykazoval v březnu narozený Lamur-45 (LAM-37 x DBY-48) – 906 g průměrný denní přírůstek (1639 g v testu), 62,4 % libové svaloviny a 0,85 cm výšky špeku, který svou CPH 1763 a směrodatnou odchylkou CPH 0,4 patří mezi třetinu nejlepších kanců v populaci.

Nabídka otcovských plemen a linií
Duroc (letos navýšení stavů na 150 prasnic ve šlechtění)
Sedmnáctiměsíční kaneček Cowboy-44 plemene duroc po otci COW-39 a matec po DPL-29 byl prvním ze tří předvedených čistokrevných plemeníků otcovských plemen. Podle Ing. Koláře tento kaneček dobře reprezentuje užitkový typ pevnou konstitucí, má vynikající přírůstek odpovídající dennímu průměru 838 g (1292 g v testu) a nadprůměrný podíl libové svaloviny 678,2%. Celkovou plemennou hodnotou 1976 a So CPH 1,1 se řadí mezi pět procent nejlepších kanců v populaci.
Oba následně prezentovaní představitelé stejného plemene reprezentovali linii Franz. Zatímco starší z polobratrů z matky po DNR-71 kaneček Franz-28 narozený 9. 5. 2011 byl po otci FRZ-26, o půl roku mladší Franz-29 byl potomkem po FRZ-25. Jejich hodnoty vlastní užitkovosti odpovídají hodnotám 806 g průměrného denního přírůstku (1286 g v testu), respektive 720 g (1125 g), 66,4 % a 67,4 % libové svaloviny s výškou špeku 0,54 cm, respektive 0,5 cm. Také Franz -28 patří svou CPH 1968 (So CPH 1,1) podobně jako plemeník Cowboy-44 mezi pět procent nejlepších kanců v populaci. S CPH 1760 (So CPH 0,7) se druhý z polobratrů řadí mezi 35 % TOP kanců v populaci.

Bílé otcovské (současná populace 80 až 100 prasnic ve šlechtění)
Třemi zástupci bylo prezentováno také plemeno bílé otcovské. První z nich Altan-59, narozený 24. 6. 2011, byl po otci AAL-55 a matce po ACI-83 a v ukazatelích vlastní užitkovosti dosahoval 965 g průměrného denního přírůstku (1610 g v testu), 66,3 % libové svaloviny a 0,44 cm výšky špeku. Plemenné hodnoty kanečka velkého tělesného rámce, který vynikal i růstovou schopností jsou CPH 1818, So CPH 1,7 a TOP 10 %.
Vlastní užitkovost o měsíc mladšího kanečka jménem Agaton-75, potomka po kombinaci AOT-72 x FOK-39 odpovídala 846 g průměrného denního přírůstku (1317 g v testu), 67 % libové svaloviny a 0,57 cm výšky špeku. S dosaženou CPH 1811 a So CPH 1,7 se také tento kaneček řadí mezi 10 % nejlepších kanců v populaci.
„Fote-51 narozený 14. 9. 2011 má z prezentovaných kanečků bílého otcovského plemene nejlepší zmasilost, která dosahuje úrovně 67,2 %. Další ukazatele testu vlastní užitkovosti potomka po FOT-47 a matce po ACI-84 pak odpovídají průměrnému dennímu přírůstku 796 g (1197 v testu) a 0,54cm výšce hřbetního tuku. Tento vynikající představitel plemene se svou celkovou plemennou hodnotou 1533 a směrodatnou odchylkou 0,8 řadí mezi 20 % nejlepších kanců v populaci,“ komentoval Ing. Kolář.

Pietrain
„V současné době je v České republice populace 60 prasnic, z nichž 50 je ve východních Čechách a zbývající počet v severních Čechách. Vzhledem k málopočetné domácí populaci se plemeno pietrain často dováží ze zahraničí. Dva ze tří na stanici ustájených plemeníků jsou čtyřletí kanci Maldini-1 a Mentor-1 pocházející z Německa. Prezentovaný devítiměsíční Rimanzo-21 (RMZ-1 x PKK-28) je po importu semene z Polska. Tento představitel masného užitkového typu s pevnou kostrou a odpovídajícím osvalením v testu vlastní užitkovosti dosahoval přírůstku 738 g (1246 g v testu), 68,2 % libové svaloviny při 0,53% výšce špeku. S CPH 1384 a So CPH 2,2 se řadí mezi TOP 5 % kanců v populaci,“ dodal první muž divize šlechtění prasat.

Syntetické linie
Závěr přehlídky patřil hybridním kancům kombinace H 38, H 48 a mateřským a otcovským liniím z programu Topigs. Z hyborů je na stanici nejpočetnější skupinou kombinace duroca s pietrainem (H38), kterou reprezentuje 14 kanců. Vlastní užitkovost plemeníků určených pro tvorbu finálních hybridů pak odpovídala průměrnému přírůstku 740 g (1206 g v testu) se 66,7 % libové svaloviny. Téměř shodnou užitkovost vykazovalo i osm hybridních kanců kombinace bílého otcovského s pietrainem – 753 g přírůstek (1201 g v testu), 66,6 % libové svaloviny, která je však díky většímu podílu bíle zbarvených zvířat ve výkrmu na jatkách žádanější.
Prezentaci pak uzavřelo představení osmnácti kanců Topigs linií A, B, N, Tempo a Talent dovezených na stanici z Nizozemska a Francie.
Zbývá ještě doplnit, že na druhé inseminační stanici v Koutu na Šumavě je ustájeno jednapadesát kanců, z nichž jsou tři reprezentanti českého bílého ušlechtilého, čtyři české landrase, jeden bílého otcovského, devět pietraina a dvanáct je hybridních kanců, a to deset kombinace H 38 a dva syntetické linie H 48. Zbývající kanci jsou zástupci pěti linií Topigs. Pokud jde o produkci inseminačních dávek, na zmiňovaných stanicích se jich vyrobí něco přes sto třicet tisíc, respektive jednaosmdesát tisíc v Brné a dvaapadesát tisíc v Koutu na Šumavě.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down