Automatická detekce problémů s končetinami

I když kulhání a nemoci končetin představují vážnou hrozbu pro stáda dojnic, zemědělci ji tak nevidí. Automatizovaná detekce je tedy užitečná. Nedávná výzkumná studie se zabývala touto otázkou a zaměřila se na diagnózu a léčbu kulhání stejně jako na vnímání zemědělců o tomto stavu, a na automatické technologie detekce problémů dojnic i v komerčních stádech.

Navzdory důsledkům pro dobré životní podmínky a produktivitu mléka a významným hospodářským důsledkům mnozí chovatelé nevidí kulhání dojnic jako vážnou hrozbu pro své podnikání. Vědci ve svém výzkumu tvrdí, že toto omezené vnímání důležitosti laminitidy může být způsobeno omezenou schopností detekovat chromé krávy.

Změna chůze je často prvním náznakem toho, že dojnice kulhá a má problémy s paznehty a často je pozorovaná během každodenních prací. Výsledky však naznačují, že schopnost chovatelů dojnic pozorovat kulhání během každodenních postupů je poměrně špatná, přičemž chovatelem hlášená prevalence je ve skutečnosti až třikrát vyšší. Výzkum ukazuje, že chovatelé dojnic vnímají kulhání jako relativně malý problém svého stáda. Zemědělci, kteří se domnívají, že jejich krávy mají zdravé nohy, jsou méně nakloněni intervenčním opatřením. Chovatelé, kteří se myslí, že jejich krávy mají špatné zdraví končetinu, mají větší zájem na zlepšení odhalování a kontrolu kulhavosti.

 Automatizovaná detekce budoucností

Kulhání je velký zdravotní problém s potenciálně vážnými finančními důsledky. Není proto překvapivé, že bylo navrženo mnoho technologií, které mají chovatelům pomoci při odhalování kulhavosti v jejich stádech, a to od tradičních technik (jako je pozorování změn chůze) až po zcela automatizované technologie.

Automatizované technologie mohou představovat větší počáteční investici, ale mají potenciál detekovat problémy s končetinami dříve, než se projeví jakékoli vizuálně zjistitelné klinické příznaky. Kromě toho je zapotřebí méně osobní účasti, což vede k menšímu přerušení každodenní činnosti chovatelů dojnic.

Vědci věří, že vzhledem k omezení manuální práce jsou automatizované technologie budoucností pro detekci kulhavosti ve stádech dojnic.

V současné době lze tyto technologie rozdělit do čtyř kategorií:

  1. Kinematické metody.

Vyhodnocují změny polohy konkrétních segmentů těla v průběhu času a zahrnují technologie zpracování obrazu, chodníky citlivé na tlak a akcelerometry.

  1. Kinetické metody

Na tělo krav se aplikuje síla.  Tyto metody zahrnují systémy pozemních reakcí, váhové plošiny a kinetické variace akcelerometrů.

  1. Nepřímé metody

Sem patří např. termografie, technologie detekce chování při krmení, technologie měření produkce mléka a detekce chování ve stáji.

  1. Nejnovější metodou je umělá inteligence a její stálé učení a hledání nových poznatků a využití algoritmů.

 Nejsou peníze

Vnímání a použití těchto technologií chovateli dojnic brání vysoké náklady. Výzkumní pracovníci dospěli k závěru, že aby byli zemědělci motivováni k tomu, zajímat se o automatizované technologie, měla by být účinnost těchto technologií hodnocena v praxi zemědělských podmínek a v chovech dojnic.

Zdroj: Dairy Global

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down