Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Pohoda dojníc a vhodné ukončenie strojového dojenia

Vhodné ukončenie priebehu dojenia a stiahnutie dojacej súpravy z vemena kravy v dojárni je veľmi významný proces z hľadiska udržiavania dobrého zdravotného stavu vemena a efektivity využívania dojacieho zariadenia. Nemenej dôležitý je aj pozitívny vplyv na pohodu dojníc. V poslednom období sa ukončenie priebehu dojenia zariadením pre automatické stiahnutie dojacej...

Kategorie: Dojený skot

Boxové lože pro dojnice – základ zdraví a produkce mléka

Využití informací získaných v rámci jednoduché analýzy základních vlastností boxových loží, frekvence výskytu poranění a výskytu abnormálního chování dojnic přinese chovatelům cenné informace o úrovni jejich welfare a komfortu dojnic v průběhu ležení. Může se stát cenným zdrojem informací pro úpravu boxových loží, úpravu management nastýlání, péči o podestýlku v...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nejen o legislativě pro chov hospodářských zvířat

Chovatelství má v českých zemích, stejně jako v jiných evropských i zaoceánských zemích, velmi dlouhou tradici. V souladu s poznatky a zkušenostmi řady generací i zvolna se rodícími začátky biologie a chemie se zlepšovalo krmení, veterinární i celková péče. Zemědělec měl ve společnosti vážené a respektované postavení, i Karel Čapek...

Kategorie: legislativa

Padesát případů provozní slepoty v chovech skotu

Z průzkumu šestapadesáti vybraných odchovných objektů a teletníků, ale i kravínů vyplynulo, že se opakovaně vyskytují chovatelské chyby, které významnou měrou ovlivňují výsledky chovu, úroveň welfare a rovněž ekonomiku produkce. Z těchto zjištěných chyb lze uvést ty nejčastější, které se opakují na více farmách.

Kategorie: Dojený skot

Podle aktivistů podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. Přitom 19. října vydalo samo MZe tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Ostatní

Vyhlašování nejlepších producentů mléka

Každoročně tradičně na konci listopadu či počátkem října vyhlašuje společnost Polabské mlékárny a. s. své nejlepší dodavatele z pohledu kvality mléka a také nejužitkovější stáda i jednotlivé dojnice. Soutěž o nejlepší stádo a dojnici završila 28. listopadu svůj již 24. ročník. Celá akce proběhla již podruhé v Choťovicích v hotelu...

Kategorie: biopotraviny, Dojený skot, Mléko, Výživa zvířat

Může se virus ptačí chřipky přizpůsobit?

Britští vědci zjistili, že mutantní viry ptačí chřipky H9N2 izolované v Pákistánu jsou schopné uniknout imunitě vakcíny a zároveň zvyšovat jejich potenciál infikovat lidi. Podle výzkumného týmu z Pirbrightova institutu ve Velké Británii provádějícího sledování výzkum zjistil, že malé změny povrchového proteinu, nazývané hemaglutinin viru H9N2 influenzy A, dovolují, aby...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Klostridiové infekce telat

Klostridiové infekce se vyskytují u všech kategorií skotu i malých přežvýkavců. Způsobují vážná onemocnění, která velmi často končí letálně. Klostridie jsou rovné, nebo mírně zakřivené G+ tyčinky a s výjimkou C. perfringes jsou pohyblivé. Jsou striktně anaerobní a vytváří spory, které najdeme ve střevě, výkalech, půdě a vodě. Jsou velmi...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat