19.03.2021 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aviární influenza nově v komerčních chovech

V Královéhradeckém kraji byla potvrzena dvě nová ohniska aviární influenzy. Na rozdíl od předchozích třinácti případů se jedná o první komerční chovy, které byly letošní vlnou ptačí chřipky v České republice zasaženy.

Postižené komerční chovy se nacházejí v obcích Dobřenice a Nový Bydžov - Zábědov, v nichž je aktuálně ustájeno na čtyřicet tisíc pekingských kachen. Podezření na nákazu odhalil výrazný pokles snášky a zvýšený úhyn kachen k němuž v posledních dnech došlo. V souladu s legislativou budou veškeré kachny utraceny a v uzavřených pásmech vytyčených okolo obou ohnisek budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.
V souvislosti se zvýšeným rizikem zavlečení nákazy vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 do chovu, Státní veterinární správa chovatelům drůbeže doporučuje přijmout opatření, která minimalizují nebezpečí přenosu nákazy.
V jejich rámci se jedná o:
- zákazu vstupu nepovolaným osobám do hal a chovů drůbeže,
- dodržování zoohygienických zásad v chovu,
- jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů,
- aktivaci dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdem na farmu,
- zasíťování oken a větracích otvorů zamezující vniknutí volně žijícího ptactva do hal,
- zasíťování výběhů v chovech, kde se drůbež pohybuje mimo halu,
- při chovu v halách v době, kdy drůbež nemá přístup do výběhu, je nutné zajistit dostatečnou podestýlku a odpovídající prostor u krmítek a napáječek. Rovněž je třeba dodržovat standardy ohledně koncentrace drůbeže a dbát na zajištění dostatečné výměny vzduchu zvýšeným větráním,
- vedení řádné evidence, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích,
- hlášení příslušné krajské veterinární správě státní veterinární správy (KVS SVS) nebo městské veterinární správě v Praze státní veterinární správy (MěVS SVS) zvýšené úhyny a hromadné úhyny drůbeže.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down