25.09.2021 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Až jeden milion tun hmyzí moučky do roku 2030?

Ve třetím letošním čísle časopisu Krmivářství jsme informovali o pozitivním stanovisku stálého výboru k návrhu na částečné uvolnění zákazu používání živočišných bílkovin v krmivech pro zvířata určená k produkci potravin. V té souvislosti nám poskytl rozhovor generální sekretář Mezinárodní platformy hmyz pro potraviny a krmiva (IPIFF) Christophe Derrien. Návrh byl mezitím kladně posouzen i Evropskou radou a Evropským parlamentem a zveřejněn v Úředním věstníku EU jako nařízení Komise pod číslem 2021/1372, které vstoupí v platnost 6. září letošního roku.

Mohl byste prosím představit IPIFF našim čtenářům?

Mezinárodní platforma hmyz pro potraviny a krmiva (IPIFF) je nezisková organizace EU, která zastupuje zájmy odvětví produkce hmyzu vůči tvůrcům politiky EU, evropským zúčastněným stranám a občanům. Sdružení, které bylo původně vytvořeno v roce 2012, pracuje v úzkém kontaktu se zemědělci a producenty hmyzu – v současné době 79 členy ve 25 zemích – na překlenutí propasti mezi odvětvím a EU/mezinárodními institucemi tím, že poskytuje informace a aktualizace o pokroku v oblasti regulace a porozumění politickým potřebám.

Naše organizace v průběhu let také integrovala akademické subjekty (univerzity a výzkumné ústavy) a partnery výrobců hmyzu (např. vyrábějící zařízení a/nebo stroje), aby měla úplný obraz o celém výrobním řetězci. Hlavním posláním IPIFF je prosazovat, informovat a podporovat širší využívání hmyzu jako doplňkového zdroje bílkovin pro lidskou spotřebu a krmiva tím, že se jeho činnost soustředí na prosazování vhodných legislativních rámců EU, které by se vztahovaly na produkci hmyzu.

Jak posuzujete návrh právního aktu, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o zákaz krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových, jinými než kožešinovými zvířaty, bílkovinami získanými ze zvířat?

Tento nový právní předpis představuje významný milník evropského hmyzu pro potravinářský a krmivářský průmysl. Jak je uvedeno v naší nedávno zveřejněné tiskové zprávě,"naše odvětví vřele vítá tento poslední krok v povolovacím procesu hmyzích bílkovin v drůbeži a krmivech pro prasata. To mimo jiné prohlásila Adriana Casillas, prezidentka IPIFF.

Stručně řečeno, po jeho vstupu v platnost na počátku září (tj. 20. den po zveřejnění nařízení) otevře povolení zpracovaným živočišným bílkovinám z hmyzu v krmivech pro drůbež a prasata dva z nejdůležitějších trhů EU s krmivy pro zvířata, které představují přibližně 65 % produkce krmných směsí v EU (zdroj FEFAC).

Obecněji řečeno, živočišné bílkoviny (včetně PAP pro prasata, drůbež a hmyz) představují slibné řešení pro zlepšení udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropského odvětví živočišné výroby, zejména v souvislosti s deficitem bílkovinných plodin v EU a vysokou volatilitou cen, zatímco přispívá ke zlepšení oběhovosti evropského zemědělsko-potravinového řetězce.

Hmyzí bílkoviny jsou na stejné úrovni jako jiné zdroje bílkovin a navíc mohou být krmeny všemi kategoriemi hospodářských zvířat. Myslím, že je to velký úspěch.

Toto schválení skutečně nabídne místní a doplňková řešení (tj. doplňující jiné zdroje bílkovin), která odpovídají specifickým potřebám chovatelů drůbeže a prasat. Hmyz je přirozenou složkou stravy divokých zvířat, jako jsou masožravé kočky, ryby, drůbež a prasata. Zpracované živočišné bílkoviny získané z faremně chovaného hmyzu (hmyzí PAP) mají profil aminokyselin, díky kterému jsou vysoce stravitelné pro zvířata. Kromě toho obsahují relevantní vitamíny (vitamín B12, kobalamin, který je omezujícím faktorem ve složkách vegetativního původu a vitamínu B2, riboflavin) nebo mastných kyselin, stejně jako chitin, který má imunostimulační vlastnosti. Tyto produkty jsou vhodné zejména pro mladé monogastrické živočichy i pro ekologické producenty hospodářských zvířat, kteří hledají vysoce výživné zdroje bílkovin.*

Josef Svoboda

spolupracovník redakce

Více najdete v Krmivářství 5/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down