‎Barva světla a růst kuřat a produkce vajec‎

Studie vědců z ‎‎Mississippi University‎‎ se zaměřila na to, jak by slepice reagovaly na přechod z modrého světla během růstu a červeného světla ve fázi snášky. ‎V minulosti vědci dokázali, že nosnice pod vlivem červeného světla nejenže začaly snášet dříve, ale také měly vyšší produkci vajec než drůbež chovaná v bílém nebo zeleném světle. Kratší vlnové délky světla, jako je modré, ovlivní růst a aktivitu u slepic.

Nejnovější výzkum zjistil, že ptáci ustájení pod červenými světly měli relativně nižší procento velikosti sleziny ve srovnání s kontrolní skupinou. To může znamenat, že ptáci mají slabší imunitní systém.‎ ‎‎Zdálo se, že přechod z modré na červenou barvu světla má vliv na velikost slepic a složení vajec. Slepice chované v modrém světle měly při odchovu vyšší tělesnou hmotnost. Jakmile se světla rozsvítila červeně, slepice produkovaly vejce s vyšším relativním procentem žloutku. ‎‎‎Různé barvy mají různé účinky na výkonnost kuřat v závislosti na tom, zda je používána nepřetržitě po celou dobu cyklu nebo se střídá s jinými barvami.‎ ‎Obecně platí, že ptáci dávají přednost konzumaci krmiva pod bílým světlem, protože jim to pomáhá identifikovat rozdíly v textuře, které nemohou vidět pod jinými barvami světla.‎ V některých studiích se příjem krmiva a růstový výkon zlepšily pod modrým nebo zeleným světlem s vysokou intenzitou. Zlepšení bylo také dosaženo u červeně zbarveného krmiva podávaného pod modrým světlem, ale dosud nebyly zkoumány žádné jiné kombinace světla a barev krmiva.

‎Zelené světlo stimuluje růst ptáků v raném věku a přechod na jinou barvu světla ve věku 10 nebo 20 dnů ho může dále stimulovat. Přepnutí zeleného světla na modré a modré na zelenou zlepšilo růst brojlerů. Ptáci chovaní pod modrým světlem měli nejvyšší hmotnost jatečně upraveného těla. ‎Modré nebo zelené světlo může být použito k udržení klidu ptáků se, a tím snížením hyperaktivity, poškození klováním. V jiných případech mohou producenti drůbeže používat červené světlo ke kontrole kanibalismu, protože ptáci nemohou vidět krev.

‎Celkový titr NDV (Newcastel diseases virus) protilátek vykazoval nejvyšší koncentraci v alternativní zeleném a modrém světle. ‎Hematologická měření (červené krvinky, bílé krvinky, hodnota hematokritu, hemoglobin a krevní destičky) zaznamenala zvýšení počtu červených krvinek při použití žlutého světla zvýšením hodnoty hematokritu. Zlepšený výkon při užití žluté barvy světla lze také připsat vyšší hladině krevních destiček, což pomáhá zlepšit celkový stav ptáků. Působí na trávení, ničí bakterie, zvyšuje sekreci chemických látek, které přitahují neutrofily a monocyty do míst zánětu.

‎Další studie byla provedena s cílem prozkoumat výkonnost kuřat chovaných v pět různých barevných světelných schématech se třemi hustotami ustájení. Bylo prokázáno, že brojleři chovaní při míchání modrého a zeleného světla v hustotě 12 ptáků na m2 měli významně vyšší růstovou výkonnost ve srovnání s jinými typy osvětlení a hustotou ptáků. Snížená rychlost růstu může být dále přičítána narušení střevní mikroflóry, která napomáhá trávení a vstřebávání živin. ‎Vysoká hustota osazení ovlivňuje mikrobiální profil podestýlky s vyšší produkcí toxinů. Vede také ke zvýšené hladině polétavého prachu, a tím i k větším problémům s respiračními onemocněními, což může vést k výskytu dalších

Zdroj: Poultry World

 Podrobněji v časopisu Náš chov 10/2022.*

Vliv barvy světla na hmotnost jatečně upraveného těla

Barva světla Průměrná hmotnost jatečně opracovaného těla (g)
Bílá 3,045
Modrá 3,15
Zelená 2,745
Červená 2,95

 Hematologická analýza brojlerů při různém typu osvětlení

Světlo Červené krvinky (106/μL) Bíle krvinky (103/μL) Hodnota hematokritu (%) Hemoglobin (g/dL) Krevní destičky

(103 /μL)

Bílé 2,40 1,13 26,01 8,65 23,10
Modré 2,42 0,90 26,77 8,40 18,89
Červené 2,49 1,07 27,78 8,76 26,89
Zelené 2,44 0,84 26,74 8,44 18,43
Žluté 2,70 0,98 29,56 8,59 28,56

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down