04.08.2009 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bažantí zvěř zachraňuje umělý chov

Bažant obecný patří k prvním nepůvodním druhům ptáků, který se dostal na naše území. Tento původně asijský pták z řádu hrabavých se u nás dokázal aklimatizovat natolik, že se stal běžným lovným ptákem. Mimo volnou přírodu se bažanti chovali také v bažantnicích. Zatímco ve středověku se bažantnice v České republice zazvěřovaly bažanty z divokého nebo polodivokého chovu, v současné době se jejich stavy doplňují výhradně z umělých chovů.

Systém založený na produkci vajec od chovného hejna, líhnutí bažantích kuřat a jejich odchovu s úspěchem využívají také v bažantnici lesního závodu Konopiště spravované státním podnikem Lesy České republiky. Z celkové rozlohy konopišťské bažantnice 4000 ha se intenzivně využívá necelá třetina.
Chovní bažanti se vybírají již od osmi až deseti týdnů věku kuřat. Vybraná bažanťata se chovají, respektive komorují, v samostatné voliéře. Koncem zimy se v poměru pohlaví jednoho kohouta ku osmi slepicím převádějí do snáškových voliér – ostruháren, kde na jaře probíhá tok a snášení vajec.
„Naše chovné hejno čítá kolem čtyř tisíc bažantí zvěře. Začátek snášky spadá do druhé poloviny března a končí první týden v červnu. Během tohoto období v ostruhárnách sebereme asi 130 000 vajec. Olivově zbarvená vejce, která se sbírají třikrát denně, skladujeme ve skladu vajec při teplotě mezi 10 až 14 °C. Líhneme v plně automatizovaných líhních značky Victoria italské provenience, které mají kapacitu 14 000 vajec. Z celkové doby čtyřiadvaceti dnů inkubace jsou vejce prvních jednadvacet dnů v předlíhni při teplotě 39,5 až 39,7 °C a 86% relativní vlhkosti. Na zbývající tři dny se pak překládají do dolíhně, kde je o něco vyšší vlhkost,“ vyložil vedoucí polesí Ing. Luboš Trubač.

Odchov má svá specifika
Každoročně v konopišťské bažantnici vylíhnou 80 000 kuřat. Bezprostředně po vylíhnutí je třídí a expedují do odchoven, kde jsou v kruzích pod elektrickými kvočnami. Počáteční teplota okolo 30 °C se bažantíkům po dvou až třech týdnech postupně snižuje až na 25 °C. V odchovnách se jim udržuje přítmí, což je opatření minimalizující riziko výskytu kanibalismu. Další chovatelskou zásadou je poskytnout bažantíkům dostatek prostoru bez ostrých rohů. Při nerespektování tohoto požadavku jsou bažantíci vystresovaní, oškubou se a v odchovně si prodlouží pobyt minimálně o další tři týdny, což je doba, než jim peří opět doroste. V šesti týdnech jsou bažantíci již plně aklimatizovaní na teplotu venkovního prostředí.
Základními atributy zdárného odchovu jsou dostatečná plocha chovatelského zařízení, dále zdravotně nezávadná napájecí voda a kvalitní krmení. V prvních týdnech života jsou bažanťata náročná na obsah živočišných bílkovin v krmné dávce. Tomuto požadavku vyhovuje starterová krmná směs Gibier start francouzské provenience, která se podává první dva týdny. Potom se krmí kompletními směsmi Bž1, Bž2, Bž3 a Bž4, která je minerálně a vitaminózně nejchudší.

Základem zdraví je prevence
Chov bažantů v konopišťské bažantnici je pod neustálým veterinárním dohledem. V prvních čtyřech týdnech života se bažantíkům podávají přípravky preventivně léčebného charakteru. Jde o Epiflash pro kvalitní opeření a 26. až 27. den Bolifor v dávce 5 ml/10 l vody.
„V chovech s bažantí zvěří způsobují největší zdravotní problémy syngamóza a kokcidióza. Zatímco s prvoky eimeriemi máme potíže již od samého počátku, srostlice začínají být aktuální až při pobytu kuřat ve výbězích, kde mohou sebrat nějakého rezervoárového mezihostitele, například v podobě žížaly,“doplnil zkušený bažantník.
Pro úplnost je třeba dodat, že kokcidióza je parazitární onemocnění, které u bažantů vyvolávají prvoci rodu Eimeria, a to E. colchica, E. duodenalis a E. phasiani. Cizopasí ve střevě, kde prodělávají komplikovaný vývoj, při němž střídají pohlavní a nepohlavní rozmnožování. Konečný produkt – oocysty postižení ptáci vylučují trusem, který se stává zdrojem nákazy. Nejvnímavější jsou mladí bažanti. Onemocnění se diagnostikuje podle klinických příznaků (skleslost, netečnost, načepýřené peří, žlutavý průjem) a zejména pak parazitologickým vyšetřením trusu. Běžně užívané dezinfekční prostředky nezabírají; léčba je postavena na sulfonamidových preparátech a speciálních antikokcidikách. Preventivně se do krmných směsí pro odchov přidávají kokcidiostatika.
Syngamózu způsobuje hlístice (Syngamus trachea) parazitující v dýchací trubici. Ideální podmínky nalézá v intenzivních chovech. Bažanti se nakazí buď přímo pozřením vajíček s invazními larvami z krmiva, vody nebo půdy nebo pozřením paratenických (rezervoárových) mezihostitelů jako jsou žížaly nebo larvy koprofágního hmyzu. Při nakažení se larvy vyvíjejí ve střevě, odkud se krevní cestou dostanou až do průdušnice – tam se samec se samičkou trvale spojí. Hlístice sliznici mechanicky poškozují s následky zánětu; ptákům se hůře dýchá, kašlou a hynou vyčerpáním. V chovech srostlice způsobují vysoké ztráty, jediným účinným bojem je zahájení včasné léčby antiparazitiky.
Lovecká sezóna v bažantnici se zahajuje 20. října a končí 31. ledna. Během tohoto období se až na výjimky pro zahraniční klientelu uspořádá sedmdesát lečí, během nichž se uloví 55 až 60 tisíc kusů bažantů.
„Myslivost dělám celý život, mohu se pochlubit řadou pěkných trofejí, ale s přibývajícími léty se ze mne stává spíše pozorovatel přírody,“ řekl v závěru Ing. Luboš Trubač, který na polesí Konopiště působí od roku 1972.
Klíčové informace:
- Podle archeologických nálezů se bažanti obecní vyskytují na našem území od 11. století.
- V současné době se jejich stavy v honitbách musí doplňovat ptáky z umělého chovu.
- Bohatou tradici v umělém odchovu bažantí zvěře má i konopišťská bažantnice, kterou spravuje státní podnik Lesy České republiky.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down