02.09.2011 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bezpečnost a kvalita na prvním místě

Akciová společnost Zemědělské služby Dynín, která je jedním ze čtyřiatřiceti členů Českomoravského sdružení organizací ZZN je v obchodním rejstříku zapsaná od 1. 1. 1994. Hlavním předmětem činnosti zmiňované akciové společnosti z jihočeského regionu je výroba krmných směsí. Z celkového objemu 100 tisíc tun vyrobených směsí za rok vyprodukuje nejvíce směsí pro drůbež – na kategorie brojlerových kuřat, kuřic a nosnic připadá asi 75% podíl. Zbývající část výroby krmných směsí je pak rozdělena mezi prasata, skot, koně a ryby.

Vedle produkce krmných směsí se společnost se sídlem nedaleko Veselí nad Lužnicí ještě zabývá obchodováním se zemědělskými komoditami, respektive potravinářskou pšenicí, sladovnickým ječmenem nebo řepkou, dále s přípravky na výživu a ochranu rostlin a s osivy. Poskytuje také služby zemědělským subjektům (sušení, čištění nebo skladování zemědělských komodit), provozuje poradenskou činnost nejen v oblasti výživy zvířat, ale i výživy a ochrany rostlin, konzervace pícnin, hnojení a přípravy půdy. Zabývá se však také zemědělskou prvovýrobou. Na bezmála 4500 hektarech provozuje rostlinnou výrobu a v rámci živočišné chová skot a drůbež. Ve stavech evidují 1050 dojnic holštýnského a červenostrakatého plemene, dosahovaná roční produkce odpovídá objemu 7,3 miliónu litrů mléka. Chov drůbeže pak reprezentují tři farmy pro výkrm brojlerů s celkovou výrobou 2,5 miliónu kusů.

Výroba ve dvou střediscích
Pokud jde o výrobny krmných směsí, tak ZS Dynín, a. s. provozuje dvě střediska, a to VKS Dynín a VKS Zenap ZENAP Trhové Sviny.
„V Dyníně jsou krmiva vyráběna ve výrobně, kterou zásobují dvě obilní sila a sklady o celkové kapacitě 45 tisíc tun surovin. Dalších deset tisíc tun skladovacích kapacit máme mimo své sídlo v Trhových Svinech. Původní technologie pro výrobu krmných směsí švýcarské provenience od firmy Bühler, A.G., byla postupně renovována, a to nejprve v letech 1993 až 1996 a později po roce 2000. Nainstalovaly se nové mašiny stroje jako míchačka Speedmix s výkonem dvacet tun za hodinu, dvě šrotovací linky a chladicí linka. Dokončení poslední etapy modernizace před pěti lety pak zahrnovalo pořízení granulační linky, které zásadně posunulo kvalitu výroby krmných směsí vpřed. V současné době podíl granulovaných krmných směsí tvoří 75 procent z celkového objemu naší výroby,“ uvedl generální ředitel společnosti Ing. Petr Pokorný.
Ve výrobně krmných směsí v Dyníně jsou těžištěm výroby krmiva pro drůbež, tj. pro brojlery, kuřice a nosnice. V Zenapu je nainstalovaná výrobní linka na výrobu krmných směsí pro všechny kategorie skotu a v rámci preventivních opatření minimalizujících riziko přenosu BSE jede bez povolených živočišných komponentů, tj. živočišného tuku a rybí moučky. V porovnání s technologií v Dyníně má výrobní linka v Trhových Svinech s roční produkcí deset tisíc tun krmných směsí namísto šrotovníků (válcových a vertikálních) mačkače, jiný systém navažování a granulace.

Bezpečnost výroby
V kvalitě hygienizace krmiv je zásadní tepelné ošetření, kterým se bezpečně zlikvidují nežádoucí mikroorganismy, zejména pak původci bakteriálních zoonóz nebezpečných pro zdraví člověka. Cílem tohoto opatření je udržet vysokou hygienickou kvalitu i živinové parametry krmných směsí nejen při vlastní výrobě, ale i během distribuce na farmy zákazníků.
„Ještě předtím, než jsme pořídili granulační lis s hygienizérem jsme si zařízení mohli prohlédnout v jedné švýcarské výrobně, jež vyprodukuje tři sta tisíc tun krmných směsí ročně. Původní technologii jsme nahradili dvěma granulačními lisy s novým ovládáním, vybavenými tepelným výdržníkem. V něm je směs při teplotě mezi 75 až 85 °C po dobu devadesát vteřin, aniž by došlo k degradaci vitamínů a dalších účinných látek. Dále se směs granuluje, chladí se vzduchem na teplotu okolního prostředí a třídí. Podle receptury je výrobek po vytřídění připraven k případnému nástřiku enzymů a živočišného nebo rostlinného tuku,“pokračoval.
Jak již bylo uvedeno výše, ve výrobním programu ZS Dynín, a. s. tvoří většinový podíl kompletní krmná směs pro drůbež. Tepelné ošetření, ke kterému dochází během výrobního cyklu se tak stává součástí preventivních opatření eliminující salmonely z potravinového řetězce. Tím se daří naplňovat i požadavky Národního programu tlumení salmonel v chovech drůbeže, které byly v reprodukčních chovech zahájené od 1. 1. 2007 stejně, jako v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec (v EU od 1.1.2008). V chovech kuřat na maso byl národní program odstartován od 1. 1. 2009 a v reprodukčních chovech krůt pak od stejného data v loňském roce.

Kvalita surovin versus finální produkt
„V roce 1999 došlo ve snaze o zvýšení důrazu na kvalitu výroby k rozhodnutí, zavést a udržovat systém jakosti podle mezinárodně platných norem ISO. Systémy kvality jakosti ISO 9001:2009 jsou od roku 2000 každoročně certifikovány v rámci integrovaného managementu mezinárodní společností Bureau Veritas, přihlásili jsme se k principům HACAP a systém ISCC jsme do výroby zavedli v červnu letošního roku. Samozřejmě vlastníme osvědčení pro výrobu medikovaných krmiv,“prozradil ředitel.
Mezinárodní společnost BureauVeritas působící ve 140 zemích je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti.
HACCP je systém preventivních opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů. Vytvoření a zavedení systému HACCP je povinně vyžadováno u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Certifikace systému HACCP je pak prokazatelným potvrzením jeho funkčnosti a efektivity.
ISCC je mezinárodní, osvědčený systém certifikace udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů, které lze použít na všechny typy biomasy a bioenergie.
Kvalitní výroba krmných směsí se neobjede bez moderního laboratorního zázemí, ve kterém se zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrola. Pod přísnou kontrolou jsou jak veškeré suroviny na příjmu, tak i všechny mezioperační procesy a bez výsledné kontroly nejde z výrobny žádný produkt.
„Suroviny nakupujeme od místních farmářů a zemědělských družstev, asi čtvrtinu potřeby pokrýváme produkcí našich podniků zabývajících se zemědělskou prvovýrobou. Při vstupní kontrole, která začíná na váze senzorickým hodnocením a pokračuje rozbory v laboratoři se ve vztahu k nutriční hodnotě sleduje zejména obsah dusíkatých látek a energie. Z pohledu zooveterinárního jsou pak zásadní výsledky stanovení na obsah plísní, mykotoxinů nebo salmonel. Problematické partie obilovin nepřijmeme, standardně dobrá úroveň vstupních surovin je základem pro maximální kvalitu finální produkce, tj. krmiv,“ řekl na závěr generální ředitel akciové společnosti ZS Dynín Ing. Petr Pokorný.
Klíčové informace:
- Akciová společnost Zemědělské služby Dynín, vznikla privatizací tehdejšího státního podniku zemědělského zásobování a nákupu.
- Je jedním ze čtyřiatřiceti členů Českomoravského sdružení organizací ZZN.
- V širokém sortimentu krmiv nabízí zejména krmné směsi pro drůbež, jejichž podíl z celkového ročního objemu 100 tisíc tun vyrobených směsí za rok představuje asi 75 procent.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down