Bílé zlato ze Solnohradska

O soli víme, že se používá na solení potravin a jako liz pro zvířata, či jako posypová sůl, ale možná už ne to, že j nezbytná i pro mnoho dalších odvětví. Využívá se v chemickém i farmaceutickém průmyslu, při výrobě skla, kůže i papíru. Žádná jiná surovina není tak důležitá a nenahraditelná než sůl, jak se přesvědčili ve firmě Salinen Austria AG zástupci firmy Ketris se svými zákazníky – chovateli.

 

O historii a současností získávání soli a výrobě solných produktů přednášel country manager firmy Salinen Thomas Krennmair, který nás také následně provedl továrnou firmy.

V továrně Salinen Austria AG v Ebensee vyrobí ročně 1 100 000 tun soli, tj. asi 3 500 tun denně. Zhruba 40 % své produkce vyváží převážně do střední a východní Evropy.

Do České republiky se dováží ročně asi 50 000 tun soli a solných výrobků.

 

Historie i současnost těžby soli

Oblast Solné komory neboli Salzkammergut leží v centrální části rakouských Alp na pomezí tří spolkových zemí – Salcburska, Štýrska a Horních Rakous. Sůl se v Rakousku těží již 7000 let. Historie dobývání soli sahá až do mladší doby kamenné Kdysi malá vesnice Hallstatt se stala střediskem důležité etapy dějin soli – doby halštatské (800–400 před naším letopočtem). V té době se zásobovala solí po obchodních stezkách půlka Evropy. Byly dolovány kusy soli, a ta proudila i do Čech, hlavně po solných stezkách.

Ve 12. století došlo k jednomu z největších technických pokroků v těžbě soli. Sůl začala být těžena mokrou cestou. Vytvořené dutiny se naplnily vodou a jejich přehrazením vznikala jezírka, ve kterých se sůl rozpouštěla. Solný roztok stékal dolů dřevěnými potrubími a byl sváděn do zvláštní pánve o průměru asi 10 m a po odpaření vody zůstala kuchyňská sůl. V roce bylo vybudováno první potrubí, kterým se solný roztok, tzv. solanka dopravovala do Ebensee. Spotřebovalo se na něj 13000 stromů – dosahuje délky přes 40 kilometrů a je nejstarší na světě.

O historii dobývání soli jsme se dozvěděli mnoho zajímavého také na návštěvě v solném dole v Hallstattu.

Městečko Hallstatt leží na jihozápadním břehu jezera Hallstätter See. Nejvíce se proslavilo právě těžbou soli, je zde nejstarší solný důl. Zrekonstruované solné doly jsou přístupné veřejnosti.

V roce 1951 se poprvé začala sůl získávat tepelnou úpravou solanky, jejím zahříváním, odpařováním a následnou krystalizací soli. Touto metodou se sůl v Rakousku získává dosud.

 

Produkce soli v Ebensee

V roce 1993 vznikají pobočky Salinenu v Praze, Budapešti, ve Slovinsku a Chorvatsku a roku 1997 byla firma privatizována. Investice v letech 2006–2007 umožnily zvýšení produkce na současný stav, postavilo se další silo na solanku a velkokapacitní sklad. Firma má dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě. Produkce továrny v Ebensee – 1,1 milionu tun soli ročně, odpovídá zhruba 180 naloženým kamionům denně.

V továrně vyrábí celkem asi 300 produktů z vakuové soli v různém balení. Pro uskladnění volně ložené soli jsou k dispozici tři sklady s kapacitou 300 000 tun posypové a průmyslové soli, plně automatizovaný nový sklad ze dřeva pro zboží na paletách, jehož kapacita je 11 000 palet a denně se expeduje asi 470 palet.

Podle Thomase Krennmaira je velmi důležitá oblast logistiky, aby byla správně zajištěna expedice výrobků. Výrobky si zákazníci objednávají on-line, zboží se připravuje a nakládá dvacet čtyři hodin denně po šest dní v týdnu. V továrně je osm nakládacích ramp pro palety s výrobky, tři sila na volně loženou sůl pro plnění autosil, vlastní železniční koleje a podle potřeby také loď v přístavu v Linci. Nakládá se nejen paletovaná (3600 tun denně), ale také volně ložená sůl, denně asi 15 000 tun.

 

Získávání soli z horniny

Sůl se pro továrnu v Ebensee v současnosti těží na třech místech, a to v Bad Ischlu, Hallstattu a Altaussee. Místa těžby jsou propojena potrubím a solanka je dopravována do továrny.

Sůl se získává pomocí vrtané sondy, kdy se do ložiska soli vyvrtá kolmý vrt o průměru kolem 30 cm do hloubky několik set metrů a do něj se postaví dva potrubní systémy. Jedním z nich se vede do místa vrtu pod vysokým tlakem studená voda, která tam rozpouští solnou horninu, a tak vznikne louhovací dutina. Potrubím je 40% solanka vedena do továrny a tam se ve dvou krocích čistí, zahřívá, solná kaše se odstřeďuje a sůl se pak dále suší, krystalizuje a nakonec se dostává ke konečné výrobě určitého produktu a pak do skladu.

 

Solné výrobky

Firma vyrábí produkty řady Gustosal – kuchyňskou jodizovanou i bez jodu, extra jemně mletou pekařskou sůl a dusitanovou sůl pro výrobu uzenin s koncentrací od 0,45 po 0,9 % dusitanu. Defrost je posypová sůl s téměř 100% obsahem NaCl, jež má malá, rychle rozpustná zrnka a díky koncentraci chloridu sodného na silnicích nezůstávají nerozpustné zbytky. V řadě Saltech jsou soli jemně mleté, hrubé i tabletované, důležité pro změkčování vody, používané v průmyslu, obchodu, ale i v domácnostech.

Pro farmaceutický průmysl, na výrobu léků se používají soli Pharmasal, které se využívá do infuzí, při dialýze apod.

Sůl je základem pro výrobu asi 10 000 produktů ve farmaceutickém, sklářském, automobilovém, stavebním, kosmetickém i textilním průmyslu, při výrobě čisticích prostředků, hliníku, PVC a v mnoha dalších odvětvích.

Sůl jako krmivo pro hospodářská zvířata i zvěř, tj. 100% solné lizy a také minerální lizy s obsahem 85,5–87,7 % NaCl a doplňkem minerálních látek a stopových prvků, se prodávají pod názvem Biosaxon.

Lizy jsou vyráběny pod vysokým tlakem v hydraulických lisech, a proto jsou velmi odolné vůči povětrnostním podmínkám a dají se používat venku i při vysoké vlhkosti, dešti a sněžení.

Další produkt, Biosaxon kusová sůl, se získává hornickou metodou. Je bohatá na minerální látky, má přirozené zbarvení a tvar a má rovněž vysokou odolnost proti vlhkosti.

 

Klíčové informace:

·        Mezi dceřiné společnosti firma Salinen Austria AG patří Salinen Praha, Budapešť, Varazdin (Chorvatsko), Prosol (Slovinsko), Bělehrad, Rumunsko, Salinen Italia a Solivary Trade na Slovensku.

·        V továrně v Ebensee se vyrábí kuchyňská sůl, posypová, chemická a farmaceutická sůl a také lizy pro zvířata.

·        Z celkové roční produkce 1 100 000 tun soli, se do České republiky dováží asi 0,05 %, tj. 50 000 tun soli a solných výrobků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *