Biologický význam a projevy nedostatku u skotu vitamínu E

Výživa zvířat je základním předpokladem dobrého zdravotního stavu, optimální fertility a vysoké produkce. Krmná dávka dojnic musí vyhovovat jak po stránce živinové, tak i dietetické. Musí krýt potřebu základních živin, minerálních látek i vitamínů. Vitamíny bývají slabou stránkou ve výživě skotu, zvláště u telat a dojnic.

Primární funkce vitamínu E spočívá v ochraně buněk před působením volných kyslíkových radikálů. Zabraňuje oxidaci nenasycených mastných kyselin, lipoproteinů, omezuje tvorbu lipoperoxidů a společně se selenem, beta karotenem, vitamínem C, glutationem a dalšími antioxidanty chrání buněčné struktury před poškozením volnými kyslíkovými radikály. Je obsažen v každé buňce organismu, především v její membráně. Je považován za nejvýznamnější antioxidant.

V chovech skotu se setkáváme s různým stupněm deficitu alfa-tokoferolu poměrně často. S nedostatečným příjmem vitamínu E souvisí řada zdravotních problémů. Nejznámějším problémem je zadržení placenty. Další zdravotní problémy související s deficitem vitamínu E je raná embryonální mortalita, aborty, snížená kvalita kolostra (nízká koncentrace imunoglobulinů a vitamínu E), zvýšený výskyt zánětů jak jsou metritidy, endometritidy, subklinické a klinické mastitidy, zvýšený počet somatických buněk v mléce a poruchy fertility. Telata narozená od krav s nedostatečným příjmem vit. E jsou hypotrofická, mají nízkou porodní hmotnost, sníženou životnost, a je-li současně u matky karence selenu v poslední třetině gravidity, dochází k abortům, mrtvě rozeným telatům a u neonatálních telat se vyskytují myopatie a kardiomyopatie, které ve vysokém procentu vedou k úhynu.

Ve sledovaných chovech dojnic byla prevalence karence vitamínu E rozdílná. Během mezidobí se pohybovala se v rozmezí 38 až 50 %.

I když ve většině chovů se v období přípravy na porod věnuje značná pozornost suplementaci vitamínu E, nároky vysokobřezích krav nejsou zcela pokryté. Jistou roli hrají nízká koncentrace tohoto vitamínu v konzervované píci a dále destrukce vitamínu E v bachoru. Syntetický vitamín E (alfa-tokoferol acetát) má nižší biologickou aktivitu ve srovnání s vitamínem přírodním. Výrazný pokles koncentrace vitamínu E v krvi souvisí z jeho přestupem do kolostra. Nejenom, že se sníží hladina vitamínu E v krvi, sníží se jeho koncentrace i v játrech a jistou dobu trvá, než se zásoby obnoví.

Značný výskyt karence vitamínu E u všech kategorií skotu vyžaduje včasnou diagnostiku a účinnou prevenci.*

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., MVDr. Roman Kadek, MVDr. Kristýna. Geboliszová, Mgr. Karolína Mikulková, RNDr. Jaroslav Filípek, CSc.,  Klinická laboratoř pro velká zvířata, FVL VFU Brno

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down