Bisfenoly v živočišných produktech – starý problém v novém světle

Současně se zpřísněním limitů pro denní příjem hojně rozšířené kontaminanty životního prostředí přicházejí zprávy, že se tyto látky dostávají do organismu hospodářských zvířat v překvapivě vysokých množstvích. Problém endokrinních disruptorů už nelze přehlížet.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) navrhl snížit tolerovatelný denní příjem (TDI) bisfenolu A ze 4 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti a den na hodnotu 0,04 nanogramu na kilogram živé hmotnosti a den. Stáváme se svědky alarmujícího snížení TDI na jednu tisícinu procenta dosavadních hodnot. Jako TDI se označuje množství chemické látky, jehož konzumace byla vyhodnoceno jako dlouhodobě bezpečná pro člověka. Obvykle se tím rozumí celoživotní konzumace. Nová norma tedy říká, že osmdesátikilový člověk by neměl denně dostat do organismu více než 3,2 nanogramu (tj. 0,0000000032 gramu) bisfenolu A.

Náš tým zkoumá dlouhodobě efekty endokrinních disruptorů na plodnost zvířat. Výsledky ze studií provedených s bisfenolem S dokazují, že tato náhražka narušuje plodnost přinejmenším stejně razantně jako bisfenol A. Provedli jsme i kontrolní měření pro ověření kontaminace organismu porážených prasat, z kterých odebíráme materiál pro experimenty. Neprokázali jsme přítomnost bisfenolu S v moči a v sekretech dělohy a vejcovodu. To je jistě dobrá zpráva, ale nelze z ní automaticky vyvozovat závěry, že naše chovy prasat nejsou kontaminací bisfenoly zasaženy. Naše měření nebyla prováděna systematicky a nepostihla početnější soubor zvířat z většího území a různých chovů.

Vzhledem k návrhu přísnější normy pro TDI bisfenolu A se situace zásadně mění. Mnohé živočišné produkty, které současnému požadavku na TDI vyhovují, budou v době platnosti nového limitu silně problémové. Konzumací běžných porcí by spotřebitel vysoko překročil TDI. I u nás bychom tedy měli věnovat rizikům spojeným s rozšířením a následky endokrinních disruptorů zvýšenou pozornost. Pro chovatele hospodářských zvířat jsou už dnes významné tím, že narušují plodnost. Toto riziko však stále stojí stranou zájmu chovatelů i orgánů státní správy. V dohledné budoucnosti může kontaminace živočišných produktů bisfenoly představovat také vážný ekonomický problém, protože produkty obsahující dnes běžná množství bisfenolu A nebudou uplatnitelné na trhu.     

Článek vznikl s využitím informací získaných v rámci řešení výzkumného záměru MZE-RO 0718.

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.,

Ing. Tereza Žalmanová, PhD.,

Ing. Beáta Močáryová,

Ing. Šárka Prokešová,

Ing. Kristýna Hošková, PhD.,

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Kontakt: petr.jaroslav@vuzv.cz

Celý příspěvek je publikován v Našem chovu 5/2022. 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down