22.10.2012 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Budou se jeleni chovat ekologicky?

Slavnostní valná hromada Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky, jenž se odehrála začátkem září v reprezentativních prostorách Konírny dobříšského zámku měla na programu zejména rekapitulaci činnosti, kterou zmiňované občanské sdružení odstartovalo již před dvaceti lety. Za historické mezníky rozvoje tohoto nového oboru zemědělského podnikání se považuje zejména zahrnutí farmové zvěře mezi hospodářská zvířata a legalizace domácích porážek. Současným cílem asociace je iniciovat změnu domácí legislativy o ekologické produkci, která na rozdíl od národních norem některých států Evropské unie se zařazením zvěře z farem do zmiňovaného režimu nepočítá.

Martin Jedlička
Oba hlavní řečníci jubilejní akce Asociace farmových chovů jelenovitých České republiky (AFCHJ) – její zakladatel Prof. Ing. Luďěk Bartoš, DrSc., i její současný prezident Ing.Václav Pařízek ve svých referátech hovořili o nelehkém vývoji chovatelského oboru, který se u nás začal formovat od roku 1999.
„I když se zdálo,že zahrnutím farmové zvěře mezi hospodářská zvířata novelou veterinárního zákona v roce 1999 se nový chovatelský obor bude dále rozvíjet, trvalo více než deset let, než se podařilo prosadit přijatelná legislativní pravidla. Ze strany úředníků ministerstva zemědělství i státní veterinární správy nebyla ochota přijmout nový obor živočišné výroby, který vznikl diverzifikací zemědělské činnosti a na základě zájmu lidí na venkově. S potěšením mohu konstatovat, že počet farem zvěře neustále roste. V současné době se na 374 domácích farmách chová 10 222 zvířat. Z tohoto počtu ve 202 farmách chovají 5562 daňky, v 86 farmách evidují 3477 jelenů, dalších 67 farem vykazuje 1027 muflonů a 19 farem 156 kusů divokých prasat,“ spokojeně konstatoval Ing.Václav Pařízek.

Zájem o domácí porážky roste
S navyšujícím se počtem farem se úměrně zvyšuje nejen produkce plemenných zvířat, ale i kvalitního masa. S dalšími změnami veterinární legislativy, která od počátku letošního roku umožňuje porážet farmovou zvěř pro spotřebu v domácnosti chovatele se tomuto sektoru zemědělství nabízí slibná budoucnost.
„Naším cílem je po vzoru německých farmářů nabízet produkci ze dvora. Někteří chovatelé farmové zvěře již investovali nemalé finanční prostředky do vybavení rouráren odpovídajícím evropským legislativním požadavkům. Nabízí se tak možnost zaplnit mezeru po produktech farmově chovaných zvířat na trhu, a to jak v podobě masa, tak i specialit pro studenou kuchyni,“ dodal první muž asociace.
Podle MVDr. Jany Horňáčkové z oddělení veterinární hygieny SVS ČR je o domácí porážky mezi farmáři velký zájem. Od počátku letošního roku uvedené oddělení Státní veterinární správy udělilo povolení 837 žádostem. V rámci dosud uskutečněných asi 570 domácích porážek se farmové zvěře týkala asi pětina. V konkrétním vyjádření se na 102 případech podílelo poražení 40 jelenů, 57 daňků a zbývající počet muflonů.

(Ne)ekologická produkce
Současně je však třeba říci, že základní význam farmových chovů spočívá v údržbě krajiny pastvou trvalých travních porostů, kterých se snižujícími se stavy tradičních hospodářských zvířat stále přibývá. Přestože na farmách chovaná zvěř prakticky splňuje požadavky ekologického chovu, domácí legislativa se zařazením zvěře z farem do zmiňovaného režimu zatím nepočítá.
„Česká reprezentace při Federaci evropských asociací farmových chovů jelenovitých (FEDFA) se připojuje k polské iniciativě z roku 2010 volající po rozšíření nařízení komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů také o jeleny, daňky a jeleny sika. Některé členské státy Evropské unie, například Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko nebo Lotyšsko mají farmově chovanou jelenovitou zvěř zahrnutou v národních normách pro ekologické zemědělství. Nemožnost produkovat a označovat maso těchto zvířat jako ekologické díky chybějící evropské, potažmo národní legislativě považujeme vůči našim zemědělcům za diskriminační,“ vyjádřil své přesvědčení současný prezident FEDFA Radim Kotrba.
Po vystoupení hostů následovala prohlídka rokokového zámku v Dobříši, který byl spolu s francouzským a anglickým parkem vrácen do soukromého vlastnictví rodiny Colloredo –Mannsfeldů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down