24.01.2024 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Celosvětové ukončení antibiotických růstových stimulátorů

Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) deklaruje: „Používání antimikrobiálních látek na podporu růstu musí být celosvětově zcela ukončeno.“

Téměř 20 % zemí, které se účastní WOAH, stále uvádí, že používají antimikrobiální látky k podpoře růstu. Odhaduje se, že 76 % z nich neprovedlo žádnou předběžnou analýzu rizik.

Znepokojující statistika

Ještě znepokojivější je, že ne méně než 11 % těchto zemí stále používá jako stimulátory růstu alespoň jednu z nejdůležitějších antimikrobiálních látek s nejvyšší prioritou pro humánní medicínu, jako je kolistin.

A nejméně 50 % zúčastněných zemí, které používají antimikrobiální látky jako stimulátory růstu, nemá zaveden žádný regulační rámec.

Organizace také poznamenala, že v některých zemích se označování určitých doplňkových látek určených ke zvýšení produktivity nezmiňuje o přítomnosti nízkých dávek antimikrobiálních látek, které jsou pak nevědomky podávány zvířatům veterináři a zemědělci. Tyto postupy nejsou v souladu s mezinárodními normami WOAH ani s globálním akčním plánem pro antimikrobiální rezistenci (AMR).

Ukončit neveterinární použití atb.

„Příslušné orgány a živočišná výroba musí plnit své povinnosti a postupně ukončit používání antimikrobiálních látek na podporu růstu zvířat."

Měly by zkoumat a propagovat alternativy ke zlepšení produktivity zvířat, podle potřeby, uvedla organizace. Od roku 2015 shromažďuje údaje o množství a důvodech použití antimikrobiálních látek u zvířat.

Normy WOAH jasně rozlišují mezi veterinárním lékařským použitím antimikrobiálních látek – které je omezeno na léčbu, tlumení a případně prevenci infekčních chorob – a neveterinárním lékařským použitím. Podávání antimikrobiálních látek na podporu růstu u zvířat je neveterinárním lékařským použitím a nesmí být postaveno na roveň použití k prevenci nákaz, které vyžaduje, aby zvířata byla vystavena prokázanému riziku onemocnění, pokud není léčivý přípravek podáván.

Omezení používání antibiotik v chovech drůbeže

Německé spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství financuje výzkumný projekt zaměřený na snížení používání antibiotik v chovu drůbeže při zachování dobrých životních podmínek zvířat. Projekt vede Julia Steinhoff-Wagnerová, profesorka výživy a metabolismu zvířat na Technické univerzitě v Mnichově (TUM), ve spolupráci s Dr. Celine Heinemannovou z Institutu živočišných věd na univerzitě v Bonnu.

Josef Svoboda, zdroj Feednavigator

Celý článek najdete v Krmivářství 1/2024. *

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down