Chov dojnic na rodinné farmě

Na rodinné farmě v Chlumečku u Křemže se specializují na výrobu mléka. Kapacita nové volné stáje vybavené dojicím robotem DeLaval je 80 krav. Celkem je v současné době ve stáji asi 180 zvířat včetně telat. Tři sta padesát hektarů půdy je využíváno především pro výrobu krmiv, na 100 ha jsou travní porosty, na orné půdě se pěstuje řepka a obilniny.

Hospodaří v chráněné krajinné oblasti v nadmořské výšce kolem 500 metrů. Dalšími aktivitami farmy je poskytování služeb v oblasti zemědělství, především při sklizní obilí, setí a lisování objemných krmiv. Na celé farmě, v rostlinné i živočišné výrobě, pracují jen 4 lidé, oba manželé, jejich maminka, resp. tchýně a jeden zaměstnanec.

 

Budování nové stáje

Stavba stáje byla zahájena na zelené louce v květnu roku 2008 a zkolaudována v listopadu téhož roku. Projekt byl spolufinancován EU z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, opatření Modernizace zemědělského podniku. Stáj má sedlovou střechou, štítové stěny jsou z prken, podélné stěny jsou vybaveny svinovací plachtou a opěrnou sítí.Stáj má dobrou kapacitu vzduchu (výška je 8,82 m), větrání a světelnými podmínkami.

Dojnice jsou ustájeny volně v boxových ložích vybavených matracemi. Ustájená zvířata jsou rozdělena na skupinu krav, které se dojí, na sucho stojící krávy, součástí je také malý porodní box stlaný slámou, a stlaný kotec, ve kterém jsou ustájena telata v době mléčné výživy a boxové ustájení pro jalovice. V současné době se z celkového počtu dojí 56 krav s průměrnou užitkovostí kolem 8 000 litrů mléka. K inseminaci se využívají dávky býků českého strakatého plemene a fleckvieh.

Odkliz kejdy zajišťují shrnovací hydraulické lopaty Delaval, které jsou nastaveny na pravidelné vyhrnování vždy po dvou hodinách. Táhlo se pohybuje tam a zpět, a tak se lopata pohybuje pomalými kroky a vždy na několik sekund zastaví, dojnice lopatu buď překročí nebo ustoupí, takže nejsou stresovány. Kejda je shrnována do středových příčných kanálů a je odváděna do venkovní otevřené jímky o objemu 1450 m3.

 

Řízený pohyb krav

Ve stáji na farmě Chlumeček se používá systém řízeného pohybu krav nejprve přes krmení (feed first). Pokud dojnice odpočívá v lehacím boxu a chce jít do krmiště, musí projít brankou, která ji ale nepustí zpět. Její cesta pak musí vést přes tzv. chytrou branku, která je instalována před dojicím robotem. V brance je dojnice identifikována a podle toho, jak dlouho nebyla podojena je vpuštěna buď do čekárny před dojírnou nebo zpět do prostoru s lehacími boxy. Pokud dojnice nebyla podojena déle než čtyři hodiny, je automaticky brankou poslána do čekárny a musí jít do další části stáje přes robot. Takových okruhů absolvují kráva během dne deset až dvanáct.

 

Robotizované dojení

Pro dojení robotem se majitelé farmy, manželé Bůžkovi, rozhodli také proto, aby ušetřili pracovní sílu – dojiče.

Čekárna před robotem VMS DeLaval je dimenzována pro pět krav. Po vstupu dojnice do robotu se nejprve individuálně upraví velikost stání, posunováním krmného žlabu, do kterého je dávkováno jádro.

V první fázi se provádí přípravu struků před dojením. Robotické rameno uchopí mycí kalíšek a pomocí cirkulace vlažné vody a vzduchu omyje struk, stimuluje ho a osuší, provádí také oddoj prvních střiků. Tento postup funguje nezávisle na mléčném potrubí a tekutina je odváděna do zvláštní malé sběrné nádoby.

Potom rameno nasazuje za pomoci optické kamery a dvojitého laseru strukové násadce

Každá čtvrť se dojí odděleně a software zaznamenává čas, nádoj, průtok, vodivost a příměsi krve z každé čtvrti. Pro učení nové krávy, resp. jalovice nebo hlídání stavu vemene a jeho dojení po otelení lze dojicí box přepnout do manuálního režimu a nasadit strukové násadce ručně.
Během dojení rameno přidržuje hadice a otáčí se, aby sňalo strukové násadce z jednotlivých čtvrtí po jejich podojení. Po ukončení dojení jsou struky pomocí trysky na rameni desinfikovány. Krávy chodí na dojení do VMS obvykle třikrát až čtyřikrát během dne. Z robotu dojnice odchází přes jednostrannou mechanickou branku do krmiště.

 

Proplachování a chlazení

Po skončení dojení každé krávy, robot proplachuje strukové násadce a myje je stejně jako hadice zvenčí, umyje podlahu stání a otírá sklíčko kamery. Program mytí je synchronizován s funkcí chladicího tanku. Po odsátí mléka při odvozu do mlékárny dostane robot pokyn pro jeho sanitaci. Chladicí tank má objem 4000 l a systém chlazení FCC. Intenzita chlazení je přizpůsobena množství mléka v tanku, takže jakékoliv množství mléka je okamžitě po podojení zchlazeno. VMS informuje chladicí tank o tom, kolik mléka do něj v daný čas přiteče, a chlazení je zapínáno tak, aby nedocházelo např. k namrznutí malého množství mléka. Poté co se naplní asi třetina tanku, po míchadlo přepne se chlazení na normální režim.

 

Detekce říje

Pro zjišťování příznaků říje u krav se využívá hodnocení jejich pohybové aktivity pomocí aktivity metrů, umístěných na jejich obojku a antény ve stáji s dosahem o poloměru asi 50 metrů. Čipy měří pohybovou aktivitu plemenic po celých 24 hodin a každou hodinu odesílají údaje do počítače, které jsou zaznamenávány speciálním softwarem. Pro separaci dojnic v říji mohou chovatelé využít selekční branky, kdy po odchodu z dojení mohou být vybrané plemenice odděleny tak, že jsou nasměrovány do zvláštního kotce, kde mohou být inseminovány.

 

Klíčové informace:

·   Farma Bůžkových byla oceněna 2. místem v soutěži Farma roku 2009 a při této příležitosti byl uspořádán Den otevřených dveří.

·   Návštěvníkům se věnovali majitelé a zástupci firmy DeLaval, která instalovala do stáje dojící robot a další technologické prvky jako shrnovací lopaty, kartáče na drbání.

·   .Na farmě Bůžek Chlumeček aktuálně robotem dojí 56 krav s průměrnou užitkovostí 8000 l mléka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *